Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om prosjekter 2012

Her finnes en skjematisk oversikt over alle prosjekter som har fått støtte av Oslofjordfondet i 2012. Skjema er oppdelt i hovedprosjekter og kvalifiseringsprosjeker.
For mere informasjon om hver enkelt prosjekt, kontakt sekretariatet.

Hovedprosjekter innvilget i 2012

Tittel  Prosjekteier Tema Samarbeidspartnere Artikler

Økt lønnsomhet i norsk veksthusproduksjon? Fokus på redusert energiforbruk og økt produktkvalitet? En studie basert på hortensia som modell.

Skalleberg Gartneri

Energi og miljø

Universitet for Miljø- og Biovitenskap
Norges gartnerforbund Servicekontor BA
Gjennestad Gartnerskole
Tretteteig gartneri AS
Norsk landbruksrådgiving Viken
Ra Gartneri AS
Fritzøe Planteksole

 

RotoBooster og RotoHeatPump
- ny kompresjons- og varmeoverførings-teknologi

RotoBoost AS

Energi og miljø Forsvarets forsknings instiutt  

Miljøvennlig bekjempelse av meldugg i veksthuskulturer (MelduggFri)

G3 UNGPLANTER AS

Energi og miljø Bioforsk Plantehelse
Universitet for Miljø- og Biovitenskap
Gjennestad Gartnerskole
Saga Plant AS
J. Kristiansens Gartneri AS
Guren Gartneri AS
Kortnes Gartneri AS
Veksthusringen
 
 

Fundamental understanding and characterization of microfibrillar cellulose: behavior & interaction as hydrocolloid and in food applications

Borregaard Industries Limited

Teknologi University of Nottingham
Nofima Mat AS
 

Betaglucanet LentiGuardTM som fôrtilsetning for bedret immunforsvar og reduksjon av sykdomsproblemer i oppdrettsnæringen

GLYCANOVA NORWAY AS

Teknologi Universitet for Miljø- og Biovitenskap
Blue Protein AS
 

Electro Acoustic Module (EAM) Technology for Advanced Ultrasound Applications

GE Vingmed Ultrasound

Teknologi Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 
 

Dreneringssystem for vei

OLDROYD AS

Teknologi Norner AS
Lcopal OY
 

Use of co-monomers for improved properties of
wood polymer composites

Kebony ASA

Teknologi Norner AS
SP Technical Research Institut of Sweden
 

Bioinspirert design av propell og undervannshus for elektrisk manøvrering og fremdrift av fritidsbåter

Nodin Innovation Teknologi Høgskolen i Vestfold og Buskerud
Technomek
 

Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling

Buskerud Fylkeskommune

Reiseliv, opplevlesenæring og attraksjonskraft Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Statisktisk Sentralbyrå
Innovasjon Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Buskerud
Hallingdal Reiseliv AS
Fachhochschule Westkueste
Hovedorganisasjonen Virke
Les mere om prosjektet på forskning.no

Animal-assisted and robot-assisted interventions in health promotion for elderly with dementia

Universitet for Miljø- og Biovitenskap Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden - Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. Nøtterøy kommune
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Antrozoologisksenteret AS
Sandefjord kommune AS
 

Institutional Innovation
Identifying barriers and possibilities in public/ private/voluntary cooperation in elderly care

Stiftelsen Telemarksforskning Bø

Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden - Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. Stiftelsen Kirkens  Bymisjon Oslo
Prima Omsorg AS
 

TRIO: Trygghetsradar i hjemmebasert omsorg

Novelda AS

Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden - Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. Universitetet i Oslo
Oslo Universitetssykehus HF
Imperial College London
Les mere om prosjektet på forskning.no

Teknologi og tjenester som muliggjør "bo hjemme så lenge som mulig" for å effektivisere og forbedre omsorgssektoren

Bærum Kommune Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden - Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. Drammen kommune
Re kommune
Lørenskog kommune
Skien Kommune
Stiftelsen SINTEF
Universitet i Oslo
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Skedsmo kommune
 

Ny teknologi for reduksjon av plager som skyldes nedsatt sirkulasjon i bein hos eldre

Lørenskog sykehjem Fellesutlysning Oslofjordfondet og RFF Hovedstaden - Offentlig sektors behov for helse- , omsorgstjenester og teknologi. Otivio AS
Akershus Universitestsykehus
Abildsø Bo og Rehabiliteringssenter
Glemmen Sykehjem
Gjøvik Kommune
 
 

 

Kvalifiseringsprosjekter innvilget i 2012

Tittel Prosjekteier Tema Samarbeidspartnere Artikler

Low-cost and high efficiency dye-sensitized solar cells based on 3D TIO photonic crystal nanotubes

Høgskolen i  Vestfold Energi og Miljø Høgskolen i Buskerud  

Optimalisering og forbedret styring av Vortair til nye miljøvennlige bruksområder

Tel-Tek Energi og Miljø Valtor AS  

Faktisk reduksjon av energibruk gjennom fokus på bruksfase i bygg

Østfoldforskning Energi og Miljø Fredriksborg Eiendom AS  

Utnyttelse av proteinrike restråstoffer fra kyllingproduksjon: Kartlegging av kunder, behov og tilgjengelig teknologi

Nortura AS Energi og Miljø Norilia BA, Nofima AS  

Bygninger som energihøstere - basert på dynamisk termisk energilagring (DTES)

