Vil revolusjonere plugging av oljebrønner

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i oljebransjen. Ved hjelp av forskning utvikler Aarbakke Innovation en banebrytende løsning som kan kutte kostnader kraftig og samtidig redusere miljøavtrykket.

Fire menn fra Aarbakke Innovation viser verktøy for å plugge oljebrønner. Foto: Aarbakke Innovation
Aarbakke innovation har stor tro på sitt innovasjonsprosjekt Micro-Tube Remover Tool (MTR). Fra venstre: Rune Fjetland (senior design ingeniør mekanikk), Ole Magnus Siqveland (senior design elektronikk), Jone Kalheim (avdelings og prosjektleder) og Reid Skjærpe (daglig leder). Foto: Aarbakke

Med innovasjonsprosjektet Micro-Tube Remover Tool (MTR) sparket de i 2015 i gang jakten på løsninger på et kostbart problem for oljebransjen: Alle brønner må plugges og forlates etter myndighetenes forskrifter når reservoaret er tømt. Dette er et ufravikelig krav for å hindre lekkasjer og forurensing fra reservoaret og opp til havbunnen i fremtiden. Daglig leder Reid Skjærpe og hans idérike kolleger har sammen klekket ut brønnintervensjonsverktøyet som kan bety betraktelige kostnadsbesparelser.

– Vi ser et veldig stort potensiale her. Plugging er et "nødvendig onde" for alle verdens operatørselskaper, ingen kommer utenom. Vi håper å få bygget ferdig en pilot om et års tid. Med dagens metode regner norske operatørselskaper med å måtte bruke 570 milliarder kroner på brønnplugging for brønnene som hittil ikke er plugget enda. Vi har troen på at vi kan kutte kostnadene med 60-80% med vår metode, sier Skjærpe.

Reduserer miljøavtrykk

Den lille Bryne-baserte virksomheten med sytten ansatte er ikke redd for å tenke stort. Etter etableringen i 2014 var de raskt i gang med forskningsprosjekter. I dette tilfellet MTR-teknologien som også vil få en ekstra samfunnsnyttig dimensjon, den norske stat tar i dag 78% av regningen ved forlating av brønner på norsk sokkel.

– Teknologien vil kunne besvare et behov bransjen fortsatt ikke har løsning på. Det vil kunne gi oss som selskap et stort nedslagsfelt. Først og fremst ved å kunne erstatte dagens metoder med enklere utstyr som kan produseres lokalt, men også i form av at et redusert avtrykk miljømessig, ved at tusenvis av meter med produksjonsrør kan bli stående igjen i brønnen, og ikke måtte trekkes ut, transporteres til land og skrotes som farlig avfall i deponier i etterkant.

Forskning for lønnsomhet

Forskning er en avgjørende del av suksessformelen til Aarbakke Innovation, som vil være idéskaper og problemløser for oljebransjen.

– Innovasjon er selve forretningsidéen vår. Vår rolle er å finne nye og banebrytende løsninger, både på allerede eksisterende operasjoner og på fremtidige utfordringer det ennå ikke finnes teknologi til å løse. Her er det vi spiller vår rolle og har funnet vår plass. Idéene trenger ikke alltid komme fra våre egne hoder, vi hjelper også gründere fram med sine idéer og sørger for at utviklingsprosjektene lar seg gjennomføre. Det er også et viktig element i innovasjonsprosessen.

Ifølge Skjærpe gir forretningsfilosofien deres resultater.

– Vi lykkes først når det er klingende mynt i kassen. Dette er veldig målbart. Vi er ikke i mål før forskningen er realisert og ute på markedet. Vi blir lagt merke til for gjennomføringsevnen vår og vil bruke forskning på det vi mener har markedspotensiale og omsette resultater kommersielt. Mange gründere vil ha oss med i prosjekter og hos oss møter de et miljø som kan hjelpe til å dra dem fram. Vi har vist at vi kan få ting ut i markedet.

Midler ga kickstart

Innovasjonsprosjektet MTR har så langt fått 8,9 millioner i støtte fra Forskningsrådet og 2,5 millioner fra Innovasjon Norge.

– Midler fra Forskningsrådet har hatt en stor betydning for oss og har helt klart vært en opptur. Vi hadde ikke kommet i gang ellers. Det ga oss også et kvalitetsstempel, særlig overfor partnere i operatørselskaper. Vi var et ungt selskap, så enkelte kunne stilt spørsmål ved om vi hadde gjennomføringsevnen, til tross for mange seniorer ombord. Forskningsrådet hadde stor tro på oss og at vi hadde et godt prosjekt med stort potensiale. Det var en utløsende faktor for å få andre med oss på laget. Både partnerne,  spesielt Aker BP, og eierne våre har også gått inn med midler.

Ifølge innovatøren har det vært og er "plenty" med utfordringer, som i alle utviklingsprosjekter.

– Det er derfor noen har satt oss i denne stolen. Noen må løse problemene, og vi har drevet med dette i alle år. Problemer og utfordringer er en del av hverdagen. Så kjenner vi også på tilfredsstillelsen når oppgaven er løst.

Underveis i prosjektet har det kastet av seg på flere hold.

– Det har blitt ulike spinoff-prosjekter, vi ser potensiale for teknologien på flere fronter, for enda flere typer operasjoner i brønnen. Vi har også bygd opp verdifull teknologisk kompetanse internt. Teknologien vil vi få bruk for uansett, og det er en drivkraft at brønnplugging er noe man ikke kommer utenom.

Fremtidens arbeidsplasser

Når brønner skal plugges i framtiden vil ingeniørbedriften altså ha sin banebrytende løsning klar.

– Når pilotering er gjort og teknologien modnet for markedet, håper vi å få lansert en verktøyløsning som langt på vei kan produseres lokalt og som kan leies ut til større aktører som brønnserviceselskaper. Det kan også gi arbeidsplasser i form av klargjøring, utleie og vedlikehold av verktøyene. I første omgang for norsk sokkel, deretter for et globalt marked. Markedet for plugging av brønner vil bare være økende fremover, nærmest upåvirket av den volatile oljeprisen. Plugging kommer ingen utenom.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 18:09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.