Glimt fra global helseforskning

Forskningsrådets satsing på global helseforskning har bygget verdensledende forskningsmiljøer i arbeidet for gode helsetjenester, bekjempelse av smittsomme sykdommer og forebygging av dødsfall blant mødre og barn i lav- og lavere mellominntektsland.  Se eksempler fra forskningen.

Gutt undersøkes av kvinne med stetoskop

Her er filmer som viser eksempler på hva som har kommet ut av denne forskningen i Forskningsrådets satsing på global helse- og vaksjonasjonsforskning (GLOBVAC).

Glimt fra forskningen på smittsomme sykdommer

Glimt fra forskningen på mødre- og barn helse

Glimt fra forskningen på helsesystemer

Regjeringen gir en halv milliard til global helseforskning

I år (2021) ble det klart at regjeringen vil styrke satsingen på global helseforskning gjennom Forskningsrådet med 500 millioner over de neste ti årene. Se film om vår nye satsing og om vår satsing på global helseforskning i GLOBVAC 2 (2012-2021).

Forskningsrådets satsing på global helseforskning 2021-2031

Forskningsrådets satsing på global helseforskning 2021-2031 (GLOBVAC) del 1

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:00 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.