Gether AS Energi og Miljø NTNU  

Et cellebasert digitalt mikrofluidisk system: BioMEMS forskning på overvåking av kjemiske karsinogener i akvatisk miljø

Høgskolen i  Vestfold Teknologi Trilobite Microsystems AS
Norchip AS
IHP GmbH
Institute of Hydrohiol, Chinese Academy of Sciences
 

Et fremtidig møllekonsept for norsk produsert bygg for å oppnå et høyt innhold av løseig fiber (betaglukan)

Norsk Mat Bygg SA Teknologi Skjelfoss Korn AS
Nofima AS
 

Renere Oslofjord med innovative og helhetlig tilnærming for forurensningsreduksjon: ROMIO

Høgskolen i Vestfold Teknologi Universitet for Miljø- og Biovitenskap
Norsk Institutt for vannforskning
Aqua Rosim AS
 

Low-temperature metallic wafer-level packaging for micro- and nanosystems

Høgskolen i  Vestfold Teknologi    

Water purification using carbon nanotube membranes

Høgskolen i  Vestfold Teknologi    

Måling av immunologisk aktiv beta-glukan i næringsmidler for etterfølgende deteksjon i ulike produktformuleringer

Immitec Norge AS Teknologi Nofima AS,
Immitech Norge AS
 
 

Effekten av livsstilstilsinnvandring fra EØS-området

Telemarksforskning

Reiseliv, opplevelsenæring og attraksjonskraft Fyresdal Kommune
Telemark fylkeskommune
Kompetense Senter for Distriktsutvikling
 

Transition Town på norsk: En glokal strategi for bred verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling

Telemarksforskning

Reiseliv, opplevelsenæring og attraksjonskraft Telemark Fylkeskommune
Telemarkskanalen FKF
 

Innovasjons og næringsutviklingspotensiale for den regionale filmbransjen i Oslofjordregionen

 

Vestfold filmforum

Reiseliv, opplevelsenæring og attraksjonskraft Østfold Filmforum
Vestfold Filmforum
Catapult AS
Østfoldforskning AS
 
 

"Vold i nære relasjoner" – utvikling av kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep.

Høgskolen i Telemark

Helse, velferd og omsorg Skien Kommune
Porsgrunn Kommune
 

Matematiske modellering og simulering av tidsserier ved akutte sykdommer: tverrfaglig helseforskning innen komplekse systemer

 

Vestre Viken HF

Helse, velferd og omsorg Høgskolen i Buskerud
Forsvarets Høgskole FHS
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
 

Et Systems Engineering perspektiv til Gamification innen Helsesektoren: Spillteknologi som Læringsarena for nytt Østfoldsykehus

Høgskolen i Buskerud

Helse, velferd og omsorg Universitet i Oslo
Sykehuset i Østfold
 

Kompetent bestilling av innovasjon ved rehabilitering av offentlige bygg

Østfold Fylkeskommune

Energi og miljø Østfoldforskning AS
Cowi AS
Innovasjon Norge Østfold
 

Fremtidens smarte energiprosumenter - rammeverk for utvikling, demonstrasjon og verifikasjon av produkt- og tjenestekonsepter

Smart Energy as

Energi og miljø Rejlers AS
Tiny Mesh AS
Høgskolen i Østfold
Inkubator Halden AS
Universitet for miljø- og Biovitenskap
Communicate Norge AS
Greenbird Integration Technology AS
Esmart Systems AS
 

Membransystemer til våtrom - kartlegging av situasjon i dag og muligheter for forbedring

Norner AS

Energi og miljø    

Smart energioptimalisering i kommunale yrkesbygg

 

Halden kommune

Energi og miljø

Fredrikstad Kommune
Rejlers AS
Correlate AS
Inkubator Halden AS
Høgskolen i Østfold
Universitet fir Miljø-og Biovitenskap
Communicate Norge AS
Østfold Fylkeskommune

 

 

Brudekke for gang/sykkelvei bruer og kjørebruer i komposittmaterialer som tillatter brøyting/salting samt bruk av kjetting og piggdekk

FiReCo AS

Teknologi Høgskolen i Østfold
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Selcotek AS
 

"Gladere og tryggere demente" - Kan sansestimulering ved hjelp av velferdsteknologi bedre livskvaliteten for demente på sykehjem?

Re kommune

Helse, velferd og omsorg Høgskolen i Vestfold
E- mergency
Sykehuset i Vestfold Nasjonalt kompetensenter aldring
 

Den interaktive slagpasient i Østfold

Askim kommune

Helse, velferd og omsorg Sunnaas Sykehus HF
Landsforeningen for slagrammede
Arena Helseinnovasjon
Borg Innovasjon AS
Høgskolen i Østfold
 

Hva skjer i Sandefjord når det gjelder unge utenfor arbeidsmarkedet?

NAV Sandefjord/ Sandefjord kommune

Helse, velferd og omsorg Jotun AS  

Sporingsteknologi for TBI-pasienter

CARETO AS

Helse, velferd og omsorg Sunnaas Sykehus HF
Sintef
Carto AS
 

Fra lek til læring! Hvordan kan man stimulere unge til å velge realfagsutdanning

Kongsberg kommune

Utdanning og opplæring Høgskolen i Buskerud  

 

Publisert:
08.10.2014