Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Vinnerne er kåret:

Prisliste 2012

Prisvinnere i Konkurransen Unge Forskere, Ungdomskonkurransen Fritt Ord og forskningskonkurransen Blå Energi 2012.

Klassen for naturvitenskap og teknologi


1. pris: 10 000 kroner.

Spesialpris: European Union Contest for Young Scientists, Stockholm International Youth Science Seminar.

Damstra Navn: Elise Damstra

Skole: St. Olav videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: What is the effect of forest degradation on the density, dominance and relative abundance of herpetofauna in the spiny forests of the Mandrare River Valley, southern Madagascar? PDF - 3,0 MB

The spiny forest is a unique type of vegetation confined to the dry areas of south-western Madagascar. This ecoregion contains a remarkable proportion of endemic plants, many of which have long spines, and is home to a number of rare animals. But the spiny forests are severely threatened by degradation. Local villagers use the land as grazing for their cattle or clear areas to cultivate crops. Products like fruits and wood are harvested for food, fuel, shelter and cash. How can the effect of this activity be measured? It has been suggested that in these dry environments lizards are more sensitive to habitat modification than birds or small mammals and so may be a better indicator of forest degradation. Madagascar is a biodiversity hotspot where 92% of the reptiles and almost all the amphibians are endemic. Together reptiles and amphibians are called herpetofauna.

The research question of this study asks ‘What is the effect of forest degradation on the density, dominance and relative abundance of herpetofauna in the spiny forests of the Mandrare River Valley, southern Madagascar?’ The independent variable is forest degradation. Three levels were selected: highly degraded, moderately degraded and forest that was not degraded. In each site a transect 250 m x 10 m was set up and the number and species of herpetofauna (the dependent variables) were recorded on three different occasions in July 2011. Nineteen species of reptiles were sighted totalling 282 animals. Other variables were controlled as much as possible.

A graph showing the cumulative number of species indicates that species density has begun to plateau after three repeat measurements. This implies that sufficient samples were taken to represent each area. Degradation of the forest was shown to have a negative effect on the density of herpetofaunal species. In the forest that was not degraded the density in the transect is 15 species. This is reduced by almost a half in the moderately degraded and by two thirds in the highly degraded forest. Species dominance was measured using the Simpson Index where a low index indicates high biodiversity. The Simpson Index of the highly degraded transect is more than double that of the other two sites, reflecting greater dominance by a single species. The log-scale rank abundance plot for this transect is close to a straight line. Such a sharply geometric pattern reflects a total lack of evenness. The changes in the relative abundance of species link forest degradation to a decrease in the ecosystem health. The community of species also changes with degradation: ten species were found exclusively in the forest that is not degraded but four species that commonly live in disturbed areas were only found in areas with some degradation. The study supports the view that herpetofauna are excellent indicators of forest degradation.

A Raunkiær frequency distribution of the data results in the characteristic curve that obeys Raunkiær’s Law of Frequency.

This study forms part of the baseline survey for the monitoring plan of the Ifotaka- North Protected Area, in cooperation with Operation Wallacea and Ole Theisinger from the University of Hamburg. The research contributes to developing an effective management plan for the spiny forests that may result in the degradation being reduced, halted or possibly reversed.

2. pris: 7 000 kroner

Spesialpris: China Adolescents Science & Technology Innovation Contest

Rødtang Navn: Einar Rødtang

Skole: Lillestrøm videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: How does the rate of flow of a ferrofluid through a thin pipe depend upon the strength of an externally applied magnetic field PDF - 647 KB

This essay attempts to answer the question “How does the rate of flow of a ferrofluid through a thin pipe depend upon the strength of an externally applied magnetic field” Its scope is restricted to vertical pipes with flow induced by gravity subject to non-alternating magnetic fields. To answer this question one experiment will be considered. In this experiment a thin tube was filled with ferrofluid which was then allowed to flow until the tube was empty. This was repeated with externally applied magnetic fields of different strengths. Variables measured include time required for the tube to empty, magnitude and sign of the magnetic field at a point within the coil as well as basic dimensions of the setup.

Subsequently the results were interpreted and a theoretical approach, relying on the Hagen-Poiseuille equation, energy density of a magnetic field and related variables was attempted. The results of this investigation suggested that an increase in magnitude of the magnetic field, irrespective of its sign, leads to a decrease in the flow rate of the fluid. This is so because when the fluid flows dipoles that are aligned by the magnetic field are forced out of alignment, the externally applied magnetic field opposes this change in alignment thus slowing down the fluid. It slows down because the fluid now uses a part of its energy to force particles out of their alignments, energy that will not be converted into kinetic energy hence the flow rate decreases.

2. pris: 7 000 kroner

Spesialpris: China Adolescents Science & Technology Innovation Contest

Aukrust Navn: Åsmund Aukrust

Skole: Oslo By Steinerskole

Alder: 20 år

Tittel: Kjøleanlegg og termodynamikk PDF - 29,0 MB

Formålet med oppgaven er å bygge to kjøleanlegg med forskjellig virkemåte og forskjellige kuldemedier og sammenligne kjøleeffekten mellom disse to. Det ene anlegget fungerer på samme måte som det som er vanlig i kjøleskap og varmepumper, mens den andre har en noe mer innviklet virkemåte. Istedenfor tradisjonelle kuldemedier som er lite klimavennlige, benyttes propan og karbondioksid.

Vanligvis i denne typen anlegg pumpes et kuldemedium (en gass) rundt i et lukket system av en kompressor hvor gassen først komprimeres under høyt trykk og avgir varme til omgivelsene gjennom en kondensator hvor gassen kondenseres, for deretter å bli presset gjennom en innretning som begrenser flyten av kuldemedium (et langt rør med liten diameter eller en ventil). På dette stadiet er gassen kondensert og flyter inn i en fordamper hvor varme igjen utveksles med omgivelsene og det flytende kuldemediet fordamper under lav temperatur. Så suges gassen tilbake til kompressoren og det hele går kontinuerlig.

Det ene kjøleanlegget benytter propan som kuldemedium og har den ovennevnte virkemåten. Det andre benytter en blanding av propan og karbondioksid hvor begge gassene pumpes rundt sammen i et lukket system. Teorien bak dette er at gassblandingen pumpes inn i kondensatoren hvor propan kondenseres, mens karbondioksid forblir i gassform da propan har et høyere kokepunkt. Etter kondensatoren utnyttes forskjellen i massetetthet til å separere de to kuldemediene før de pumpes videre. Flytende propan pumpes gjennom en innsnevring, for så å fordampe i en varmeveksler hvor propan kondenserer karbondioksid før gassen suges tilbake til kompressoren. Karbondioksid i gassform går fra kondensatoren til varmeveksleren hvor den kondenseres, før den går gjennom en innsnevring for deretter å utveksle varme med omgivelsene under lavt trykk i fordamperen og blir sugd tilbake til kompressoren. Denne virkemåten åpner for større temperaturforskjeller mellom varm og kald side av systemet da karbondoksid har lavere koke-/sublimasjonstemperatur enn propan.

Oppgaven består av en teoridel og en praktisk del. Teoridelen består av en innføring i termodynamikk relevant for kjøleanlegg og beskrivelse av de planlagte forsøkene, mens den praktiske delen tar for seg byggeprosessen og forsøk. Så drøftes resultatene.

Kjøleanlegget med propan som kuldemedium fungerte som forventet og alle planlagte målinger og utregninger og energitekniske beregninger ble gjort. Det ble ikke funnet noe klart svar på problemstillingen. Kjøleanlegget som benyttet både propan og karbondioksid fungerte til en viss grad og ga temperaturer ned mot -80°C. Det ble ikke nok tid til å få dette anlegget til å fungere optimalt før oppgavens innleveringsfrist pga. tekniske problemer, som trolig kunne løses med ekstra deler fra utlandet. I tillegg ble det vanskelig å analysere systemets funksjon uten avansert måleutstyr, da blandingen av de to gassene eksisterer i ukjent forhold til hverandre på forskjellige steder i systemet. Et annet problem med dette anlegget er at ved lav fordampingstemperatur/-trykk vil tørris dannes som kan blokkere deler av systemet. Dette kan unngås ved å senke restriksjonen i systemet for å øke fordampingstrykket.

Varmepumpene som brukes i mange hjem i Norge har relativt lav effektivitet når utetemperaturen synker om vinteren. Det ville derfor være interessant å undersøke om bruk av en slik teknologi som åpner for større temperaturforskjeller ved å benytte to kuldemedier kunne være mer gunstig. Spesielt hvis det er mulig å få dette til ved å bruke miljøvennlige kuldemedier som hydrokarboner og karbondioksid.

