Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hvem søkte om hva 1.februar

Klima og miljørettede prosjekter dominerer årets første søknadsbunke

Ti bedrifter og fire offentlige institusjoner søkte midler til kvalifiseringsprosjekter innen fristen 1. februar. Nytt i år er at maksimalt beløp fra fondet er økt til 500 000 kr. Det er som tidligere krav til samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Prosjektene skal nå igjennom et  vurderingspanel før fondsstyret avgjør hvem som får hva 7. mars.

Søker Prosjekttittel
Telemark fylkeskommune

Klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark

Grønt Skifte as

Proteiner fra biorester; kvalifiseringsprosjekt for videre utvikling av lovende utforskning av muligheter innen sirkulær bioøkonomi

Grønn næringskompetanse

SeedBox - Identifisere prosesser og metoder som kan brukes til å utvikle en helhetlig løsning for konservering og samlagring av frø og data

More Anergy as

Bruk av solvarme i bygg som klimagassreduserende tiltak

Eco Materials as TreVerdi? Renseteknologi for resirkulert treflis i produksjon av møbel- og byggeplater
Moss Havn kf

Miljøvennlig bruk av tre i havneinfrastruktur

Hel ved design as

100 % miljøvennlig, kun gjenbruk og resirkulerte varer uten unntak. Bærekraftige løsninger og varer med kvalitet

Nacamed as

Nano Carrier - Utvikling av prosess for overflatebehandling av silisium nanopartikler

Ilda design, Jewwlry by Camilla as

Livstryggende helsesmykke - Basert på en nyutviklet teknologiplatform

Glomma Laks as

Bærekraftig produksjon av larver fra svart soldatflue basert på organisk landbruks- og matavfall oppgradert til næringsrikt fôr

Lifetools as

Maskinlæringsbasert tolkning av ikke-verbal kommunikasjon fra mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne

Frevar kf

Vurdering av en fnokksensor for optimalisering av kjemisk fellingsprosess -DOSFLOC

Green Power

Vannrensefontene for elvevann - adsorpsjon av tungmetaller og organiske forurensningskomponenter til kalsinert marl og olivin

Vekst i Grenland iks

The quest to make the home a safe treatment site? the relevance of disease-causing microbes

 

Skrevet av:
Lill Irene Cressey
Publisert:
05.02.2019
Sist oppdatert:
07.02.2019