Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVEST)

Frist Utlysning
Planlagt Regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter - fleire tema (2019) Velg
Planlagt Regional kvalifiseringsstøtte - Innovasjon i kommunal sektor (2019) Velg

Meldinger:

Neste frist for kvalifiseringsstøtte er 21. mai. Alle informasjon om utlysingane finn du på nettsida her - og etter påske på nye nettsider. Merk at det ikkje vil vere muleg å opprette søknadsskjema og sende inn søknad før ca. 15. mai pga. omlegging til nye nettsider.

Mål og prioriteringer:

RFF Vestlandet skal i perioden 2016-2019 bidra til:

  • Verdiskaping i næringsliv og offentleg sektor
  • Evne til innovasjon og omstilling – no og i framtida
  • Gode klima- og miljøløysingar


Forskingstema prioritert i Handlingsplan for 2019:

Med utgangspunkt i sentrale utfordringar og prioriterte innsatsområde for Vestlandet lyser RFF Vestlandet i 2019 ut midlar til forsking innan desse tema:

  • Innovasjon basert på teknologi og kompetanse innan havnæring og energinæringar
  • Innovasjon innan berekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Innovasjon i kommunal sektor


Informasjon om tidspunkt for utlysing av forskingsmidlar er å finne i gjeldande handlingsplan (Sjå menyen til høgre).

Aktive utlysingar er vist på toppen av denne sida.

Fondet lyser ut kvalifiseringsstøtte (forprosjekt) så lenge det er midlar igjen. 

13. februar 2019 er frist for innsending av større søknadar.
Utlysingane er publiserte som planlagde. 6 veker før søknadsfristen blir dei aktive.

Berre bedrifter og kommunar kan søkje på utlysingane i 2019.
 

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, bedriftskonsortium og kommunal sektor lokalisert i fondsregionen. Nokre utlysingar kan ha andre målgrupper.

Varighet:

Regionale forskingsfond er ikkje tidsavgrensa. Det er venta at prioriteringane vert endra frå 2020, etter ny bestilling frå fylkestinga og endring i fondsregionen.

Felles informasjon for fondsregionene