2. pris: 7 000 kroner

Spesialpris: China Adolescents Science & Technology Innovation Contest

Gulla Navn: Jan Gulla

Skole: Trondheim Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: Modeling the wave motion of a guitar string PDF - 1,7 MB

This investigation aims to develop a mathematical model prescribing the behavior of an idealized vibrating string. A one-dimensional wave equation was derived by physical examination of the situation and a general solution was found by the method of separation of variables. We focus on the scenario where the string is put into motion by plucking the string at a specific position. By enforcing boundary and initial conditions of the pluck, a simplified special formula was found.

This formula defines the displacement of the string at any point, at any time. Due to the structure of the formula, it can be interpreted as superposition of sine and cosine terms with suitable coefficients. In chapter 10, the physical interpretation of these coefficients is found to be the amplitudes of harmonics of the vibrating string, forming the fundamental tone and several overtones. By this mathematical model we can calculate theoretical amplitudes for the different harmonics, based on the extent and position of the pluck.

The calculated values were compared to empirical measurements made in a previous paper by Egeland, submitted to Unge Forskere in 2010. Due to large inconsistencies with these empiric values, a similar experiment was carried out to find the sources of deviation. Initially, we recreated Egeland’s experiment as closely as possible, with an acoustic guitar, a high-quality microphone for recording and computer software for analysis. We recreated the first trial, plucking the lower E string (tuned to 82 Hz) with a plectrum, 15.8 cm from the bridge with a sideways offset of 0.5 cm. The fast fourier transform tool SpectraScope, measuring energy distribution over frequencies, produced similar results as Egeland. The experiment showed significantly higher amplitudes in the overtones, especially the second and third harmonic, whereas the theoretical model predicted much lower amplitudes for the overtones. For an acoustic guitar the sound seems to mainly be produced by the guitar body and not the string itself. The very low frequency used in her experiment, outside of the main resonance range of the guitar, resulted in observations far from predictions. A far more complex model taking secondary effects of energy transfer from string to body and resonance into account would have been necessary to give quantitative accurate predictions.

Adjusting the experiment to use a frequency of 196 Hz (G string) produced results mush more consistent with the model; the amplitude was largest for the fundamental tone and subsequently decreasing in the overtones, as supported by the theoretical model.

We further improved the experiment by using an electric guitar, thereby removing resonance effects. The built-in microphone located close to the string and specially designed to pick up the details of the vibrating string movements, eliminated other sources of errors. This resulted in observations quite consistent with predictions derived from the mathematical model of a vibrating string.

3. pris: 5000 kroner

Spesialpris: Space Camp, Andøya

Hove Navn: Kai Roger Smith Hove

Skole: Arendal videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: Investigating the effect of high temperature exposure on the oxidizing power of sodium hypochlorite bleach PDF - 278 KB

Sodium hypochlorite (NaClO), found in common bleach, is a chemical compound with a great number of important industrial and domestic applications as an oxidizer, sanitizer and bleaching agent. It has powerful antiseptic properties that allow it to quickly kill microorganisms, and it is therefore often used for pool disinfection, wastewater treatment, in medical practices, as well as
for neutralizing other dangerous chemical agents, such as hydrogen sulfide and cyanide.

Sodium hypochlorite’s level of effectiveness in all of these processes under specific physical conditions is of high importance to the industry professional. Its ability to oxidize other substances depends on the oxidizing power of the respective ions present in solution, many of which are prone to interconversion to other ions in temperature-sensitive equilibria. By manipulating the temperature of bleach solutions, I intend to determine at what temperature makes for the optimum oxidizing power of bleach.

A hypothesis predicting reduced oxidizing power at higher temperatures was made on the grounds of a proposed thermal decomposition pathway, which predicts the formation of chlorate and chloride salts. A high concentration of the chlorate ion, which displays a weak standard reduction potential, would reduce the overall oxidizing power of the solution.

In the experiment, four undiluted samples of commercial bleach solution were heated within a temperature range of 30-40 °C, 50-60 °C, 70-80 °C and 90-100 °C respectively, over a period of 2 hours, using a reflux condenser. After allowing cooling overnight, a series of iodometric titrations were performed to determine the oxidizing power of the solutions. This involved the oxidation of excess iodide to iodine by hypochlorite in acidic media. The liberated iodine was then reduced back to iodide by titration with sodium thiosulfate in the precense of a starch indicator. The oxidizing power of the bleach was subsequently extrapolated with respect to how much iodide that was oxidized under each temperature condition.

Unfortunately, no strongly justified conclusions could be drawn due to the significant spread in the data, which indicated the presence of a systematic error. However, qualitative data in the form of crystallization of a hygroscopic substance was observed in the two samples heated above 70 °C, something which partially supports the proposed chlorate-forming decomposition
pathway.

3. pris: 5 000 kroner

Navn: Assia Chelaghma

Skole: International School of Stavanger

Alder: 18 år

Tittel: Evaporative cooling using a wind tower (Badgir) PDF - 4,8 MB

Uncomfortably hot living around the world has led to many innovative technological solutions to make life more comfortable for the inhabitants. In the Middle-East, one of the most successful solutions has been the Badgirs. These are wind towers that use evaporative cooling to air condition buildings. They exploit solar energy, wind power and underground water to create natural cooling without producing CO2.

This essay investigated the functioning system of Badgirs using a model constructed of wood and adobe to give it the thermal properties of a Badgir. The cooling effect was tested by the model several times to investigate: How does the volume of water available inside a Badgir affect the temperature reduction due to evaporative cooling?

The experiment was carried out in a heated room (50° C). Wet cloths were put inside the model. A fan was used to blow warm air inside the model to evaporate the water available inside the model (wet cloths). When evaporation took place it caused a reduction in temperature inside the model.

The hypothesis suggested that the more cloths are used, the greater the cooling effect will be, because more cloths provide a greater volume of water exposed to evaporate and a larger surface area for more molecules to gain energy from the warm wind and evaporate. Hence, the rate of evaporation will increase and more energy will be taken in, resulting in more cooling effect.

The results agreed with the hypothesis, suggesting that optimising the available water and evaporative surface area would lead to a greater cooling effect. The cooling effect can be further optimised by developing the structure of the Badgir although it should be taken into consideration that water availability and wind temperature as they are the main limiting factors.

The hot climate and the exhaustion of energy sources around the Equator make evaporative cooling among the best methods to tolerate higher temperatures. With more structural improvement, Badgirs can be exploited effectively throughout warm and dry regions to naturally air condition buildings.

3. pris: 5 000 kroner

Nikolaisen Navn: Monika Nikolaisen

Skole: Nesbru videregående skole

Alder: 19 år

Tittel: Investigating the effect of central ion on the absorption and chemiluminescence of protoporphyrin IX PDF - 582 KB

Protoporphyrin IX is the pigment that gives rise to the colour of brown eggshells. The protoporphyrin IX molecule has a conjugated system of delocalized π-electrons, which causes it to absorb and emit light in the visible part of the electromagnetic spectrum. Furthermore, the substance emits an eye catching red glow in a chemiluminescent reaction when dissolved in ethyl ethanoate. The curious nature of this reaction is what initiated the study of the protoporphyrin IX molecule, including what changes can be made to its structure to alter the absorption and chemiluminescence wavelengths. An investigation of heme and chlorophyll, in which zinc and magnesium are incorporated as central metal ions in structures similar to that of protoporphyrin IX, lead to the idea of forming complex ions of magnesium protoporphyrin IX and zinc protoporphyrin IX to investigate whether magnesium and zinc central metal ions affect the absorption and chemiluminescence wavelengths of protoporphyrin IX.

When light passes through the protoporphyrin IX molecule, some of the light is absorbed as electrons within the molecule gain energy by the light and are excited to a higher energy level. When the electrons return to their initial energy level, the absorbed energy will be emitted as light in the process of fluorescence. The absorbed and emitted light has distinctive wavelengths that are determined by the difference between the energy levels in the molecule. The central metal ions introduced to the protoporphyrin IX structure to form magnesium protoporphyrin IX and zinc protoporphyrin IX may interact with the π-electron configuration of the molecule in a way which changes the difference between the energy levels, and thus its absorption and fluorescence wavelengths as well. The light emitted in the chemiluminescent reaction of protoporphyrin IX is connected to its fluorescence wavelengths, hence changing the absorption wavelengths with a central metal ion may in turn change the light emitted in the chemiluminescent reaction.

