Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ofte stilte spørsmål

Her finner du informasjon om fondet, støttegrad, søknadsprosessen, vurderingskriterier, egen innsats og mye mere.

Hva er oslofjordfondet og for hvem?

Hva er et regionale forskningsfond?

Hvordan kan Oslofjordfondet være relevant for meg?

Hvem kan søke?

 

Hvordan søker jeg?

Innenfor hvilke tematiske områder kan jeg søke?

Hva er et kvalifiseringsprosjekt?

Hva er et hovedprosjekt?

Finnes der flere typer hovedprosjekter?

Hva kjennetegner et regionalt bedriftsprosjekt?

Hva kjennetegner et regionalt offentlig prosjekt?

Når blir utlysningene offentliggjort?

Hvor finner jeg utlysningene?

Hvem kontakter jeg hvis der oppstår problemer i søknadsfasen?

Hvilket språk kan jeg skrive søknaden på?

Hva skal søknaden inneholde?

Hvor ofte er søknadsfrist for kvalifiseringsprosjekter?

Hvor ofte er søknadsfrist for hovedprosjekter?

Hva er finanseringsgraden? Hvor mye kan Oslofjordfondet finansiere i et prosjekt?

Hvordan beregner jeg egen innsats?

Hvordan skal jeg lage budsjett?

Hvilke timesatser bruker Oslofjordfondet?

Skal moms regnes på arbeidet som gjøres av samarbeidspartner?

Kan masterstudenter få lønn?

Hvordan søke skattefunn?

Hva er forskjellen på industriell forskning versus eksperimentell utvikling?

 

Hvordan foregår søknadsbehandling?

Får jeg en bekreftelse på mottatt søknad?

Hvorfor ble søknaden avvist?

Hvordan vurderes søknaden?

Hvilken form for tilbake melding får jeg om resultatet?

 

Hvordan foregår kontraktsforhandlinger?

Hva er en kontrakt?

Hva skiller en søknad fra en kontrakt?

Hva definerer en samarbeidspartner?

Hvordan skal jeg lage samarbeidsavtale?

Regulering av rettigheter til prosjektresultater

Hvordan gjøres endringer i kontrakten?

 

Hvordan foregår prosjektoppfølging?

Hvordan foregår rapportering?

Hvilke frister skal jeg forholde meg til hva angår rapportering?

Når og hvordan mottar jeg maler for regnskapsrapport og sluttrapport?

Når mottar jeg utbetaling?

Hva inneholder en framdriftsrapport?

Publisert:
21.09.2016