Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

En viktig kunnskapsreform

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.

Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Målet er å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer i alle fylker.

Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer. Støtten kan gå til prosjekter lokalisert i og utenfor fondsregionens geografiske nedslagsfelt

Regionale forskningsfond har som formål å:

Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling

  • Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte innsatsområder.
  • Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU.
  • Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region.

Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene

  • Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid.
  • Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov.

Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene

  • Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder.
  • Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoU-aktiviteter.

Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter

Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.

Fondsstyrene for fondsregion Nord-Norge og fondsregion Midt-Norge skal også ivareta samiske forskningsinteresser og – behov.


Fotokredit:
Bildet av supplyskip i toppbanner har copyright: Ulstein Group Ltd.
Bildet av fjell i toppbanneret er fra Børvasstind i Nord-Norge og er tatt av Nadia Norskott

Skrevet av:
Lars Erik Krogh
Publisert:
15.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016