Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Innvilgede prosjekter 2013

Her finnes en skjematisk oversikt over alle prosjekter som har fått støtte av Oslofjordfondet i 2013. Skjema er oppdelt i hovedprosjekter og kvalifiseringsprosjeker.
For mere informasjon om hver enkelt prosjekt, kontakt sekretariatet.

Hovedprosjekter innvilget i 2013

Tittel og søknadsår Prosjekteier Tema Samarbeidspartnere Artikler
Wireless sensor network for Industrial Process Automation and Smart Grid - 2013 Høgskolen i Gjøvik Fellesutlysning: Oslofjordfondet og Innlandet - Teknologi samarbeid for framtidens produkter Tiny Mesh AS
eSmart Systems AS
Topro AS
Hapro AS
Rohde & Schwarz Norge AS
 
Advances and sustainable products through knowledge-based development in clusters - 2013 Sintef Raufoss Manufacturing AS Fellesutlysning: Oslofjordfondet og Innlandet - Teknologi samarbeid for framtidens produkter KO-AKS AS
Microtech Innovation AS NTNU
 
Touchsensor for enklere og raskere
urinprøvetaking og analyse - 2013
Stokke kommune Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden - Samhandling i og teknologi til eldre omsorg Nøtterøy kommune,
Larvik kommune
Drammen kommune
Grimstad kommune
Bærum kommune
Høgskolen i Vestfold
Sykehuset i Vestfold
Techni as
Fagforbundet Vestfold
Norsk sykepleierforbund
 
Implementation of welfare technology. Digital urveillance in municipalities and its impact on innovation of services and organisation. - 2013 Risør kommune Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden - Samhandling i og teknologi til eldre omsorg Høgskolen i Buskerud
Univ. i Agder
Lier kommune
Holmestrand kommune
Nore Uvdal kommune
Kongsberg kommune
Kirkens bymisjon
Arena helseinnovasjon as
Les mere om prosjektet på forskning.no
Samhandling og tjenesteutforming ved bruk av varslings- og lokaliserings-teknologi i demensomsorgen - 2013  Oslo kommune Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden - Samhandling i og teknologi til eldre omsorg Skien kommune
Drammen kommune
Kristiansand kommune
Sintef
Sykehuset i Vestfold, Norsk kompetansesenter for aldring og helse
 
Digital læringsarena for pårørende til
personer med demens - 2013
Seniornett Norge Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Agder og Hovedstaden - Samhandling i og teknologi til eldre omsorg Røyken kommune
Aurskog – Høland kommune
Kristiansand Kommune
Amendor AS
Diakonhjemmet høgskole
Norsk Regnesentralen
 
Helhetlig optimalisering ledningsnett og
renseanlegg med overvåkning, modellering og styring for økonomiske og miljømessige besparelser - 2013
Drammen kommune Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Hovedstaden og Midt-Norge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren Rosim AS
Doscon AS
Oslo kommune, vann og avløp
Trondheim kommune
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
UMB
Meteorologisk institutt
NTNU
Norsk institutt for vannforskning
Sintef Energi
NiVus GmbH
Water Research Centre ple
Les mere om prosjektet på forskning.no
Innovation in Water Infrastructure New
Generation - 2013
Oslo kommune Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Hovedstaden og Midt-Norge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren Sintef
Trondheim kommune
Oppegård kommune
Guars Systems Engineering as
Breivoll Inspection technologies as
Sensorlink as
WTSim SARL
IDEA-RT
Univ. Of Catania
 
Forsterket primærrensing med Salsnes Filterfinsiler –
Økt kapasitet, redusert arealbruk, redusert energiforbruk og økt energiproduksjon - 2013
Salsnes Filter as Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Hovedstaden og Midt-Norge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren Sandefjord kommune
Namsos kommune
Nordre Follo renseanlegg IKS
TS-Electro Engineering AS
AgroNova AS
Doscon AS
Aquateam Cowi AS
 
Utvikling av nye, dopede fotokatalysatorer for rensing av organisk forurensning i vann - 2013 Glitre vannværk IKS Fellesutlysning: Oslofjordfondet, Hovedstaden og Midt-Norge - Ny teknologi og tjenester innen for vann- og avøpssektoren

Lier kommune

KeraNor as
NTNU
Norsk institutt for vannforskning

 
Autonom ventil for økt oljeutvinning - 2012 InflowControl AS Energi , miljø og teknologi Norner as
Tel-tek
 
RotoBooster and RotoHeatPump, phase 2 (OFF-2) - 2012 RotoBoost Heat Pump AS Energi, miljø og teknologi  Høgskolen i Vestfold
7Sense Technologies as
Hydrogen Storage & Systems as (IFE Kjeller)
Jiaotong Univ
 
