Satser for forskertid i UH-sektoren

Her finner du satser som skal brukes for vitenskapelig personale i prosjektet for UH-sektoren. Satsene gjelder for perioden 2019-2023.

Norske kroner oppgitt i hele tusen. 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

1 095 000 

1 125 000 

1 156 000 

1 187 000 

1 220 000 

Dette er satsene du skal legge inn i finansieringsplanen i budsjettet.

Støtten gis som en rundsumsbevilgning og inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler.