Utlysning - Grønn plattform

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.

I 2022 er det satt av inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform. Det legges opp til en to-trinnsprosess der det først skal sendes inn en obligatorisk skisse med frist 4. mai 2022 og deretter en prosjektsøknad med frist i september 2022. Tildelinger skjer i løpet av desember 2022.

Se utlysningene

Mottatte skisser til fristen

Vi mottok 210 skisser til fristen 4. mai. I denne listen finner du tittel på skissene, navn på kontaktpersoner og tilhørende organisasjoner. Vi oppfordrer bedrifter og forskningsorganisasjoner til å utvikle ideer og samarbeide på tvers av skissene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 06.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.