Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søknadsinformasjon for Oslofjordfondet

Oslofjordfondet utlyser kvalifiseringsstøtte til bedrifter og offentlig sektor med løpende søknadsfrist i 2019. Fondet utlyser midler til store forskningsprosjekter i 2019 med søknadsfrist 13. februar.

 

Utlysninger i 2019

 

Søknadsfrister kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor: frister for 2019 er 1. februar og 1. mai (og evt. 1. september*).

Innenfor fondest satsingsområder:

  • Klima, miljø og energi
  • Teknologi
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • By-, steds- og regionutvikling

Kvalifiseringsprosjekter skal kvalifisere søker til å søke om nasjonale eller internasjonale forskningsmidler i Regionale forskningsfond, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge eller et av EU-programmene e.l.

* Søknadsfristen 1.9. blir vurdert etter behov og tilgjengelige midler, og fastsettes endelig innen 1.4.19

Søknadsfrist 13.2.19:  Hovedprosjekter for bedrifter

Fondet utlyser midler til prosjekter med fokus på miljøvennlig omstilling Her under:

  1. Miljøteknologi, sirkulærøkonomi og utvikling av klima- og miljøvennlige arbeidsmetoder og -prosesser
  2. Bærekraftig stedsutvikling f.eks. næringsutvikling, transport, Klimatilpasning og redusert klimagassutslipp, vann og avløp, bygg og grønne materialer
  3. Bærekraftig utnyttelse av regionale naturressurser

Målgruppen for utlysningen er bedrifter og næringsklynger i fondsregionen. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.

Søknadsfrist 13.2.19:  Hovedprosjekter for offentlig sektor

Det utlyses midler til offentlige prosjekter innenfor tema:
1) By-, steds- og regionutvikling
2) Klima, miljø og energi
3) Velferd, utdanning og oppvekst
4) Helse og omsorg

Målgruppen for utlysningen er kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskap i fondsregionen. Høgskoler og Helseforetak kan kun delta som samarbeidspartner.

For alle typer prosjekter:

Krav til søkere og søknader vil gå fram av utlysningsteksten.

Alle de regionale forskningsfondene har elektronisk søknadsinnsending med bruk av systemet til Norges Forskningsråd.

For hovedprosjekter:

Hovedprosjekter vurderes av nasjonale fagpaneler som organiseres av Forskningsrådet. På grunnlag av innstillingen fra fagpanelene foretar de regionale sekretariatene en selvstendig vurdering av søknadene basert på de regionale føringene og prioriteringene som er gitt i den aktuelle utlysningen. Sekretariatet legger søknadene fram for endelig vedtak i det regionale fondsstyret.
 

Publisert:
01.01.2014