Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Utlysinger av hovudprosjekt med søknadsfrist 13. februar 2019 er lagt ut som planlagde.
  Neste frist for kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunarer er 4. mars (utlysing ikkje aktiv).

Nyheter

 • Utlysing av forskingsmidlar i 2019

  Som tidlegare annonsert vert hovudsøknadsfristen for fleirårige prosjekt 13. februar 2019. Utlysinga av kvalifiseringsstøtte vil på nytt verte aktivisert i løpet av november. Fyrste frist her er 4. mars.

 • Oversikt nye kvalifiseringssøknader

  Her er oversikt over nye søknader om kvalifiseringsstøtte til fristen 1. november.

 • ÅRSKONFERANSEN 2018:

  Men kven skal styre pengesekken?

  At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.

Flere nyheter

Kalender

 • 11.12.18 - 11.12.18

  Prosjektverkstad i Bergen

  Skal du søke Regionalt forskingsfond Vestlandet i februar eller Forskningsrådet om innovasjonsprosjekt i næringsliv/offentlig sektor neste haust? Eller er du i startgropen på prosjektutvikling? Kom på prosjektverkstad for bedrifter, offentleg sektor og samarbeidande forskarar.