Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Følgeevaluering

I samråd med fondsregionene ble det i 2010 besluttet å sette i gang en følgeevaluering. En viktig grunn til dette var at en tidligst mulig ville få innspill til hvordan ordningen kan utvikles og bidrag til læring om ordningen. Etter en anbudsprosess høsten 2010 ble NIFU valgt til å gjennomføre følgeevalueringen. Den gjennomføres i samarbeid med Technopolis. Prosjektleder er Olav R. Spilling.

Et viktig mål med følgeevalueringen er å utvikle kunnskap om hvordan man gjennom organiseringen av forskningsfondene lykkes i målene om å mobilisere til økt forskningsaktivitet med utgangspunkt i regionale forutsetninger. Gitt de store forskjellene mellom de sju fondsregionene – med Hovedstadsregionen og Innlandet som ytterpunkter – er det viktig med et fleksibelt forskningsdesign som fanger opp ulikhetene i de ulike regionale forutsetningene og drøfter hvilke konsekvenser dette gir for organiseringen de ulike regionene.

Evalueringsdesignet er basert på at forskningen organiseres rundt tre hovedpunkter, nemlig 
 

  1. oppsummering av kunnskapsgrunnlaget, 
  2. implementeringsanalyse og
  3. statusanalyse der det også vil bli gitt innspill til utforming av indikatorer for fremtidig måling av resultater og effekter av fondene.

Siden et hovedmål med evalueringen er å bidra til læring, er det lagt stor vekt på organisering av læringsarenaer, og dette vil skje på to nivåer, nemlig

  • lærings-arena for fondsregionene som vil være rettet mot det regionale nivået, og 
  • arena for policylæring som vil være rettet mot det nasjonale nivået.
Skrevet av:
Lars Erik Krogh
Publisert:
10.01.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016