The research question for the investigation is as follows: Investigating the effect of central ion on the absorption and chemiluminescence of protoporphyrin IX. To answer the research question, an investigation with a four step experimental method was carried out in which zinc and magnesium central metal ions were introduced to protoporphyrin IX. Firstly, protoporphyrin IX was extracted from brown eggshells, and secondly, its absorption spectrum was obtained using ultraviolet-visible spectroscopy. In the third step, solutions of zinc and magnesium ions were added to separate solutions of protoporphyrin IX to try to form zinc protoporphyrin IX and magnesium protoporphyrin IX. Their absorption spectra were obtained and compared to that of protoporphyrin IX and existing sources. Finally, the chemiluminescent reaction of the substances were performed. The spectra showed that zinc protoporphyrin IX and magnesium protoporphyrin IX had not been obtained, and there was no chemiluminescent reaction of the substances. Thus, it was not possible to change the absorption wavelengths of protoporphyrin IX by introducing central ions of zinc and magnesium with the method used in the experiment. Whether or not the change in structure has an effect on the absorption and chemiluminescence of protoporphyrin IX could therefore not be investigated experimentally. However, an investigation of spectroscopic and molecular theory in relation to protoporphyrin IX lead to the conclusion that forming complex ions from protoporphyrin IX with zinc and magnesium central metal ions has an effect on the absorption and chemiluminescence of protoporphyrin IX.

3. pris: 5 000 kroner

Goldman Navn: Jacob Fortes-Goldman

Skole: International School of Stavanger

Alder: 18 år

Tittel: An investigation into the relationship between substance absorption and filter length in cigarette smoke PDF - 796 KB

I started out my investigation with a curiosity into how well cigarette filters actually work. People my age who I talked to were convinced that the filters in cigarettes made them far safer and that the proclaimed 10mg of tar per cigarette was an inaccurate estimation of how much tar was drawn into the lungs.

As a prospective medical student, I took interest into the health effects of cigarette smoke. Although extensive research has been made into the repercussions of cigarettes and the smoking industry, I felt it important that I myself became involved. By doing so I have not only influence myself but my fellow students.

The experiment conducted set out to investigate the relationship between filter length and mass absorption of substance in cigarette smoke. The process of smoking was be simulated through the use of a vacuum pump and a glass tube filled with x number of filters with a cigarette attached to the end of the tube with the length hanging out.

Each filter was weighed before and after being put through the smoking process and the mass was recorded. Although the lengths of the filters were all the same, the masses had a variance of 0.006g.

Using the graphs of filter length vs. absorption, I was able to deduce a formula to determine the amount of filter absorption at any given length up until the absorption limit. However, as more filters were added, the change in mass per filter decreased and eventually reached zero.

Using this formula we can accurately determine how much substance will be absorbed at any given length of filter, up to the absorption limit, which I found for this cigarette mass of 0.600g to be at 190 mm.

As well as determining a formula for calculating substance removal per mm, I found an absorption limit for the filter. The data showed that as the number of filters increased, the amount of substance filtered per filter decreased. When looking at the graph for the total amount of substance filtered per length, we can see that the amount of substance is largest initially, but as more length is added, the filters reach an absorption limit, where any addition of filters becomes redundant, as the mass change per filter becomes zero.

This data can prove helpful for both marketer and consumer. Showing how increasing the length of filter by a few millimeters, the percentage of substance, that would otherwise have entered the lungs, is reduced substantially. Tobacco manufacturers could take this into consideration in producing cigarettes. Consumers can view this data and gain perspective into how much of the harmful substances such as tar are actually removed by the filter.

Klassen for humanistiske fag


1. pris: 10 000 kroner

Spesialpris: London International Youth Science Forum

Herrestad Navn: Annika Herrestad

Skole: Oslo By Steinerskole

Alder: 19 år

Tittel: Var Albert Camus roman Den Fremmede et tankeeksperiment? PDF - 913 KB

I Albert Camus roman Den fremmede (1942) forholder en ung mann, Mersault, seg likegyldig til sitt eget og andres liv. Men han sanser sterkt, og dreper en mann fordi sollysets refleksjon i knivbladet mannen holder treffer ham smertefullt. Hvorfor er Mersault slik? Hva var det Camus ønsket å vise?

Den fremmede ble mottatt som et kampskrift for eksistensialismen og som en samfunnskritikk. Albert Camus og filosofen Jean-Paul Sartre ble venner.

Sammen ble de to av Frankrikets mest populære mennesker i etterkrigstiden. Men gitt at Den fremmede forfekter eksistensialismen, hvordan kan helten være passiv, empatiløs og bli en morder? Bør Den fremmede heller forstås som et tankeeksperiment – en utprøving av hva en rent eksistensialistisk verdensanskuelse vil si i praksis?

Oppgaven tar for seg seks betraktninger av Mersault som synes betegnende for ham og hans opplevelse av det absurde. Sartre og Camus’ eksistensfilosofi blir lagt til grunn for analysen. Samfunnskritikk, men også svakheter ved en eksistensialistisk verdensanskuelse blir tydelige. Tydelig blir også kontrasten mellom Mersaults verdensanskuelse og den menneskene som dømmer ham handler ut ifra.

Oppgaven konkluderer med at Camus i Den fremmede antagelig gjorde greie for opplevelsen av det absurde, noe han mente sprang ut av to sikre sannheter: menneskets trang til mening i en verden uten og dødens endelige slutt på alt. ”Verden” kan vi forstå både som naturen og samfunnet. Begge blir i romanen framstilt som umenneskelige og uten mening, hvilket er i tråd med Camus’ filosofi.

Romanen har blitt finpusset for å framstille det Camus ønsket å vise. Den bærer derfor ikke det eksperimentelle ”forsøk”-preget som sjangernavnet ”tankeeksperiment” tilsier. Men på den annen side er romanen en tenkt tilværelse, der både positive og negative sider ved en opplevelse av det absurde kommer frem. Slik sett kan Den fremmede leses som et tankeeksperiment. Verken Mersaults livsanskuelse eller samfunnets moral rettferdiggjøres i romanen, noe som kan tyde på at kritikken ikke bare rettes mot én av dem, men mot dem begge.

2. pris: 7 000 kroner

Spesialpris: Forskningsrådets Humaniorapris

Kristensen Navn: Astrid Greve Kristensen

Skole: Oslo By Steinerskole

Alder: 19 år

Tittel: This is a Deception PDF - 690 KB

Paul Austers kortromantrilogi utkom i 1987 og består av tre deler – City of Glass, Ghosts og The Locked Room. De tre delene er tilsynelatende tre uavhengige historier inspirert i større eller mindre grad av tradisjonelle detektivberetninger. Kortromankonseptet åpner for en lesning hvor de tre kan og bør leses i relasjon til hverandre, og nærlesning av verket underbygger en teori om verket som et eksperimentelt romanprosjekt. Hensikten med oppgaven har vært å utforske Austers mange grep og knytte dem til postmoderne litteraturteori, og i særdeleshet til et essay av den franske litteraturteoretikeren Roland Barthes.

Postmoderne litteratur kan bli sett som en reaksjon på, men ikke avvisning av, den modernistiske litteratur. Den modernistiske tekst fokuserer i høy grad på fremmedgjøringen mange følte i en maskinell urban verden, og postmodernismen videreførte dette. I tillegg er det typisk for den postmoderne tekst å inneholde en rekke brudd på de litterære konvensjoner, noe som har gitt den postmoderne litteratur et rykte som relativistisk anlagt og nærmest anarkistisk av natur.

Det som er blitt forsøkt gjort i denne oppgaven innebærer ikke en dybdegående tolkning av selve historien. Fokuset har ligget på å avdekke tre postmoderne tendenser i teksten, og problematisere disse i forhold til Barthes anerkjente essay "Forfatterens død" (1968). De tre tendensene som har ligget til grunn for analysen er metafiksjon, intertekstualitet og forfatterrollen.
Metafiksjon er kort fortalt fiksjon som er selvbevisst – en tekst som gjør både seg selv og leseren bevisst på at den er fiksjon. Det er vanlig å ha et stort fokus på forfattere, skapelse av fiksjonelle verk og hensikten er å skape en diskurs om språk og fiksjonens rolle – i et fiksjonellt verk. Intertekstualitet oppstår når en forfatter benytter seg av tidligere skrevne tekster for å gi dem en ny mening, eller for å kommentere på sitt eget verk. Det er altså knyttet til metafiksjonen, og kan bidra til å berike en tekst og kanskje til og med inneholde nøkkelen til tolkninger av verket. Forfatterrollen problematiseres og kommenteres på gjennom store deler av Trilogien, og er også Barthes' hovedfokus i hans essay.

