Studententreprenørskap (STUD-ENT)

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer.

I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad.

De eksterne ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, gründer o.l. De bidrar med kritiske og praktiske råd til alle prosjektsøknadene, uavhengig av om man får økonomisk støtte eller ikke.

Alle prosjekter som blir vurdert, får en skriftlig tilbakemelding fra ekspertene. På denne måten er STUD-ENT-ordningen også en praktisk læringsarena for studenter, universitetet og høyskoler.

Gjennom STUD-ENT-ordningen får institusjonene muligheten til å løfte frem de mest lovende studentideene, sette disse ut i livet og anvende disse rollemodellene for å bygge entreprenørskapskultur.

Hva er et STUD-ENT-prosjekt?

  • målet er å realisere en kunnskapsbasert forretningsidé
  • studenter eller nyutdannede masterkandidat er prosjektleder
  • prosjektet må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole
  • prosjektet kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer

Det er ingen krav om høy markedsmodenhet, men prosjektet skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Dette vil si at aktivitetene i prosjektet skal bidra til å senke risikoen/gi svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen offentlig/privat finansieringskilde vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i videre utvikling eller kjøp.

Hvem kan søke studententreprenørskap?

Studenter på master- eller bachelornivå, men prosjektleder må være en nyutdannet masterkandidat. Det vil si:

i) Prosjektleder må planlegge å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter søknadsfrist, eller

ii) prosjektleder må være nyutdannet masterkandidat som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før søknadsfrist.   

Prosjektstart og -periode

Normalt er prosjektstart 1. juni og prosjektperioden strekke seg over ett år. Dersom det er nødvendig å avvike fra dette, må søknaden tydelig spesifisere hvorfor.

Andre spørsmål og svar

Krav til forretningsideen

Hva kan det søkes støtte til?

Krav til prosjektteam

Krav til mentorer

Krav til universitetet/høyskolen

Hva er kravet til et aksjeselskap?

Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?

Når er utlysningen tilgjengelig?

Søknaden

Tilbakemeldinger

Støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT

Studentprosjekter som tidligere har mottatt markedsavklarings- eller kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge, kan også søke om STUD-ENT, men ikke motsatt. Innovasjon Norge vurderer at det ikke er relevant å søke om markedsavklarings- eller kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge for prosjekter som tidligere har fått støtte fra STUD-ENT.