Gå direkte til innhold

Søknadsinformasjon for Oslofjordfondet

Oslofjordfondet utlyser kvalifiseringsstøtte til bedrifter og offentlig sektor med løpende søknadsfrist i 2018. Fondet utlyser midler til store forskningsprosjekter i 2018 med søknadsfrist 14. februar.

 

Utlysninger i 2018

 

Søknadsfrist 14.2.18:  Hovedprosjekter for bedrifter og offentlig sektor

Bedriftsprosjekter innenfor satsingsområde:

 • Klima, miljø og energi
 • Teknologi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • By-, steds- og regionutvikling

Offentlige prosjekter innenfor satsingsområde:

 • By-, steds- og regionutvikling
 • Klima, miljø og energi
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Helse og omsorg

Krav til søkere og søknader vil gå fram av utlysningsteksten.

Søknadsfrister kvalifiseringsstøtte for bedrifter og offentlig sektor: frister for 2018 er 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Innenfor fondest satsingsområder:

 • Klima, miljø og energi
 • Teknologi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • By-, steds- og regionutvikling

Kvalifiseringsprosjekter skal kvalifisere søker til å søke om nasjonale eller internasjonale forskningsmidler i Regionale forskningsfond, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge eller et av EU-programmene e.l.

Planlagt søknadsfrist 10.10.18: Kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitusjoner

Innenfor fondest satsingsområder:

 • Klima, miljø og energi
 • Teknologi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • By-, steds- og regionutvikling

Krav om samarbeid med næringsliv eller offentlig sektor

Prosjektet skal ta utgangspunkt i problemstillinger fra næringslivet eller offentlig sektor.

Kvalifiseringsprosjekter skal kvalifisere søker til å søke om nasjonale eller internasjonale forskningsmidler Regionale forskningsfond, Norges forskningsråd, eller et av EU-programmene e.l.

Alle de regionale forskningsfondene har elektronisk søknadsinnsending med bruk av systemet til Norges Forskningsråd.

For hovedprosjekter:

Hovedprosjekter vurderes av nasjonale fagpaneler som organiseres av Forskningsrådet. På grunnlag av innstillingen fra fagpanelene foretar de regionale sekretariatene en selvstendig vurdering av søknadene basert på de regionale føringene og prioriteringene som er gitt i den aktuelle utlysningen. Sekretariatet legger søknadene fram for endelig vedtak i det regionale fondsstyret.
 

Publisert:
01.01.2014