Behandlingsprosedyre for forskerprosjekt-søknader i 2022

Bli kjent med behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-utlysningene med søknadsfrist i februar 2022.

  • Først behandles søknadene i en felles prosess, i et sett av paneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. Søknadene blir vurdert uavhengig av hvilket tema i utlysningen søkeren har valgt. Deretter vurderes søknadens relevans for valgt tema.
  • Søknader som i utgangspunktet er rettet mot andre temaer enn Banebrytende forskning (FRIPRO), men ikke får bevilgning, vil konkurrere om midlene til Banebrytende forskning dersom de oppfyller kvalifiseringskravet: karakter 6 eller 7 på alle kriteriene som panelet vurderer. 
  • Administrasjonen legger fram alternative rangerte lister til porteføljestyrene, som beslutter hvilke søknader som får bevilgning.

Klikk på boksene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Mottak, forvurdering og avvisning

Plassering av søknaden i panel

Rekruttering av eksperter

Habilitet 

Kompetansekartlegging

Informasjon til ekspertene

Panelets oppgaver før møtet

Panelmøtet 

Relevansvurdering

Konkurransen om midler til Banebrytende forskning

Porteføljevurdering

Beslutning om bevilgning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.