Behandlingsprosedyre for Forskerprosjekt-søknader i 2023

Bli kjent med behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-utlysningene.

I første halvdel av 2023, har vi disse to søknadsfristene for Forskerprosjekt:

Det vil i noen trinn av prosessen være ulikheter i behandlingsprosedyren for søknadene vi mottar til de to fristene. Der hvor det er tilfelle, har vi lagt inn en beskrivelse for hver av fristene.

  • Først forvurderer Forskningsrådets administrasjon søknadene for å se at de oppfyller alle formalkravene i utlysningen.
  • Så videresendes søknadene til paneler og behandles der.
    • 8. februar: Søknadene blir plassert i panel basert på hvilket tema i utlysningen søkeren har valgt.
    • 15. mars (FRIPRO): Søknadene behandles i en felles prosess, i et sett av paneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. Vi oppfordrer dere som søker til å utforme søknaden slik at den kan forstås av fageksperter med generell kompetanse på forskningsfeltet.
  • Kun 8. februar: Deretter vurderes søknadens relevans for valgt tema.
  • Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Vi lyser ikke ut midler til temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) i Forskerprosjekt-utlysningene med frist 8. februar 2023. Det er kun til fristen 15. mars 2023 det er mulig å søke om midler fra FRIPRO.

Klikk på titlene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 00:56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.