Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVEST)

Frist Utlysning
13.02.2019
13:00 CET
Planlagt
Regionale offentlige prosjekt - innovasjon i kommunal sektor (2019) Velg
13.02.2019
13:00 CET
Planlagt
Regionale bedriftsprosjekt - fleire tema (2019) Velg

Meldinger:

Slutt på midlar for 2018. Det vert snart muleg å søkje om kvalifiseringsstøtte for 2019.

Mål og prioriteringer:

RFF Vestlandet)skal i perioden 2016-2019 bidra til:

  • Verdiskaping i næringsliv og offentleg sektor
  • Evne til innovasjon og omstilling – no og i framtida
  • Gode klima- og miljøløysingar


Forskingstema prioritert i Handlingsplan for 2019:

Med utgangspunkt i sentrale utfordringar og prioriterte innsatsområde for Vestlandet lyser RFF Vestlandet i 2019 ut midlar til forsking innan desse tema:

  • Innovasjon basert på teknologi og kompetanse innan hav- og energinæringane
  • Innovasjon innan berekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Innovasjon i kommunal sektor


Informasjon om tidspunkt for utlysing av forskingsmidlar er å finne i gjeldande handlingsplan (Sjå menyen til høgre).

Aktive utlysingar er vist på toppen av denne sida.

Fondet har lyser ut kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) så lenge det er midlar igjen. 

13. februar 2019 er frist for innsending av større søknadar.
Utlysingane av desse midlane vil vere tilgjengelege for søkjar senast 6 veker før søknadsfristen.

Berre bedrifter og kommunar kan søkje på utlysingane i 2019.
 

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, bedriftskonsortium og kommunal sektor lokalisert i fondsregionen. Nokre utlysingar kan ha andre målgrupper.

Varighet:

Regionale forskingsfond er ikkje tidsavgrensa. Det er venta at prioriteringane vert endra frå 2020, etter ny bestilling frå fylkestinga og endring i fondsregionen.

Felles informasjon for fondsregionene