Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter

Målgruppen for utlysningen er bedrifter og næringsklynger i fondsregionen. Bedriften skal være lokalisert i Buskerud, Telemark, Vestfold eller Østfold.

Forprosjekt Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Samlet lyses det ut inntil 8 millioner kroner i kvalifiseringsstøtte i 2016. Fondsstyret forbeholder seg retten til ikke å utnytte den totale rammen hvis det ikke kommer inn tilstrekkelig antall kvalifiserte søknader. Oslofjordfondet gir maksimalt 300.000 kr i støtte per prosjekt. Det stilles krav om minimum 50 % egenfinansiering. Tilskudd tildeles i henhold til gjeldende EØS regelverk for statsstøtte.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 • Regional kvalifiseringsstøtte skal benyttes til å utvikle FoU-prosjekter
 • I FoU-prosjekter skal det utvikles ny kunnskap, eller nye eller vesentlig forbedrede produkter og/eller tjenester
 • Kvalifiseringsstøtte løser utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekt skal kunne etableres og/eller gjennomføres
 • Det kreves definerte FoU-utfordringer i kvalifiseringsstøtteprosjektet
 • Resultatene fra prosjektet skal gi nødvendig grunnlag for å gjennomføre et hovedprosjekt
 • Søknaden skal klargjøre prosjektets forhold til kunnskapsstatus og forskningsfront
 • Prosjektet skal ha som mål å bidra til forskningsdrevet innovasjon i privat og/eller offentlig sektor

Regionale kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Oslofjordfondet eller andre relevante ordninger. Det skal fremgå av søknaden hvor hovedprosjektet tenkes søkt (f.eks. Regionale forskningsfond, Forskningsrådet, EU, Innovasjon Norge).
 

Støtten kan ikke benyttes til
• kartlegging av litteratur og forskningsfront
• markedsundersøkelser og markedsføring
• å etablere nettverk, klynger eller konsortier

Hvem kan søke

Bedrifter og næringsklynger i fondsregionen.

 

Krav til samarbeid

Samarbeid med en forskningsinstitusjon

 

Krav til søknad

 • Søknaden er innenfor søknadstypens og utlysningens formål
 • Søknad og alle obligatoriske vedlegg er levert i eSøknad innen oppsatte frister (prosjektbeskrivelse, CV for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere og partneropplysninger for søkerbedriften se vedlegg)
 • Prosjektbeskrivelsen er på maks 5 sider og i henhold til mal for kvalifiseringsstøtte, se øverst på siden i kolonne til høyre. 
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av virksomhetens kompetanse for å gjennomføre arbeidet og hvordan prosjektet inngår i virksomhetens strategiske planer.
 • Søknaden skal angi hvilke ordninger en senere vil rette seg mot og angi tema/innhold i det planlagte hovedprosjektet.
 • Maksimalt søknadsbeløp er kr 300.000 pr.prosjekt
 • Prosjektansvarlig (søker) og eventuelle samarbeidspartnere finansierer minimum 50 % av prosjektkostnadene
 • Finansieringsplanen for prosjektet skal være i henhold til gjeldende EØS regelverk for statsstøtte
 • Støtte gis for en periode på inntil 12 måneder