Satser for stipendiatstillinger

Her finner du satser for doktorgrads- og postdoktorstillinger finansiert av Forskningsrådet. Satsene gjelder for perioden 2019-2023.

Norske kroner oppgitt i hele tusen. 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

1 095 000 

1 125 000 

1 156 000 

1 187 000 

1 220 000 

Dette er satsene du skal legge inn i finansieringsplanen i budsjettet. Disse satsene brukes for alle stipendiatstillinger i søknader til Forskningsrådet.

Støtten gis som en rundsumsbevilgning og inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler.

Satsene skal ikke brukes:

  • for utenlandske doktorgrads- og postdoktorstipendiater som er tilknyttet et forskerprosjekt ved en norsk organisasjon, men som skal gjennomføre stipendperioden ved en organisasjon i hjemlandet eller et annet land.

Prosjektansvarlig organisasjon (søker) vurderer selv hvilken lønn, overhead, drift og lignende vedkommende stipendiat bør ha. Det vil uansett ikke kunne gis en høyere bevilgning enn rundsumsatsene over.

Det er mulig å søke Forskningsrådet om å få dekket:

  • andre kostnader i prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til
  • dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universiteter