Søknadsresultater for Forskerprosjekt-utlysningene med frist 2. februar 2022

Se hvilke søknader som er innvilget og annen informasjon om tildelingene innenfor de ulike temaene i utlysningene.

I august og september 2022 tildeler vi midler fra:

Tildelingene ble vedtatt i porteføljestyremøter i siste halvdel av august. I utlysningne lenket opp ovenfor finner du oversikt over søknadene som er innvilget per utlysning. På denne siden kan du se per utlyst tema hvilke søknader som er innvilget, nøkkeltall og, for temaer der det er mange nok søknader, karakterstatistikk.

Du som har søkt, vil få et brev om søknadsresultatet i Mitt nettsted fra og med mandag 5. september. I svarbrevet får du beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen, en tilbakemelding fra ekspertpanelet og en kort, generell beskrivelse av hva som ble vektlagt i porteføljevurderingene og hva som ble avgjørende for vedtaket.

Søknader som i utgangspunktet var rettet mot andre temaer enn Banebrytende forskning (FRIPRO), men ikke fikk bevilgning, konkurrerer også om midlene til Banebrytende forskning dersom de oppfyller kvalifiseringskravet: karakter 6 eller 7 på alle kriteriene som panelet har vurdert.

Nærmere informasjon om utlyst og tildelt beløp per tema finner du i tilknytning til hver enkelt tildeling under.  

Se søknadsresultatene

Om prosjektoppstart og budsjett for utlysningene

Forskningsrådets legger opp til at første utbetaling til prosjekter med tildeling i 2022, blir 1.juli 2023. Det er et visst handlingsrom når det gjelder prosjekter der det er søkt om lønnsmidler til prosjektledere tidlig i karriereløpet. Vi vil så langt det er mulig fremskynde utbetalinger i slike prosjekter i dialog med søkerinstitusjonen.  

Styret har vedtatt å redusere tildelingsrammer i august/september 2022 med 20 % for FRIPRO og alle andre budsjettformål med full finansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023. Styret har også vedtatt å redusere tildelingsrammene for øvrige tildelinger i august/september 2022 med inntil 20 % der det er medfinansiering fra poster som har eller kan få negative avsetninger ut 2023.

Les referat fra møtet i Forskningsrådets styre 8. juni 2022

12. september: Innvilgede søknader innenfor utfordringsdrevet humaniora

Som følge av ekstra midler til utfordringsdrevet humaniora har vi innvilget ytterligere to søknader om Forskerprosjekt for fornyelse (pdf).

5. september: Innvilgede søknader innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO)

Innvilgede søknader om forskerprosjekt innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO) (pdf).

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf).

 • Utlyst beløp: 970 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 771 600 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 15 579 330 000 kroner*
 • Behandlede søknader: 1539*
 • Innvilgede søknader: 82*
 • Innvilgelsesprosent: 5,3*
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 535 kvinner, 1004 menn*
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 40 kvinner, 42 menn

Fordi en del søknader ble vurdert for finansiering fra mer enn ett tema i utlysningene, kan søknads- og resultatstatistikken for FRIPRO vises på flere måter. Her viser vi tallene for samtlige søknader som ble behandlet av porteføljestyrene med bevilgningsfullmakt for FRIPRO. Se flere tall i listen over innvilgede søknader. 

2. september: Innvilgede søknader innenfor Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 48 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 35 386 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 410 397 000 kroner
 • Behandlede søknader: 36
 • Innvilgede søknader: 3
 • Innvilgelsesprosent: 8
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 19 kvinner, 17 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 1 kvinne, 2 menn

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf).

2. september: Innvilgede søknader innenfor Petroleum

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 10 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 10 000 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 23 700 000 kroner
 • Behandlede søknader: 3
 • Innvilgede søknader: 1
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 3 menn

Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 1 mann

1. september: Innvilgede søknader innenfor Havbruk

Innvilgede søknader om forskerprosjekt innenfor Havbruk (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 80 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 82 506 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 378 568 000 kroner
 • Behandlede søknader: 36
 • Innvilgede søknader: 8
 • Innvilgelsesprosent: 22
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 15 kvinner, 21 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 2 kvinner, 6 menn

1. september: Innvilgede søknader innenfor Marin forskning

Innvilgede søknader om forskerprosjekt innenfor Marin forskning (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 154 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 136 000 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 1 237 000 000 kroner
 • Behandlede søknader: 114
 • Innvilgede søknader: 13
 • Innvilgelsesprosent: 11,4
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 55 kvinner, 59 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 6 kvinner, 7 menn

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf).

