Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fyrste tildeling av kvalifiseringsstøtte for 2019

Fem bedrifter og fire kommunar har fått kvalifiseringsstøtte for 2019.

Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) har vedtatt å gi kvalifiseringsstøtte på til saman 3 747 000 kroner til ni nye prosjekt.

Dette er midlar som skal bidra til utvikling av gode forskings- og innovasjonsprosjekt som kan kvalifisere til vidare støtte – anten frå RFF Vestlandet eller frå andre relevante ordningar.

Her er prosjekta: 

Søknad

Prosjektnamn

Søkjar

Støtte *

(1000 kr)

297075

Deteksjon av hull i not.

KAHRS HANSEN AS

500

297059

Simultaneous mapping of microplastics and endotoxins as a potential work place hazard

IVAR IKS

100

297054

Forprosjekt knyttet til forbedring av sjøpølsekvalitet for videre kommersiell anvendelse.

EIR OF NORWAY AS

500

297049

Kommunikasjon på egne vilkår: Utvikling av digitalt samhandlingsverktøy for å støtte språkutvikling og kommunikasjon med tegn til tale

FJELL KOMMUNE

500

297046

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) etter hjerneslag, forprosjekt

NUI AS

500

297031

Helsefremmende miljø på sosiale medier

Bergen kommune

500

297024

ALGEFISK2

CO2BIO AS

472

297023

Kvalifisering av teknisk konsept og fullskala test for teknologi-løsning som reduserer klimagassutslipp fra skip

STORD TEKNOLOGI INVEST AS

500

296909

Tidlig identifisering og intervensjon ved fallfare hos personer 70-85 år i Bømlo kommune, pilotstudie.

BØMLO KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

175

Sum

 

 

3 747

* Nokre vedtak kan verte gitt med spesielle atterhald. 

Alle som søkte om kvalifiseringsstøtte innan 1. november vil få brev med vedtak og vurdering av søknadene.

Dette var fyrste tildeling av kvalifiseringsstøtte for 2019. Det er no muleg å sende inn nye søknader.

Søknader motteke innan 4. mars vil bli behandla på styremøtet 12. april.  
 

 

 

 

Skrevet av:
Randi Lotsberg
Publisert:
14.12.2018
Sist oppdatert:
14.12.2018