Kommersialiseringsprosjekt

Har du et forskningsresultat som kanskje har et kommersielt potensial? Da kan denne ordningen være for deg.

Hva er et kommersialiseringsprosjekt?

Dette er prosjekter hvor resultater fra offentlig finansiert forskning kan ha et kommersielt potensial. 

Typisk for disse prosjektene er at samarbeid med fag- og forskningsmiljøer fortsatt er høyt, samtidig som en har tett dialog med aktører i markedet. Dette for å sikre at prosjektene blir utformet slik at de svarer på behovene som framtidige kjøpere av produktet eller tjenesten har.

Hvem kan søke?

  • teknologioverføringskontorer (TTO)
  • godkjente forskningsorganisasjoner
  • oppstartsselskaper med utspring fra godkjente forskningsorganisasjoner

Hvordan lykkes med søknaden?

Kvalifiseringsprosjekt eller verifiseringsprosjekt?

Vi har to ulike ordninger for å støtte kommersialiseringsprosjekter.

  • kvalifiseringsprosjekt
  • verifiseringsprosjekt

Kvalifiseringsprosjekt

Et kvalifiseringsprosjekt skal svare på de mest kritiske spørsmålene som hindrer prosjektet i å komme videre i prosessen med kommersialisering. 

Dette kan innebære å avklare eller demonstrere teknologikonsepter, kartlegge anvendelsesmuligheter, etablere dialog med potensielle kunder og gjennomføre markedsundersøkelser.

Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet kan benyttes som underlag i en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.

Til utlysning for kvalifiseringsprosjekt

Verifiseringsprosjekt

Et verifiseringsprosjekt skal redusere teknologisk og markedsmessig usikkerhet i prosjektet. Målet ved sluttført verifiseringsprosjekt er at de mest kritiske spørsmålene og usikkerhetene er avklart, slik at en kan gå videre med prosessen for kommersialisering.

Du må være tydelige i prosjektbeskrivelsen om hva du ønsker å oppnå, avklare eller utløse ved prosjektslutt. Dette gjelder både tekniske- og kommersielle aspekter.

Det er derfor viktig at du legger opp til en tett dialog med relevante markedsaktører for å sikre riktig innretning av prosjektene. 

I prosjektbeskrivelsen skal du beskrive milepælene godt. Disse må være målbare og de må være forankret opp mot beslutningskritiske momenter og hva du må nå for å utløse neste ledd i kommersialiseringsprosessen.

Du kan søke om enda et verifiseringsprosjekt hvis du trenger ytterligere avklaringer, prosjektet går bra og det ikke er andre finansieringsmuligheter på grunn av lengre markedsavklaring.

Du trenger ikke å ha gjennomført et kvalifiseringsprosjekt for å søke om et verifiseringsprosjekt.

Til utlysning for verifiseringsprosjekt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 08:51 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.