Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Løpande kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar - frist 6. august for behandling i styremøte i september

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 06.06.18 - 07.06.18

  Styremøte RFF Vestlandet 6.- 7. juni

  Hovudsaker: Vedtak om søknader til hovudfristen14. februar. Vedtak om kvalifiseringsstøtte mottteke til og med 18. april

 • 11.09.18 - 12.09.18

  Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

  På konferansen den 11. og 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.