Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Vi fekk inn heile 44 søknader frå bedrifter og kommunar no i februar.

Her er oversikt over søknadene.

 

Prosj.nr.

Prosekttittel

Prosektansvarleg

299445

Norsk linefanget hvitfisk -Økt og forbedret kvalitet og økt utnyttelse fra fangst til forbruker.

ERVIK HAVFISKE AS

299424

Automatisk vektestimering av frittsvømmende pellagiske fisk før eller under fangst

MOHN DRILLING AS

299410

High rate SILIcon-phosphous alloyed anodes for Li-ion CAPacitors

BEYONDER AS

299384

Quick clay as well stability and permanent plugging material. To replace cement that is currently the predominat material

CAMA GEOSCIENCE AS

299371

Optimalisering av Prosessteknologi for Totalutnyttelse av Fucoidan

ALGINOR ASA

299349

Bærekraftig Hardangerlaks som merkevare

LINGALAKS AS

299339

VisjonCelina

NJØS NÆRINGSUTVIKLING AS

299338

JORDHELSE: Kvalitetssikring av jord etter sanering av fremmede arter

ENVIR AS

299303

Utilization of local waste materials in geopolymer concrete products.

CARBO LUCRA AS

299284

Sider - Smaken av Hardanger

HARDANGER SIDERPRODUSENTLAG

299283

Framtidas berekraftige lakseforedling på bryggekanten

MYOBIOTEC AS

299270

CompostInVest

SIRKLA RESSURS AS

299221

SmartWing – Autonomous fixed-wing drone for smarter, safer, more cost-effective infrastructure inspection

KVS TECHNOLOGIES AS

299217

SeaRAS Reaktor - Kvalifisering for postsmolt og matfiskproduksjon

SEARAS AS

299195

SmartFunnel: Ultimate Fish Health Monitoring Platform

FISHENCY INNOVATION AS

299164

BIOPROSESS II - Digitale løsninger for styring av biologisk produksjon.

FOLVENGAARD AS

299161

Vindenergi fra multiturbiner på flytende installasjon

FLEXIBLE FLOATING SYSTEM AS

299148

MC-7 - MINT installasjons behov for demping av dynamiske laster ved installasjon og driftsmessig utskifting av hovedkomponenter.

GREEN ENTRANS AS

299147

Kombinert produksjon av konsumrogn og matfisk av ørret etter ett år i sjø.

SVANØY HAVBRUK AS

299140

Optimalisering av behandlingsmetoder ved bruk av ensilasje for å øke holdbarheten på sukkertare

TARELAKS AS

299094

Real-Time Monitoring for Safe Geological CO2 Storage

GEOMEC ENGINEERING AS

299084

Videreutvikling og testing av ny og innovativ hevingsmetode for vrak som inneholder miljøskadelige stoffer.

UNITECH OFFSHORE AS

299079

Bolter til Vindturbiner

BONDURA TECHNOLOGY AS

298996

FREMTIDENS LAKSEOPPDRETT

BREMNES SEASHORE AS

298963

Continuous 24/7 autonomous operation of the kite turbine

KITEMILL AS

298937

Optimalisering av smak og tekstur i friterte potet- og grønnsaksprodukter som konsekvens av nytt regelverk

ZERACRYL AS

298878

Utvikling av en lakselusvaksine

SALEI A/S

298866

Oppformeringssystem for makroalger og vekstpotensialet for sukkertare langs norskekysten

OCEAN FOREST AS

298861

CASE - Chemically Assisted Separation, Main Study

SOLIDS.EXPERTS AS

299451

Pilotboliger for personer med ROP-diagnose utviklet gjennom brukermedvirkning

KARMØY KOMMUNE

299428

Integration of peer support competence

BERGEN KOMMUNE

299393

Barn i risiko og oral helse - Del 1

HORDALAND FYLKESKOMMUNE TANNHELSEAVDELINGA

299374

Miljøtilstanden til fjordene omkring Bergen – Tåler fjordresipientene fremtidig befolkningsvekst og næringsutvikling?

BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING

299372

Fremtidens kunnskapsbaserte skolehelsetjeneste. Et tjenesteinnovasjons- og forskningsprosjekt

STAVANGER KOMMUNE

299329

Samhandling i interkommunal rehabilitering (IKART)

STAVANGER KOMMUNE

299319

Vannforvalter i et endret klima - Utvikling av forvaltningsverktøy for risikoanalyse av klimapåvirket spredning av miljøgifter til vannmiljø

SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE

299307

Offentleg innovasjon for auka fysisk aktivitet – nyskaping basert på resultat og effektar frå dagsturhytteprosjektet i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune

299255

Reduksjon av tap av rododendronplanter i grøntanlegg. Identifikasjon av kultivarer resistente mot Phytophthora

SANDNES KOMMUNE

299253

Bærekraftige cruisedestinasjon.

BERGEN KOMMUNE

299183

Samvirke om samfunnssikkerhet og beredskap Region Vestland

Bergen Kommune

299157

Samskapende lokalsamfunn "Nye Stad kommune mot eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag"

EID KOMMUNE

299150

Begrip, på vei mot en ny pedagogikk for bærekraftig utvikling

MELAND KOMMUNE

299082

Smarte innbyggere i smarte byer

STAVANGER KOMMUNE

298964

Gründersporet: en ny introduksjonsordning for flyktninger som ønsker å starte egen virksomhet

MELAND KOMMUNE

 

Den 26. juni vil vi legge ut ei oversikt på nettsida vår over dei prosjekta som får tilsegn om støtte.

Skrevet av:
Randi Lotsberg
Publisert:
21.02.2019
Sist oppdatert:
22.02.2019