I The New York Trilogy utfordrer Auster forfatterrollens konvensjoner og leker seg med metafiksjonelle elementer som både forundrer og inkluderer leseren i teksten. Utallige intertekstuelle referanser, særlig til eldre amerikansk og engelsk litteratur, ligger som et litteraturhistorisk tungt bakteppe i denne utradisjonelle detektivberetningen. I hvilken grad farger dette leseropplevelsen? Møter man en narsissistisk og snobbete forfatter som forventer for mye av leseren?

Barthes argumenterer for at leserens fødsel må betales med forfatterens død. Auster utfordrer denne holdningen ved å inkorporere seg selv i teksten i stor stil. Hans karakterer lever i et krysningspunkt mellom en forfatterrolle og en detektivrolle – og Paul Auster selv figurerer som en karakter i minst en av beretningene. Oppgaven kulminerer i et forsøk på å tolke verkene i relasjon til hverandre – med disse postmoderne tendensene som verktøy for å behandle teksten.

2. pris: 7 000 kroner

Spesialpris: London International Youth Science Forum Jørgensen Navn: Camilla Finne Jørgensen

Skole: Oslo by Steinerskole

Alder: 20 år

Tittel: Hedvigs død - et selvmord med mening? PDF - 520 KB

Vildanden er et samtidsdrama fra 1884 skrevet av Henrik Ibsen. Det portretterer økonomiske og familiære problemer, som mange andre av hans samtidsdramaer, men skiller seg ut ved den utstrakte symbolbruken. Flere av Ibsens dikterkollegaer slaktet nærmest Vildanden og stilte seg uforstående til stykket. Bjørnstjerne Bjørnson ytret blant annet at han ikke forsto seg på Hedvigs skikkelse. I den forbindelse blir Hedvigs rolle interessant å se på; et barn som begår selvmord kan virke som et risikabelt valg av avslutning. Et barn som dør, vil kunne vekke harme hos tilskuerne i en annen grad enn om selvmordsofferet hadde vært en voksen, siden barn gjerne betraktes som uskyldige skapninger, som sjelden har skylden i det som skjer. Hedvigs selvmord i Vildanden var muligens noe av det som vakte negative og uforstående følelser overfor stykket, Bjørnson inkludert. Dette leder så fram til spørsmål rundt Hedvigs død; hvorfor begår så Hedvig selvmord? Dernest blir det nødvendig å spørre om hva hennes død betyr for stykket og dets tematikk? Disse spørsmålene ble fokusområdene i oppgaven.

Framgangsmåten ble å lese utvalgte forfatteres tolkninger av årsaker til, og konsekvenser av, Hedvigs død. Deretter ble disse satt opp mot hverandre for å muligens kunne komme fram til et svar/noen tendenser. Enkelte forfattere hadde svært radikale tolkninger som for eksempel gikk ut på at hele stykket beskriver en selvrealiseringsprosess og er en reise i Hjalmars indre. Her vil naturligvis alle karakterene og nødvendigvis også Hedvig få en helt annen rolle enn der forfattere så på stykket som en fordømmelse av idealismen. Mange peker på at det eksisterer en rekke selvbiografiske trekk i Vildanden, men da disse trekkene kan overskygge poenger som forfatteren har ønsket å få frem, valgte jeg å legge den selvbiografiske tolkningen til side.

Det viste seg at desto dypere det ble gravd i stykket sett i lys av problemstillingen i oppgaven, desto flere spørsmål og mulige løsninger dukket opp. Det var Hedvigs intensjon å ta livet av seg selv. Denne intensjonen kan imidlertid ha vært en impulsiv handling som har å gjøre med at hun føler at Hjalmar støter henne fra seg når hun står inne på mørkeloftet og Hjalmar ber henne gi slipp på livet for han. Det finnes også tegn til at det hele var planlagt og dette forklares blant annet gjennom identifikasjon som oppstår mellom Hedvig og villanden. Om noen har skyld i jentas død bringes også på bane og det er mange potensielle syndebukker: Gregers ser ikke konsekvensene av identifikasjonen som oppstår mellom Hedvig og villanden og at da han ber henne om å ofre den så ber han henne om å ofre sitt liv. Hjalmar ser ikke datterens inderlige ønske om gjøre han glad og lykkelig, Gina mislykkes i å være den moderlige skikkelsen datteren trenger, samt den sosiale degraderingen som Werle på mange måter er ansvarlig for og som har satt sitt preg på familien.

Dersom ikke stykket forstås i en realistisk-psykologisk forstand, etterlater dramaet faktisk rom for håp og ettertanke. Dette fordi et barn kan være så mye mer enn et barn – det kan være snakk om deler av et menneske som har egenskapene til barnet; intuitivt nysgjerrig, åpent, lyttende, sårbart, naivt og så videre. Det forteller om hva som skjer når disse egenskapene isoleres hos mennesker; alle barn dør uten oppmerksomheten de behøver.

Hedvig kan sees på som stykkets heltinne eller offer, men kanskje er hun ikke enten eller? Dersom hun ofrer seg for Hjalmars skyld kan hennes handling gjøre henne til heltinne og offer; nettopp det gjør hennes bortgang trist, men samtidig så berikende. Hedvigs intensjon var vel neppe å lede Hjalmar ut i evig fortapelse og dermed blir hun et offer for sin egen handling. Dersom ikke Hjalmar forandrer seg vil hun på mange måter bli et offer for sin egen heltedåd. Med dette paradokset røres det kanskje ved selve kjernen av selvmordsproblematikken?

2. pris: 7 000 kroner

Spesialpris: London International Youth Science Forum Askelund Navn: Adrian Dahl Askelund

Skole: Oslo By Steinerskole

Alder: 19 år

Tittel: Fysikerne som ble filosofer – kvantefysikkens fremvekst på 1900-tallet PDF - 1,6 MB

Oppgaven er en historisk studie av hvordan de forskjellige grenene innenfor vitenskapen gjennomgår store omveltninger, som blir kalt paradigmeskifter. Spesielt handler den om kvantefysikkens fremvekst på 1900-tallet og hvordan den brøt med datidens forståelse av virkeligheten, innenfor fysikken og vitenskapsfilosofien.

Spørsmålet jeg forsøker å finne svar på i oppgaven min er: på hvilken måte brøt kvantefysikken med det mekanistiske paradigmet?

Det omfattende bakgrunnskapittelet omhandler et utvalg av filosofihistorien og utviklingen av vitenskapsfilosofien, mellom renessansen og slutten av 1800-tallet. Det forklarer blant annet hvordan det mekanistiske paradigmet oppsto med arbeidene til blant andre Isaac Newton og la grunnlaget for det materialistiske paradigmet. Fokuset er på å forstå hvordan vitenskapens utvikling inn i den fulle utbredelsen av den materialistiske virkelighetsforståelsen, åpnet for hensynsløs utnytting av naturen og en uhemmet industriell og teknologisk utvikling.

Kvantefysikken byr på et alternativ til den virkelighetsforståelsen som tillot dette. Den er fullt ut anerkjent som en teoretisk vitenskap, men det finnes ingen enhetlig filosofisk tolkning som man kan si det samme om.

Argumentasjonsdelen er bygget opp rundt den intellektuelle striden mellom Albert Einstein og Niels Bohr, som toppet seg under Solvay-konferansene i 1927 og 1930. Der kom Einstein med det berømte utsagnet: Gud spiller ikke terning med universet, hvorpå Bohr svarte: Einstein, slutt å fortelle Gud hva han skal gjøre. Senere skulle Einstein få bite i seg de ordene, da kvantefysikerne kunne si med visshet at det finnes en grad av usikkerhet (eller tilfeldighet) i all bevegelse som skjer her i verden.

Konklusjonen tar for seg hvordan de mest grunnleggende aspektene ved kvantefysikken – som stort sett er akseptert innenfor alle de forskjellige filosofiske tolkningene av den – brøt med det mekanistiske paradigmet. Det mekanistiske paradigmet hvilte på et fundament av blant annet lokal kausalitet, streng determinisme og forestillingen om en objektiv virkelighet. I det mekanistiske verdensbildet var ånd og natur dualistisk adskilt fra hverandre, slik at naturen kunne betraktes som et maskineri og mennesket som et litt mer sofistikert maskineri. Vi kan med bakgrunn i kvantefysikken avvise mekanistisk kausalitet til fordel for sannsynlighet – som heller ikke er lokalt bundet – og derfor revurdere troen på streng determinisme. Fysikken åpner igjen for muligheten for at vi mennesker har en viss grad av fri vilje.
Og kanskje aller viktigst forteller kvantefysikken oss at det strenge skillet mellom subjektet som observerer og objektet som blir observert var et kunstig skille. Det er en grunnleggende kjensgjerning i kvantefysikken, at observatøren spiller en essensiell rolle i forsøkene. Mange mener at dette – helt konkret – betyr at vi mennesker er med på å skape den virkeligheten som vi er en del av. Vi synes å være mennesker med fri vilje, men også stort ansvar – ettersom vi er med på å skape virkeligheten, og ikke bare blir skapt av den.