31. august: Innvilgede søknader innenfor Nullutslippssamfunn

Innvilgede søknader om forskerprosjekt innenfor Nullutslippssamfunn (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 83 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 80 877 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 550 000 000 kroner
 • Behandlede søknader: 48
 • Innvilgede søknader: 7
 • Innvilgelsesprosent: 15
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 22 kvinner, 26 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 4 kvinner, 3 menn

31. august: Innvilgede søknader innenfor Det grønne skiftet

Innvilgede søknader om forskerprosjekt innenfor Det grønne skiftet (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 55 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 31 063 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 204 000 000 kroner
 • Behandlede søknader: 19
 • Innvilgede søknader: 3
 • Innvilgelsesprosent: 16
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 7 kvinner, 12 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 3 menn

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf).

30. august: Innvilgede søknader innenfor Arbeids- og velferdsforskning

Arbeids- og velferdsforskning (pdf)

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 94 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 89 966 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 462 581 000 kroner
 • Behandlede søknader: 40
 • Innvilgede søknader: 8
 • Innvilgelsesprosent: 20
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 21 kvinner, 19 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 4 kvinner, 4 menn

30. august: Innvilgede søknader innenfor Utdanningsforskning

Utdanningsforskning (pdf)

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36

 • Utlyst beløp: 60 millioner kroner
 • Tildelt beløp: 60 millioner kroner
 • Totalt søkt beløp: 920 millioner kroner
 • Behandlede søknader: 80
 • Innvilgede søknader: 5
 • Innvilgelsesprosent: 6,25
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 54 kvinner, 26 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 4 kvinner, 1 mann

29. august: Innvilgede søknader innenfor Global helse

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

Porteføljestyret for Global utvikling og internasjonale relasjoner behandlet tildelingene av Forskerprosjekt og Samarbeidsprosjekt samlet. Tallene under gjelder begge utlysningene samlet.

 • Utlyst beløp: 96 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 74 540 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 330 511 000 kroner
 • Behandlede søknader: 28
 • Innvilgede søknader: 7
 • Innvilgelsesprosent: 25 %
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 50 %
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 5 kvinner, 2 menn

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf).

29. august: Innvilgede søknader innenfor Global matsikkerhet

Global matsikkerhet (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 24 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 22 700 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 91 900 000 kroner
 • Behandlede søknader: 9
 • Innvilgede søknader: 2
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 5 kvinner, 4 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 2 kvinner

29. august: Innvilgede søknader innenfor Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk

Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 46 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 33 600 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 152 000 000 kroner
 • Behandlede søknader: 14
 • Innvilgede søknader: 3
 • Innvilgelsesprosent: 21,4 %
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 8 kvinner, 6 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 2 kvinner, 1 mann

25. august: Innvilgede søknader innenfor Samisk forskning

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 12 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 10 000 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 56 762 000 kroner
 • Behandlede søknader: 6
 • Innvilgede søknader: 1
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 2 kvinner, 4 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 1 kvinne

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf).

25. august: Innvilgede søknader innenfor temaet Arktis

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 20 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 17 200 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 50 600 000 kroner
 • Behandlede søknader: 6
 • Innvilgede søknader: 2
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 1 kvinne, 5 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 2 menn

25. august: Innvilgede søknader innenfor Diagnostikk, behandling og tjenestetilbud

Diagnostikk, behandling og tjenestetilbud, inkludert karakterstatistikk (pdf).

Enkelte søknader kan i tillegg ha blitt vurdert innenfor Banebrytende forskning (FRIPRO), som vi planlegger å offentliggjøre i uke 36.

 • Utlyst beløp: 86 000 000 kroner
 • Tildelt beløp: 44 978 000 kroner
 • Totalt søkt beløp: 937 000 000 kroner
 • Behandlede søknader: 91
 • Innvilgede søknader: 4
 • Innvilgelsesprosent: 4,4
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 43 kvinner, 48 menn
 • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 2 kvinner, 2 menn

Tildelingsrammen for utlysningen er redusert som følge av vedtak gjort av Forskningsrådets styre 8. juni (pdf)

Slik er søknadene behandlet

Søknadene er først behandlet i en felles prosess der et sett av ekspertpaneler, inndelt etter søknadenes forskningsinnhold, vurderte søknadene uavhengig av hvilket tema søkeren har valgt.

Deretter er søknadenes relevans vurdert for temaet søkeren har valgt. Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Søknader innenfor FRIPRO er ikke vurdert ut fra relevans.

Etter tilbakemeldinger fra søkerne i 2021, har vi gjort flere endringer i søknadsbehandlingen. Endringene skal blant annet gi:

 • bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger
 • en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
 • bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.