Hovedutlysning

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet med satsingen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. For å møte disse utfordringene gir Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova et koordinert offentlig tilbud til prosjekter som fører til grønn omstilling.

  • Søknadsfristen er 12. mai 2021
  • Forventet vedtak innen 6. september 2021

NB! Vi endret på malen for budsjett 26. april - så dersom du har lastet ned denne malen før denne datoen, må du laste ned den nye malen (versjon 4).

Om utlysningen

Hva kan du søke om støtte til?

Støttegrense

Kompetanseprosjekter

Innsendelse av søknad

Praktiske opplysninger

Saksbehandlings- og vedtaksprosesser