Gjennom oppgaven blir det tydelig at uenigheten mellom gigantene Bohr og Einstein var grunnleggende for at kvantefysikken skulle ta form og bli utviklet; vi kan med andre ord takke Einstein for at han kritiserte kvantefysikken og delvis avviste dens implikasjoner. Hans relativitetsteorier ledet til et paradigmeskifte innenfor den klassiske fysikken, og endret vår oppfatning av tid og rom. Men – med sine voldsomme implikasjoner for hvordan vi forstår materien og hva vi mennesker er i forhold til den – har kvantefysikken kanskje også ledet til et filosofisk paradigmeskifte? Jeg antyder noen svar på dette spørsmålet gjennom oppgaven, men dette er noe jeg må forske videre på, for å kunne si noe mer sikkert om.

3. pris: 5 000 kroner

Spiteri Navn: Lavrans T. Spiteri

Skole: Ås videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: How did the Norwegian newspapers Aftenposten, Morgenbladet, Arbeiderbladet and Friheten portray the espionage case of Asbjørn Sunde in 1954? PDF - 121 KB

29th of January 1954 the Norwegian communist Asbjørn Sunde was arrested for giving information concerning his country’s security to the Soviet Union. The arrest and the following verdict in July received much attention and detailed press coverage. A grave split appeared between the supporters of Communism and those who opposed it. There seemed to be little room for modest and well-considered journalism. In the wake of this media coverage, the peaceful country, Norway, was struck with the fear and suspicions of the Cold War.

The objective of this task has been to analyze how four main Norwegian newspapers with different editorial lines portrayed the espionage case of Asbjørn Sunde in 1954. The analysis has for practical reasons been narrowed down to the coverage of the arrest of Asbjørn Sunde in February 1954, and the verdict he received in July 1954, even though the case was not completely confined to these two events.

The conservative Aftenposten and the social democratic Arbeiderbladet proved to be quite similar in their assessment of the case. Regardless of their editorial lines they both portrayed the case as a catastrophe for Norway’s security by elaborating the consequences of the espionage and blaming communism and the USSR.

The conservative Morgenbladet’s assessment was also characterized by strong anti-Communism. It made the case seem like it was completely rooted in Communism. However, the newspaper did not come along with Arbeiderbladet and Aftenposten on every point. It defended the Norwegian judicial principle of open courts, whereas Arbeiderbladet and Aftenposten believed this to be a necessary sacrifice for the security of the state. Therefore, Morgenbladet cannot be categorized among them.

Communist Friheten was strictly subject to its editorial line. It portrayed the whole case as a political smear-campaign intended to criminalize communism and encourage increased preparedness and military spending.

Whether or not this case would have received such a divided coverage today is a question of debate. This task does, however, reveal some aspects that suggest that it was strongly influenced by the Cold War tension. Indeed, Sunde’s repuatation has improved significantly since the 1990s, and historians stress that the Cold War environment was key to the treatment of his case.

3. pris: 5 000 kroner

Trøan Navn: Yngvild Næss Trøan

Skole: Trondheim Katedralskole

Alder: 18 år

Tittel: The view on women in Romantic poetry and contemporary hiphop music PDF - 56 KB

“Alt var mye bedre før i tiden” er et utsagn som ofte blitt tatt i bruk da man vurderer aspekter ved vårt moderne samfunn. Man har nok også lett for å gjøre dette i sammenheng med allmenn poesi. Moderne hip hop-musikk blir for eksempel ofte kritisert for å være kjønnsdiskriminerende og i strid med den kvinnefrigjøringen som har funnet sted i nyere tid. I tidlig 1800-talls Europa derimot, under den kunstneriske og kulturelle bevegelsen kalt romantikken, var ting annerledes. Det var da mennene, i følge stereotypen, virkelig visste hvordan de skulle respektere og ta seg av en dame. “The view on women in Romantic poetry and contemporary hip hop music” er oppgavens tittel, og den går inn for å finne ut til hvor stor grad myten om kvinnesynet i romantikken stemmer og hvordan denne er i forhold til det som blir ytret i moderne lyrikk i våre dager.

Oppgavens problemstilling er: “How, and to what extent, has the presentation of women in popular poetry changed in 200 years?”. Dette spørsmålet har blitt undersøkt ved å utføre litterære analyser på et utvalg dikt med kjærlighetstematikk fra den romantiske perioden i England. Disse har blitt sammenlignet med tilsvarende analyser av tekster fra moderne hip hop-låter der temaene også er kjærlighetsrelatert. William Wordsworth og Lord Byron har blitt satt opp mot T-Pain og Akon. Analysene har gått ut på å sammenligne bildebruk, ordvalg og motiver for å finne svar på spørsmålene. Rytme har også blitt grundig vektlagt, fordi denne kan ha en effekt utover lyrikkens leksikale verdi, kanskje også uten at man selv merker det. Målet med analysene var å finne hva slags kvinnesyn som blir ytrer og hvordan dette er gjort.

Metodene (dvs. lyriske hjelpemidler) var svært forskjellige ettersom lyrikkens “spilleregler” og trender har forandret seg i løpet av de årene som ligger mellom tidsepokene. For Wordsworth og Byron var for eksempel enderim helt uunværlig, mens T-Pain og Akon bruker andre elementer for å skape rytme. En annen viktig forskjell var lyrisk tone. Denne er ofte satt i samsvar med de kulturelle bevegelsene man lever under (f. eks. fokus på naturbilder i romantikken). Poenget med analysen var å bryte ned tekstene så mye at det virkelige budskapet om kvinnesyn ble tydelig.

I motsetning til hva stereotypen sier, viste det seg at de romantiske dikterne ikke nødvendigvis hadde noen bedre eller mer nyansert måte å se på kvinner enn det dagens hip hop-artister har. Denne konklusjonen er i direkte sammenheng med analysene som ble utført. Sett bort ifra åpenbare forskjeller i de to lyrikktypene i form av språkbruk, bilder og stil forøvrig viste det seg at de på et vis hadde samme mål for øyet. Resultatet var i samsvar med hypotesen, med graden av likhet var likevel overraskende. Forestillingen om at kvinner var mye bedre portrettert før er altså feilaktig myte.

3. pris: 5 000 kroner

Li Navn: Echo Cheuk Fui Li

Skole: International School of Stavanger

Alder: 17 år

Tittel: How do Hans Zimmer and Klaus Badelt both use the film scores of the Pirates of the Caribbean series as a vehicle to convey messages and portray characterisation through musical elements? PDF - 965 KB

As a talented musician, rather than examining classical music, I sought to investigate the importance of official soundtracks of films. This topic seemed interesting to me as it explores a different aspect of contemporary music. Therefore, in this investigation, the question asked concerns the film series Pirates of the Caribbean. How could a continuous emotional film score be integrated without diverting the audience’s attention? I asked myself: How do Hans Zimmer and Klaus Badelt both use the film scores of the Pirates of the Caribbean series as a vehicle to convey messages and portray characterisation through musical elements?

With the aid of the sheet music from all three movies of the Pirates of the Caribbean series, I have studied its importance and how it helps develop the movie itself. By dissecting the score into several sections classified by musical elements, I could see that the most common musical devices were integrated into the soundtrack along with some unique ones that are rarely used. Music can be perceived in various ways, sparking off different emotions, and thus, both film composers have fulfilled their purpose with the score.

The conclusion I drew from my interpretation of the music was that the score succeeded in conveying these messages and portraying characterisation. Klaus Badelt, afterwards replaced by Hans Zimmer, both have committed themselves to this craving process of producing a wonderful official soundtrack that brings forth another sense to the movie and creating a lasting image to each character through each of the memorable motifs and themes. In analysing this film score, I learnt that the music within the new forms of entertainment is essential for that specific game or movie to be an entirety.

3. pris: 5 000 kroner

Svihus Navn: Nora Vifquain Svihus

Skole: International School of Stavanger

Alder: 18 år

Tittel: How does Tennessee Williams create a living environment in The Glass Menagerie and a Streetcar Named Desire through simultaneous staging and music? PDF - 4,5 MB

The majority of studies on Tennessee Williams, an American playwright, have approached his plays as literature. They analyze his poetic and symbolic language, examining his stage directions in a similar manner. However, fewer studies have taken a theatrical approach, looking at what kind of theatre experience he created, hence investigating how Williams conveys the same kind of lyricism through his theatrical techniques. Williams is famous for his ingenuity in the American drama of the 1940s and 1950s through his expression of human nature without taking the standard realistic
approach. Rather, he applied the same poetic and symbolic nature of his language into his set and sound design. As a result of this, we see that Williams established an environment with the same vivacity as his language.

