Satser for gjesteforskerstipend

Her finner du satser for utenlandske forskere som skal oppholde seg i Norge. Satsene gjelder for 2019 og inntil videre. 

  • første måned: 54 000 kr
  • andre til tolvte måned: 30 000 kr per måned

Forskningsrådet gir normalt støtte til gjesteforskerstipend for 1–12 måneder. Stipendet skal dekke kostnader til å etablere seg og andre merutgifter ved forskningsopphold i Norge. Kostnadene må dokumenteres og et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt. Dette avgjør skattemyndighetene.

Dekning av reiseutgifter

Vertsinstitusjonen kan søke om å få dekket utgifter til reise tur/retur Norge med billigste reisemåte for gjesteforskeren.

For gjesteforskerens familie gjelder følgende regler:

  • Dersom forskeren har barn under 16 år kan familien få dekket reiseutgifter uavhengig av stipendets lengde. Familien må oppholde seg sammen med forskeren i hele stipendperioden.
  • Dersom forskeren har barn mellom 16 og 18 år kan familien få dekket reiseutgifter hvis stipendet er tildelt for mer enn tre måneder. Familien må oppholde seg sammen med forskeren i hele stipendperioden.
  • Familie er definert som en forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som forskeren har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som forskeren har felles bopel med.

Dekning av lønnsutgifter

Dersom det i tillegg er behov for å dekke lønnsutgifter, må vertsinstitusjonen normalt selv gjøre det. Forskningsrådet kan dekke slik lønn, men da må gjesteforskeroppholdet være en del av et større forskningsprosjekt og søknadstypen "Forskerprosjekt" benyttes.