Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Valg av fondsstyrer

Styret oppnevnes for en periode på fire år som faller sammen med valgperioden til fylkestingene.

Innenfor hver fondsregion nedsettes det en valgkomité med representanter fra deltakerfylkeskommunene og Forskningsrådet. Valgkomitéen bør utforme en felles innstilling til styremedlemmer og varamedlemmer i nummerorden til det regionale fondsstyret, som alle deltakerfylkene og Forskningsrådet kan stille seg bak. En slik valgkomité bør også foreslå leder og nestleder for fondsstyret.

Valgkomiteens innstilling leveres hver deltakerfylkeskommune som igjen oppnevner sine medlemmer. Vertsfylkeskommunen skal oppnevne de medlemmer som foreslås av Forskningsrådet og av Sametinget.

Styret oppnevnes for en periode på fire år som faller sammen med valgperioden til fylkestingene. Styremedlemmene kan gjenoppnevnes, men ingen kan sitte i styret i mer enn to hele oppnevningsperioder i sammenheng. Fondsregionen bør også benytte seg av en valgkomité ved behov for endringer i fondsstyret.

Oppnevningsperioden for fondsstyret skal være sammenfallende med valgperioden til fylkestingene, styreperioden ved førstegangsoppnevning skal derfor være to år (2010 og 2011).

For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg og organisering av folkevalgte organer.
 

Publisert:
22.03.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016