This explicative study is intended to explore which methods Tennessee Williams applied within the theatrical techniques simultaneous staging and music by looking at two of his most famous plays: The Glass Menagerie and A Streetcar Named Desire. The study therefore addresses the question: How does Tennessee Williams create a living environment in The Glass Menagerie
and A Streetcar Named Desire through simultaneous staging and music?

During the research process of this study, I have undertaken a detailed analysis of the two plays to see how exactly Williams developed this environment in his stage directions. Additionally, looking at the historical context in which Williams wrote his plays by studying theatre history, and
particularly, American theatre history. I have also communicated with theatre practitioners to view their approach on Williams and whether they were successful through reviews of the productions.

Tennessee employs symbolic set designs, including several dividing features on stage, separating the stage and inducing them with thematic meaning. The set is therefore more than just a space for the performers to act in, but a living space which contributes to the story as much as a character’s voice does. With his music specifications the sound design provides a similar element to Tennessee’s theatre experience. The two dominant musical pieces of A Streetcar Named Desire, “The Blue Piano” and “The Polka”, act as internal and external forces on the main character, Blanche. In The Glass Menagerie the music entitled as well “The Glass Menagerie” reflects the emotions portrayed by the actors, making them that much stronger to an audience. Therefore, the audience sees again that the sound feature of the performance is more than just background music or adding another realistic element for the plays, but that they are almost additional characters who push Blanche towards her destruction or reflect The Glass Menagerie’s heartbreaking story.

Therefore, through this investigation of Williams, the study aims to portray what techniques he uses to create a living environment that invites the audience into an emotive, holistic and participatory theatre experience.

Klassen for ungdomsskolen


1. pris: 5 000 kroner

Zakharov Navn: Mikhail Zakharov

Skole: International School of Stavanger

Alder: 14 år

Tittel: Locating Geographic Coordinates Using Observations over the Sun and Polaris Positions PDF - 2,7 MB

The research question of this study is the following:

How and with what accuracy the geographical coordinates of an observer on Earth can be found from measured positions of the Sun and Polaris?

The study tested the following two hypotheses:

  • The solar noon time and the maximum Sun’s height above horizon measured at any given date should contain enough information for calculating the geographical coordinates (latitude and longitude) of the observation site.
  • The measured Polaris’ height above horizon allows finding out the latitude of any observation location in the northern hemisphere.

The study is aimed at investigating the methods of determining the geographical coordinates through observation over the two above mentioned stars’ positions.

Measured solar noon times when the Sun ascended to its highest point relative to the horizon were used to determine the geographical longitudes of two observation locations: one in Sandnes (Norway) and another one in Pula, Sardinia (Italy). Measured heights of the Sun above horizon at solar noon were used to determine the geographical latitudes of the same observation locations.

Independently and as an alternative method, measured degrees above horizon of the Polaris star were also used to determine the geographical latitudes. A shadow technique was employed to observe the Sun’s motion and quantify its elevation above the horizon. A direct pointing of the observation tool at Polaris was used in order to measure its position relative to the horizon.

Calculation of geographical longitude from the measured solar noon time required application of the tabulated equation of time correction in order to account for the Sun’s motion irregularity throughout the year. Calculation of geographical latitude from the measured solar altitude required application of the tabulated solar declination which accounted for seasonal variations of the Sun’s maximum heights above the horizon. Geographical latitude of any observation location in the northern hemisphere is roughly equal to the height of Polaris above horizon which is expressed in degrees.

The applied methods of locating the geographical latitudes and longitudes from observations over the Sun’s motion provided accuracy within 0.2°. Locating the geographical latitudes from observations over Polaris
position provided accuracy within 0.5°. Understanding of the methods tested by this study is important for the purposes of navigation.

1. pris: 5 000 kroner

Leidland Navn: Regine Leidland

Skole: Samfundet skole

Alder: 14 år

Tittel: Hvordan var det å leve på 1800-tallet? PDF - 1,2 MB

Jeg har forsket på hvordan det var å leve i Norge på 1800-tallet. Det hele startet som en oppgave på skolen, men etter hvert som jeg holdt på, vokste både størrelsen og interessen for prosjektet. Problemformuleringene mine, som jeg har besvart i rapporten, var:

  • Hvordan var klasseskillene i Norge på 1800-tallet, og hvordan spilte dette en rolle i folks dagligliv?
  • Hvorfor var sykdom og barnedødelighet så utbredt?
  • Hvordan foregikk skole- og religionsundervisningen?
  • Hva var barnevandring, og hvorfor sendte foreldrene ungene sine på dette?
  • Hvordan foregikk legdeordningen?
  • I hvilken alder var det normalt å bli tjenestepike, og hvordan var forholdene for dem?
  • Hva mente folk om uekte unger, og hva skjedde dersom en kvinne ble voldtatt?
  • Hva var ”amerikafeberen”, og hvorfor utvandret så mange mennesker fra Norge til Amerika?

Jeg har benyttet meg av mange forskjellige måter å tilegne meg faktaopplysninger om 1800-tallet på. Blant annet har jeg lest en del historiske romaner og faktabøker, vært på teaterforestilling og museum/omvisning i Bilstadhuset, sett film osv. Jeg har også intervjuet ei gammel tante av pappa, som fortalte om sin egen og eldre familiemedlemmers ungdom.

Mye av tida har jeg også brukt på å skrive min egen historiske roman, nemlig ”Plassjenta fra Li”. Der har jeg forsøkt å beskrive og utdype leveforholdene for mennesker i Norge på 1800-tallet, og henvist til dette i rapporten. For å klare å skrive en slik roman, måtte jeg sette meg grundig inn i leveforholdene på den tida.

Utviklingen i Norge har skjedd forholdsvis fort fra å være et lite, lutfattig land til å bli en av verdens rikeste nasjoner. Vi må ikke mange generasjoner tilbake før levekårene og økonomien var betraktelig dårligere. Vannkraft, industri og til slutt oljeeventyret er de viktigste grunnene til at Norge nå er blitt et industriland med levestandard blant de høyeste i verden. Leveforholdene på 1800-tallet var altså langt dårligere enn det vi er vant til.

Jeg har skaffet meg mange lærdommer underveis i dette prosjektet, men ikke bare i forbindelse med det rent teoretiske om 1800-tallet. Nå har jeg erfart hvor mye arbeid som må til for å nå egne mål, og at når du vil noe sterkt nok, så klarer du det. - Hvem hadde vel trodd at jeg som 14-åring skulle gi ut bok?!

2. pris: 3 000 kroner

Vestrheim Navn: Ingfrid Vestrheim

Skole: Bjørnsveen ungdomsskole

Alder: 16 år

Tittel: Livet opp ned PDF - 373 KB

Alle mennesker grunner over livet en eller annen gang. Det er fordi de har en sjel. Et menneske består av kropp, det fysiske, bevissthet, vi vet at vi eksisterer, og sjel, spørsmålet om hvordan og hvorfor vi eksisterer.

Alle mennesker er født uten språk. Derfor kan ikke nyfødte fortelle oss sine hemmeligheter hvis de vet noe resten av oss ikke vet, for i det de lærer et språk kan de ikke lenger formidle det de kanskje vet.

Vi må derfor filosofere selv etter hvert som vi blir større, men tankemåten vår kan alltid endre seg. Et menneske er som en bekk, i stadig forandring som alltid mottar nye inntrykk. Mye av dette skjer inni oss, utenfor kan vi være stive masker som vi venter på at noen skal løfte av oss.

Hvert menneske er fantastisk, hvert menneske bærer med seg sine gleder og sorger i hukommelsen. Hvert menneske har en historie og fortelle.

Ofte styres vi av redselen. Redselen for hva andre tenker, redselen for det som er fremmed, men alle sterkest er redselen for oss selv. Vi tør ikke kjenne på det som ligger i oss, kreftene, mulighetene. Innerst inne lever vi våre innestengte liv hvor det er lov å være trist og lei og sint. Fordi disse følelsene blir godtatt der inne, kan også den ekte gleden slippe til.

Dette er en slags drøm om frihet. En frihet til å leve sitt liv slik man ønsker. Dette håpet, denne troen, denne godheten som ligger i drømmen, er Gud.

