Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Løpande kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar - frist 1. november for behandling på neste styremøte (desember)

Nyheter

 • Hugs å melde deg på årskonferansen

  Ny frist for påmelding til regionale forskingsfond sin årskonferanse er 16. august. Konferansen vert arrangert på Sola 11. og 12. september. Gå ikkje glipp av debatten om regionalisering av forskingspolitikken. Forskingsstøtta innovasjon i bedrifter og offentleg sektor er óg på dagsorden.

 • Velkomen til Årskonferanse for regionale forskingsfond

  Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeids-partnarar til dei regionale forskingsfonda. Meld deg på konferansen 11. og 12. septembe no!

Flere nyheter

Kalender

 • 06.09.18 - 06.09.18

  Prosjektverkstad bedrifter i Bergen

  Skal du søke Forskningsrådet om innovasjonsprosjekt i næringslivet til høsten? Eller er du i startgropen på prosjektutvikling? Kom på prosjektverksted!

 • 11.09.18 - 12.09.18

  Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

  På konferansen den 11. og 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.

 • 12.09.18 - 12.09.18

  Styremøte RFF Vestlandet 12. september 2018

  Hovudsak: Vedtak om kvalifiseringssøknader motteke innan 6. august

 • 29.10.18 - 29.10.18

  Prosjektverkstad i Haugesund

  Passer for bedrifter, kommunar og forskarar som skal søkje Regionalt forskingsfond Vestlandet om løpande kvalifiseringsstøtte eller større prosjekt til fristen i februar 2019. Er også relevant for dei som jobbar med innovasjonssøknader eller nærings/offentleg phd til Forskningsrådet. Meir informasjon kjem.

 • 13.11.18 - 13.11.18

  Prosjektverkstad i Stavanger

  Passer for bedrifter, kommunar og forskare som skal søkje Regionalt forskingsfond Vestlandet om løpande kvalifiseringsstøtte eller større prosjekt til fristen i februar 2019. Er også relevant for dei som jobbar med innovasjonssøknader eller nærings/offentleg phd til Forskingsrådet. Meir informasjon kjem.

 • 11.12.18 - 11.12.18

  Prosjektverkstad i Bergen

  Passer for bedrifter, kommunar og forskare som skal søkje Regionalt forskingsfond Vestlandet om løpande kvalifiseringsstøtte eller større prosjekt til fristen i februar 2019. Er også relevant for dei som jobbar med innovasjonssøknader eller nærings/offentleg phd til Forskingsrådet. Meir informasjon kjem.