Satser for utenlandsstipend

Her finner du satser for forskere og stipendiater som reiser på forskningsopphold i utlandet. Satsene gjelder for 2019 og inntil videre.

  • enslig: 18 000 kr per måned
  • familie: 33 000 kr per måned

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn.

Samboer er en person som stipendiaten/forskeren bor sammen med under ekteskapslignende forhold, eller som stipendiaten/forskeren har felles bopel med.

Vi gir normalt støtte til forskningsopphold i utlandet for 3-12 måneder.

Midlene skal dekke kostnader til å etablere seg og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i utlandet. Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universiteter.

Her finner du regler for å få støtte til forskningsopphold i utenlandet

Kostnadene må dokumenteres og et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt. Dette avgjør skattemyndighetene.

Dersom et opphold går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om føres på det første året.

Dekning av reiseutgifter

I tillegg kan det søkes om å få dekket reiseutgifter med rimeligste reisemåte. Du kan søke om å få dekket reiseutgifter for ektefelle eller samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder. Familiemedlemmene må oppholde seg sammen med stipendiaten/forskeren i hele perioden for forskningsoppholdet i utlandet.

Mulighet for flere opphold

Innenfor ett og samme prosjekt kan det gis støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser for stipendiater/forskere som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer.

Fire opphold av 2-3 måneders varighet kan for eksempel være et alternativ til ett års sammenhengende opphold. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i søknaden. Bruk spesifikasjonsfeltet i rubrikken "Kostnadsplan i budsjettet".