Gud representerer det vi ikke kan forstå, slik at vi kan samle alt på en plass. Derfor blir Gud på mange måter oss selv. Gud representerer også det gode. Leter man i hjertets dypeste rom der våre hemmelige og innestengte liv foregår finner man den dype kjærligheten, de store følelsene, det gode håpet og den trygge troen. Dette og alt vi ikke kan forstå er det Gud representerer.

Man vil aldri kunne bevise Gud i noen som helst form, men i troen ligger en trygghet, at man aldri er alene, som egentlig er en trygghet på at man kan klare det man vil. For hat og godhet er ytterpunktene i verden og mellom der ligger alt annet. Vi søker mot det gode, men ser oss ofte tilbake og lurer på om vi skal snu.

Vi styres av så mye, men har alltid et håp om at alt skal gå bra. Uansett hvor ille alt ser ut, så er mennesket konstruert for å håpe. Vi har et håp om alt, også om det vi ikke vet. Der vår kunnskap og viten ikke strekker til tar fantasien overhånd og vi kan dikte og late som. Kanskje for gøy, kanskje fordi vi ønsker å vite.

Vi kan aldri konkludere med noe innen filosofi, men noen tanker virker mer sannsynelig enn andre. Jeg har på ingen måte fasiten, jeg har bare tanker som kan videreutvikles.

3. pris: 2 000 kroner

Günther Navn: Sander Holt Günther

Skole: Kråkstad skole

Alder: 15 år

Tittel: Dammen i elveveien – vern eller utbygging? PDF - 2,1 MB

Tema for denne rapporten er ”Vern eller utbygging”. Ved å påta meg rollen som feltarbeider skulle jeg få innsikt i hvilke vurderinger som ligger bak et vedtak om en eventuell utbygging i forhold til vern av naturen.

Det aktuelle feltet i rapporten er en dam, som ligger midt i et område der det er planlagt å bygge leiligheter. Dammen er en tidligere hagedam. Den er normalt ikke mer enn ca. 10x10 meter, men varierer i størrelse avhengig av nedbør. Selv om dammen ligger nær bebyggelse er det få som vet om den, fordi den er omgitt av tett vegetasjon.

Helt i starten av rapporten har jeg en hypotese som sier at en utbygging vil få negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet i og ved dammen. Dersom en utbygging fjerner dammen, forsvinner de dyre- og planteartene som er avhengige av den for å overleve.

Etter hypotesen består rapporten av en generell og en individuell del. Den generelle delen definerer viktige begreper og gir annen viktig bakgrunnsinformasjon. Eksempler på viktige temaer her er biologisk mangfold, økosystemer og næringskjeder, naturtyper, vern av norsk natur, geologiske forhold i lokalområdet og konsekvensutredning for utbyggingsprosjekter.

Den individuelle delen består av feltundersøkelser av dammen, og undersøkelser rundt den aktuelle byggesaken. Under analysene av selve dammen og området rundt har jeg gjort grundige undersøkelser av plante- og dyrelivet. I alt har jeg funnet 11 ulike dyrearter og 13 ulike planter. Ingen av disse funnene er karakterisert som sjeldne. Det er også beskrevet undersøkelser som kartlegger jordsmonnet i området. Undersøkelsene rundt byggesaken tar for seg viktige saksdokumenter fra Ski kommune og en rapport utarbeidet av biolog Leif Åge Strand, for Ski Entreprenør AS, angående dammen. I denne rapporten går det frem at det er funnet liten salamander og et froskerumpetroll som ble antatt å være spissnutefrosk. Begge disse er rødlistede arter. På bakgrunn av dette, foreslår Leif Åge Strand anleggelse av en erstatningsdam (flytting av dammen). Basert på denne rapporten vedtar kommunen at dammen skal erstattes (flyttes) før en eventuell utbygging.

Min rapport konkluderer med å bekrefte hypotesen om at en utbygging i utgangspunktet vil gi negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet i og ved dammen. Likevel vil en utbygging være det beste, fordi kommunen stiller krav om at dammen må erstattes (flyttes) ved en eventuell utbygging. Ved å flytte dammen bevares de rødlista artene og det biologiske mangfoldet knyttet til dammen. Samtidig oppnår man at dammen blir jevnlig vedlikeholdt og renset, i motsetning til dagens situasjon der dammen står i fare for å gro igjen.

Blå energi


Samlet pris til Byåsen videregående skole: 8 000 kroner

1. pris

Spesialpris: Danske unge forskere

relling Navn: Rasmus Relling, Viktor Zoric og Håvard Røskaft Woldseth

Skole: Byåsen videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: Marin fornybar energi - bølgekraftverk PDF - 817 KB

Fornybar energi er noe man absolutt bør tenke på for tiden. Vannkraft, solkraft og vindkraft er potensielt de mest kjente og brukte formene for ren fornybar energi. Havet, som dekker en svært stor overflate av jordkloden, inneholder mye energi som kan utnyttes. Saltkraft, tidevannskraft og bølgekraft er eksempler på energikilder fra havet. Energien i bølger er hovedsakelig omformet fra vinden som blåser langs vannoverflaten. Under energioverføringen blir energien fortettet, noe som fører til at bølgeenergitransporten under vannoverflaten er omtrent 5 ganger tettere enn vindenergitransporten 20 meter over havet. Dette betyr at bølger har stort potensiale når det gjelder utnytting av energien, på grunn av den høye tettheten av energi.

Bølgekraftverk er lite brukt i samfunnet i dag, i forhold til andre kraftverk. Å ta for seg bølgekraft som energikilde byr på spennende utfordringer i tillegg til å utvikle muligens en ny måte å utnytte denne energien på. Et vannhjul på havet.

Prosjektet ble startet ved at ulike ideer for et kraftverk ble skissert. Mange utfordringer oppstod slik at prototypen måtte endres hele tiden. Den første modell brukte en turbin som lå vannrett på vannoverflaten. Når bølger da skyller inn på turbinen dreier den en aksel plassert loddrett på turbinen. Modellen ble konstruert slik at kun halve turbinen skulle være i kontakt med bølgene. Dette ble gjort for at turbinen ikke skulle bremses ved at bølger skyller inn i feil retning. Under det første forsøket ble det vist at bølgeenergien kunne utnyttes. Turbinen roterte. En utfordring oppstod når vi skulle kople turbinen til en generator. Siden turbinen og akslingen var laget for hånd kun for å se om bølgeenergien var nyttbar, ble det vanskelig å kople til en generator uten å endre på hele modellen. Løsningen var å bruke et vannhjul i stedet for en turbin. Dette løser flere problemer ved turbinen. Vannet kommer kun i kontakt med vannhjulbladene når bølgen skyller inn, drivmomentet blir større, og akslingen og generatoren kan lett plasseres i et vanntett rom. Et lite girsystem ble montert mellom akslingen og generatoren for å utnytte kraften fra vannhjulet best mulig. En generator produserer mer spenning ved høy fart.

Prototypen ble testet i forskjellige bølgetyper ved Marintek i Trondheim, alt fra høy til lav amplitude og periode i forhold til størrelsen på prototypen. Det beste resultatet ble oppnådd med en amplitude på 0,06m og periodene 1,0 sekund og 1,5 sekund, der kraftverket klarte å produsere gjennomsnittlig 245mV spenning. De høyeste verdiene varierte mellom 500mV og 1,50V.
Store forbedringspotensialer ble oppdaget underveis. Huset til vannhjulet kunne konstrueres som en trakt der bølgene blir sentrert på vannhjulbladene, et mer effektivt girsystem kan utnytte kraften bedre, en mer effektiv generator kan produsere høyere spenning under de samme omstendighetene m.m. Størrelsen på kraftverket kan også varieres ut i fra den gjennomsnittlige størrelsen på bølger i et gitt område, for å utnytte bølgeenergien best mulig.

Et vannhjul på havet kan være et alternativ til framtidens bølgekraftverk.

2. pris

hvoslef Navn: Jo Hvoslef, Christoffer Ottesen og Ragnar Sallaup

Skole: Byåsen videregående skole

Alder: 18 år

Tittel: Marin fornybar energi - bølgekraft PDF - 834 KB

Da vi skulle bestemme oss for hva vi skulle delta med i konkurransen «Marin fornybar energi», tenkte vi først og fremst på hva havet har å by på av energi. Havet i seg selv består av molekyler som kan splittes, det er en overflod av bevegelse i form av bølger overalt og under overflaten er det strømmer som strekker seg over hele jorden.

