Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om prosjekt som har fått støtte

Her er eit oversyn over prosjekt som har fått støtte. Prosjekta er sorterte på tilsegnsår. For kvart år finn du øvst ein tabell med oversyn over FoU-hovudprosjekta, og nedst ein tabell med oversyn over forprosjekta.

Forprosjekt er mindre prosjekt som har fått kvalifiseringsstøtte, for å få fram ein god søknad om eit FoU-hovudprosjekt. Støtta har i hovudsak vore kr 200.000 ut 2014, og kr 300.000 i 2015. I 2016 kunne prosjekta få opp til 800.000 kroner I støtte.

HOVUDPROSJEKT - STATISTIKK 2010 - 2016
Under finn du ymse statistiske figurar basert på søknader om hovudprosjekt og hovudprosjekt som har fått støtte frå 2010 og til og med 2016. Statistikken blir oppdatert årleg.

Etter 7 år med fond, har dei fylkesvise tildelingane basert på søkjar si adresse vore:

Hordaland: kr 97.380 mill (42%)
Rogaland: kr 84.369 mill (36%)
Sogn og Fjordane: kr 50.760 (22%)

 

Skrevet av:
Arne Monrad Johnsen
Publisert:
05.11.2014
Sist oppdatert:
20.06.2018