Behandlingsprosedyre for forskerprosjekt-søknader i 2022

Bli kjent med behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-utlysningene med søknadsfrist i februar 2022.

  • Først behandles søknadene i en felles prosess, i et sett av paneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. Søknadene blir vurdert uavhengig av hvilket tema i utlysningen søkeren har valgt. Deretter vurderes søknadens relevans for valgt tema.
  • Søknader som i utgangspunktet er rettet mot andre temaer enn Banebrytende forskning (FRIPRO), men ikke får bevilgning, vil konkurrere om midlene til Banebrytende forskning dersom de oppfyller kvalifiseringskravet: karakter 6 eller 7 på alle kriteriene som panelet vurderer. 
  • Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Klikk på boksene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Mottak, forvurdering og avvisning

Plassering av søknaden i panel

Rekruttering av eksperter

Habilitet 

Kompetansekartlegging

Informasjon til ekspertene

Panelets oppgaver før møtet

Panelmøtet 

Relevansvurdering

Konkurransen om midler til Banebrytende forskning

Porteføljevurdering

Beslutning om bevilgning