Ut ifra dette bestemte vi oss for å benytte oss av energien i bølgene og vi lagde en prototype av et bølgekraftverk. Ideen vår tar utgangspunkt i den vertikale stigningen og senkningen av bølgene og dermed måtte den ha god flyteevne. I tillegg til dette måtte den kunne skape energi, så vi tenkte ut en mekanisme for å oppnå dette. Mekanismen går ut på at en gjenge (en stang med spor/hakk) går langs et tannhjul og driver det rundt ettersom tannhjulet beveger seg opp og ned langs gjengen. Tannhjulet er deretter direkte tilkoblet til en generator som benytter den roterende forflytningen til tannhjulet for å skape elektrisitet. For å få den indre delen av mekanismen (tannhjulet og generatoren) til å bevege seg med bølgene og ikke synke, innkapslet vi den i en boks.

Vår hypotese var at amplituden til bølgene vil ha en innvirkning på hvor mye spenning som blir produsert. Dette var en påstand vi kunne styrke etter å ha testet den ferdige prototypen i et bølgebasseng hos Marintek i Trondheim. Våre resultater viser i tillegg at den optimale amplituden for denne skalaen ligger mellom 6,80 cm og 8,00 cm. Dette er en parameter som kan si noe om hvordan dimensjonene må være på en eventuell modell i fullskala når man setter forholdet opp mot kunnskap om gjennomsnittlig bølgehøyde på ulike havområder.

Ut i fra dette har vi funnet en metode for å høste energi fra bølgene ute på havet. Vi ser hvordan ulike bølgers amplitude påvirker hvor mye spenning som genereres og hvor viktig riktige størrelser er på en fullskalamodell for å utnytte bølger i alle størrelser. Vi tror denne typen kraftverk blir viktig i framtiden og naturkreftene som ligger i havet er noe vi absolutt bør prøve å utnytte i framtiden.

Ungdomskonkurransen Fritt Ord


1. pris: 10 000 kroner

Spesialpris: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Thorstvedt Navn: Alexander Thorstvedt

Skole: Stavanger Katedralskole

Alder: 19 år

Tittel: Utviklingen og mangfoldet i Stavangers gatekunstscene PDF - 2,4 MB

"En artikkel om utviklingen og mangfoldet i Stavangers gatekunstscene" er en artikkel som tar for seg hvordan Stavanger har blitt en av verdens mest fremtredende byer innenfor gatekunst. Fra gatekunstens urgamle tradisjoner til detaljerte analyser av lokale Stavangerverk; artikkelen gir et overblikk over gatekunstens historie så vel som Stavanger sin spesefikke utvikling, og hvordan disse to aspektene naturlig har påvirket hverandre.

Gatekunst i sin moderne form oppsto i New York på 70-tallet, da lokale kunstnere laget artistnavn eller tagger, som de prøvde å gi størst mulig eksponering rundt omkring i byen. Det ble på mange måter en markering av territorium. Videre flyttet disse artistene inn på gallerier, og gatekunsten utviklet seg stadig i en mer estetiskfokusert retning. Idag domineres gatekunsten av en stil som kalles post-graffiti, som fokuserer mer på helhetlig design og baktanke rundt kunstverkene. Det er denne stilen som har preget den fremtredende gatekunsten i Stavanger, og det er denne stilen som ligger til grunne for gatekunstfestivalen Nuart som har preget byens urbane kunst siden dens spede oppstart i 2001.

Nuart ble startet som et akkompagnement til musikkfestivalen, Numusic. Den nye kunstfestivalen skulle bidra til å løfte Numusic til nye høyder gjennom å supplere musikken med visuell kunst. Videre utviklet Nuart seg til en selvstendig festival med Martyn Reed som sjefskurator. Idag har flere av verdens største gatekunstnere som Vhils, Roa, Dolk, Swoon og Nick Walker vært i Stavanger for å pryde byen med sine kunstverk. Dette har ført til at Stavanger, i en artikkel i The Guardian, ble nevnt som en av verdens fem beste byer å besøke for å se gatekunst.

Denne artikkelen ser på de ulike aspektene ved Stavangers gatekunstscene; tagging, frihåndsgraffiti, stensilkunst, etc. Den fokuserer også på hvordan Nuart som fenomen har hjulpet Stavanger opp og frem i kunstverdenen.

2. pris: 8 000 kroner

Spesialpris: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Bijanpoor Navn: Mehrangiz Bijanpoor

Skole: Ås videregående skole

Alder: 20 år

Tittel: How did the Norwegian newspapers Aftenposten and Klassekampen cover the political situation in Iran in January 1979? PDF - 2,1 MB

''In 1979, the Shah was removed in an Islamic uprising and was replaced by Ayatollah Khomeini-a Muslim fundamentalist.'' My research question is: How did the Norwegian newspapers, Aftenposten and Klassekampen cover the political situation in Iran in January 1979?

The demonstrations and uprising in Iran lasted for almost a year. I have however, chosen to focus on January only as much happened during this month, including Shah's fall on 16th of January. The reason I chose Aftenposten and Klassekampen is because of their political and ideological differences. Aftenposten is a right-wing newspaper linked to the party Høyre. Klassekampen on the other hand, is a Communist paper belonging to the Communist party AKP (m-l).

This history paper is not about the Shah specifically, and does not attempt to answer the mystery of Shah's fall. This essay evaluates the views of two Norwegian newspapers regarding the political situation in Iran in January 1979. As the newspapers had their links to different political parties, is is interesting to see whether this influenced their approach to the events in Iran, and if so, to what extent.

Despite their different ideologies, the newspaper shared similar views regarding many aspects of the situation in Iran. First of all, both newspapers have focused a lot on the power struggle between the superpowers. Additionally, the domestic crisis in Iran, including the oil crisis, have figured prominently in the newspapers. However, their attitude towards the religious leader Khomeini and Iran's development under a future Islamic republic, differed greatly. This again reflects the newspapers' different political ideologies. They were often influenced by the Cold War, and the political situation in Iran was in many ways interpreted as just another piece of the puzzle in the superpower-game between the superpowers.

3. pris: 5 000 kroner

Spesialpris: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Drews Navn: Kaja Drews

Skole: International School of Stavanger

Alder: 17 år

Tittel: Chin Up, Chest Up: How do cosmetic surgery advertisements in the woman’s magazine GLAMOUR entice people to seek physical changes? PDF - 8,7 MB

This essay analysis the cosmetic advertisements found in UK GLAMOUR, the number one women’s magazine in the United Kingdom. Targeted at women aged 18-49 the magazine informs readers of celebrity gossip, fashion trends, relationship advice, and how to feel confident (“Glamour (magazine) – ArticleWorld”). Although many messages GLAMOUR sends are empowering, some seem to enforce a notion of change as they suggest altering ones appearance increases male attention and feeds a need for approval. These notions create insecurities and a desire to change. Full page cosmetic surgery advertisements in the back of the magazine entice women to purchase cosmetic surgery, and the method of how they do so is investigated in this analysis.

The focus will be on the images and language used in cosmetic surgery advertisements to tempt women to seek physical change. Four issues of GLAMOUR published between August 2009 and April 2011 will be analyzed and the link between the advertisements and the contextual placement is considered in an attempt to find how GLAMOUR supports and conveys notions of change. The similarities found across advertising groups show how they strive to build trust between consumer and service and create the assumption that confidence, happiness, and love can be reached through physical altercation. In this essay cosmetic surgery is referred to meaning surgery that is utilized in order to improve one’s appearance without there being a dysfunction present caused by accident or birth defect (“Cosmetic Surgery – definition of Cosmetic Surgery in the Medical dictionary – by the Free Online Medical Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia”).

Cosmetic surgery advertisements entice women to seek physical changes through identifying a relevant market and placing advertisements where readers have a felt need to alter their appearance. Physically altering one’s body is portrayed as a culturally acceptable and normal way to go about solving perceived problems, creating a vulnerable market of women that are persuaded to believe cosmetic surgery offers a solution.

Gjesteprosjekt


Kirk Navn: Steffan Kirk

Skole: Thisted gymnasium, Danmark

Alder: 21 år

Tittel: Radiation

In this assignment radiation from radioactive isotopes in Thisted Gymnasium’s basement is examined. Initially this work describes and analyzes which possible radioactive isotopes could be responsible for any detectible radiation found in the basement of the school. Through a systematic series of experiments it is established that there are numerous palpable daughter isotopes from Radon, and that these are responsible for the primary radiation found in the basement. Mathematically it is possible to explain how the activity of the mother isotope can be calculated based on measurement of the daughter isotope’s activity. The activity of radon in the air, which is measured in decays per second per cubic meter, is discussed in comparison to measurements made previously by professionals. In summary, using the results of these findings it concluded that the amount of radon in the air in the Thisted Gymnasium basement does not endanger the health of personnel at the school. This result can then be used to discuss if one or another way of examine radiation is best.
 

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
13.04.2012
Sist oppdatert:
25.04.2016