Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren

Oranisasjoner i UH-sektoren skal bruke TDI-modellen når de budsjetterer kostnader i søknader til Forskningsrådet.

TDI-modellen, er en modell som UH-sektoren bruker for å beregne de totale kostnadene i et prosjekt. Modellen brukes for å vise alle kostnader i forskningsprosjekter som har ekstern finansiering. Se veiledning om TDI-modellen på UHRs hjemmeside.

Når UH-sektor i utlandet er samarbeidspartner, kan personalkostnader og indirekte kostnader budsjetteres på én av følgende to måter:

  • ut fra organisasjonenes egne beregningsmodeller, eller
  • med faktisk lønn inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader