Om Kommersialiseringsprosjekt

Hvem kan søke: Teknologioverføringskontorer (TTO), godkjente forskningsorganisasjoner og oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner.

To prosjekttyper: Du kan søke om midler til kvalifisering- og verifiseringsprosjekt.

Formål: Bidra til økt kommersiell bruk av offentlig finansiert forskning. Prosjektene skal avklare usikkerhet knyttet til teknologi og den kommersielle bruken av forskningsresultater og svare på spørsmål som hindrer prosjektene i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Her får du hjelp

Du kan også ta kontakt med teknologioverføringskontoret (TTO) ved din forskningsorganisasjon. De jobber med å skape verdier av forskningsresultater og kan hjelpe deg videre i prosessen.

Du kan bruke Forskningsrådets regionansvarlige som samtalepartner. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har oversikt over næringsaktører og forskningsmiljøer i regionene.

Dersom du har spørsmål til utlysningene, kan du sende en e-post til kommers@forskningsradet.no.

Du kan søke om midler til to ulike prosjekttyper

De to prosjekttypene er kvalifisering- og verifiseringsprosjekt. Vi investerer i prosjekter hvor forskningsresultater fra offentlig finansiert forskning har et kommersielt potensial gjennom stegvis, milepælstyrt finansiering. Her er interaksjon med fag- og forskningsmiljøene fortsatt høy, samtidig som tett dialog med markedsaktører er strategisk viktig for å sikre riktig innretning av prosjektene.

Du kan søke om støtte til et kvalifiseringsprosjekt for å avklare de mest kritiske usikkerhetene som kan hindre prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen. Dersom resultatene fra kvalifiseringsprosjektet lykkes, kan de brukes til å danne grunnlag for en søknad om videre finansiering i form av et verifiseringsprosjekt for å redusere teknologi- og markedsrisiko.

Du kan søke om enda et verifiseringsprosjekt hvis du trenger ytterligere avklaringer, prosjektet går bra og det ikke er andre finansieringsmuligheter på grunn av lengre markedsavklaring.

Du trenger ikke å ha gjennomført et kvalifiseringsprosjekt for å søke om et verifiseringsprosjekt.

Kvalifiseringsprosjekt

Et kvalifiseringsprosjekt skal svare på de mest kritiske spørsmålene som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen. Dette kan innebære å avklare eller demonstrere teknologikonsepter, kartlegge anvendelsesmuligheter, etablere dialog med potensielle kunder og gjennomføre markedsundersøkelser. Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet kan benyttes som underlag i en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.

Gå til utlysningen for kvalifiseringsprosjekt.

Verifiseringsprosjekt

Et verifiseringsprosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmål og usikkerheter er avklart slik at neste ledd i kommersialiseringsprosessen utløses.

Gå til utlysningen for verifiseringsprosjekt (lenke til ny utlysning kommer snart).

Dere må være tydelige i prosjektbeskrivelsen på hva dere ønsker å oppnå, avklare eller utløse ved prosjektslutt knyttet til både tekniske- og kommersielle aspekter. Det er derfor viktig at dere legger opp til en tett dialog med relevante markedsaktører for å sikre riktig innretning av prosjektene. I prosjektbeskrivelsen skal dere beskrive milepælene godt. Disse må være målbare og de må være forankret opp mot beslutningskritiske momenter og hva dere må nå for å utløse neste ledd i kommersialiseringsprosessen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 05:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.