Utlysninger

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.

Forskningsrådet tildeler 60 prosent av midlene, Innovasjon Norge 30 og Siva 10. 

Til fristen for forprosjekter i januar kom det inn 425 søknader, 93 av disse fikk støtte til å bygge konsortier. 44 prosjektsøknader ble sendt inn til hovedfristen, og det ble til sammen søkt om 4,2 milliarder kroner. 

Se de gjennomførte utlysningene her: 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.