Fononiske materialer anvendt på hurtiggående fartøy - 2012  FiReCo AS Energi, miljø og teknologi Høgskolen i Østfold
Brødrene AA as
Les mere om prosjektet på Forskning.no
GlucoPred. A device for non-invasive continuous monitoring and estimation of blood glucose. - 2012  Prediktor as Energi, miljø og teknologi Høgskolen i Vestfold Sykehuset i Østfold   
Fra jord til bord - Mere grønnsaker med mindre emballasje - 2012 Lågen gulrot as Energi, miljø og teknologi Norner as
Tommen Gram Folie as
Trøndergrønt as
Gartnerhallen sa
Bama gruppen as
Larvik Løk as
Norfima Mat as
Lågen potetpakkeri as
Østfoldforskning as
Borealis AG,
 
Development of low cost RFID antenna based on nano-graphene ink - 2012 Vonano as Energi, miljø og teknologi Høgskolen i Vestfold
Mectron as
7Sense Technologies as
 
Ny Oslofjordmodell - for varsling av strøm, vannstand og hydrografi, her anvendt på oljevernberedskap og havneutvikling - 2012 Høgskolen i Vestfold  Energi og miljø Meteorologisk institutt
Norsk institutt for vannforskning
Kystverket
Esso Norge as avd. raffineriene Slagen og Valløy
Agnes AB Miljøkonsulent
Forsvarets forskningsinstitutt
Høgskolen i Buskerud
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune Buskerud fylkeskommune
Moss Havn KF

Prosjektet har egen nettside: www.fjordos.no

Les mere om prosjektet her på forskning.no

 eller få innsikt gjennom forskeren selv i "forskeren forteller" på forskning.no

Energi- og klimaeffektive regioner - nye metoder og verktøy for energi- og
klimaarbeid i offentlig og privat sektor - 2012
Østfold fylkeskommune Energi og miljø Fredrikstad komune
NHO Østfold
Geodata as
Fredrikstad energi nett as Fredrikstad fjernvarme as Fortum distribution as Østfoldforskning as
UMB
Inkubator Halden as Miljøkom as
Aalborg Universitetet
 
Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og integrering - 2012 Drammen kommune Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv Telemarkforsking Bø
Creativity, Culture and Education GB
Les mere om prosjektet her på forskning.no
Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon - 2012 Telemark fylkeskommune Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv Telemarkforsking Bø Buskerud fylkeskommune Østfold fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune Copenhagen Business School

Les mere om prosjektet her på forskning.no

eller på Telemarksforskings nettside.

 

 Kvalifiseringsprosjekter innvilget i 2013

 

Tittel og søknadsår Prosjekteier Tema Samarbeidspartnere Artikler
Varig livsstilsendring ved psykiatrisk behandling - brukermedvirkning og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene - 2013 Modum Bad Velferd, helse og omsorg Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
 
IVAR - Innovasjon i varehandelssystemet i lys av IKEA-etableringen i Vestfold - 2013 Link Larvik as  Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv Larvik Næringsforening
Sandefjord næringsforening
Tønsberg næringsforening
NHO Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold
Høgskolen i Vestfold
 
Høy-gjennomstrømnings mikrofluidisk plattform integrert med lavkostnads fotodetektorer for sensitiv kvantifisering av vannbårne patogener - 2013 Høgskolen i Vestfold  Teknologi Aqua Unique Norge as
Inst. Of Hydrobiol., Chinese Academy of Sciences
Xiamen Univ.
 
Acoustic Wave Sensor for Continuous Glucose Detection - 2013 Høgskolen i Vestfold  Teknologi  ?  
Konseptutvikling for kalibrering av biosensoren IscAlertTM - 2013 SensoCure as  Teknologi Microtech Innovation as
Oslo Universitetssykehus HF
Høgskolen i Vestfold
Memscap as
Eker Design as
 
Mulighetsanalyse for utvikling av akselererte levetidstester for elektronikk brukt under høyt trykk - 2013 NCE Micro-nano  Teknologi Kongsberg Maritime as
Techni as
Servo Electronics as
Delta Dansk Elektronik
Lys & Akustikk
Sintef Energi as
Microtech Innovation as
 
Konseptutvikling av brukergrensesnitt for biosensoren IscAlertTM - 2013 SensoCure as  Teknologi Microtech Innovation as
Oslo Universitetssykehus HF
Høgskolen i Vestfold
Memscap as
Eker Design as
 
System for posisjonsmåling av utstyr ifm workover operasjoner på dypt vann - 2013  Techni as Energi, klima, miljø FMC Kongsberg Subsea as  
Sensor technology for food safety - Carbon nanotube based gas detection - 2013 Høgskolen i Vestfold Energi, klima, miljø  ?  
Kunnskap om sammenhengen mellom et samlet lysdesign og persepsjon i arbeidet med universell utforming - 2013 ECT AS Energi, klima, miljø  Høgskolen i Buskerud
Arkitekthøgskolen i Bergen
Univ. i Oslo
Høgskolen i Gjøvik
 
Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgs-tjenester. Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester. - 2013 Høgskolen i Buskerud  Velferd, helse og omsorg Arena Helseinnovasjon
Risør kommune
Holmestrand kommune
Lier kommune 
 
Østfold og Oslofjordregionen som laboratorium for dokumentasjon av lokale og regionale effekter av vindkraftutvikling (RegWind)  - 2013 Østfoldforskning  Energi, klima, miljø Østfold fylkeskommune
Energiforum Østfold
UMB
 
Wear Resistant Coating of Nano/Micro Powders using Plasma Spray Coating Technique - 2013 Tel-Tek Teknologi EFD as
Bandak Lunde as
Høgskolen i Vestfold
Tekna Advanced Materials inc.
 
Korrosjonsbeskyttelse av helsveiste rør for transport av CO2 - 2013 Kinera as Energi, klima, miljø  Norner as  
Etablering av Slow Fashion - Made in Norway. Forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær. - 2013 Østfoldforskning Energi, klima, miljø Høgskolen i Østfold
Ronarheim Design
Heines Design Haute Couture
Hege’s systue
Lindas systue
 
Metode for å oppnå optimalt inneklima gjennom sensoriske analyser av målte inneklimaparametre, brukerfeedback og bygningsfysiske egenskaper - 2013 Østfold fylkeskommune Energi, klima, miljø Sintef byggforsk, avd. Oslo
Tiny Mesh as
Catenda as
Camo Software as
 
"Good data capturing": Utvikling av et felles strategisk verktøy for Customer Relationship Management (CRM) i Arena Magica - 2013 Arena Magica  Attraksjonskraft og opplevelsenæring, energi og miljø  Agderforskning
Indigo Ltd
Parkteateret as
Vi Piratas as
Østfold kulturutvikling Opera Østfold
Kulturværste as
Fredrikstadguidene org.
Fredriksta’ teater
Studium Actoris Ans
My Motown as
Sarpsborg kommune
Gamlebyen Festivaldrift as
Fantasifabrikken as
 
Artificial photosynthesis concept: from environmental pollution to renewable energy -2013 Høgskolen i Vestfold Energi, klima, miljø Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)  
Bruk av multivariate metoder for integrasjon av data fra sensorikk og spørreskjema for bedre behandlingstilbud innen helse og rehabilitering - 2013 Ergotest Innovation as  Velferd, hlse og omsorg Stiftelsen Teltek
Røde kors Haugland rehabiliteringssenter AS
Høgskolen i Sogn og Fjordane 
 
Seniorer som mentorer for kultur bedrifter - 2013 Porsgrunn kommune Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv Skien kommune
Bamble kommune
Vekst i Grenland as
Høgskolen i Telemark
Kongstanken AS
 
Innovative, sunne og gode majones og majonesbaserte produkter basert på norsk kaldpresset rapsolje (Odelia) - 2013 Norsk Matraps sa  Energi, miljø og helse Norfima AS  
Utvikling av et rimelig måleinstrument for måling av flytende næringsmidler i sanntid basert på Fourir-Transform infrarød spektroskopi - 2013 Prediktor as  Teknologi Norfima AS
Sintef IKT, Avd Oslo
 
Thermo-electric Generators for Industrial Waste Heat Recovery - 2013 Ineos Bamble as Energi, klima, miljø Stiftelsen Teltek
Norcem AS Sementfabrikk Dalen
Høgskolen i Vestfold
Eramet Norway AS avd. Porsgrunn
Norske Skog Saugbrugs AS
 
Energiskulpturen på Hvaler-Et engasjerende og holdningsskapende symbol som leder til miljøriktig energiforbruk i et smart el-nett. - 2013 Næringsklyngen
Arena Magica
Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv Handegård arkitektur AS
Tooling Network Norway AS
Viz Studio E. Beyer Tomren
Netron 2 0 AS
Inkubator Halden
 
Vitenskapelig analyse av sammenheng mellom driftsprofil og ytelse for store batterisystemer. - 2013 Grenland Energy as Teknologi Institutt for energiteknikk
NTNU
Kongsberg Innovation AS 
 
Å undersøke forventede effekter og gevinster ved
bruk av velferdsteknologiske løsninger hos brukere,
ansatte og eiere. - 2013
OrgTech as Velferd, helse og omsorg Ringerike kommune
Høgskolen i Buskerud
 
Innovasjonsprosesser i teknologiindustrien i Vestfold. - 2013 Microtech Innovation
as
Teknologi Techni AS
Sensonor AS
Norautron AS
7Sense Technologies AS
Kongsberg Maritime AS
 

 

Publisert:
16.07.2014