Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD)

Frist Utlysning
13.02.2019
13:00 CET
Regionale bedriftsprosjekter Vår 2019 Velg
13.02.2019
13:00 CET
Regionale offentlige prosjekter vår 2019 Velg
13.02.2019
13:00 CET
Regional kvalifiseringsstøtte 2019 Velg
13.02.2019
13:00 CET
Regional kvalifiseringsstøtte samiske prosjekter Velg
Løpende Løpende regional kvalifiseringsstøtte for bedrifter Velg
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte internasjonale prosjekter Velg
Løpende Løpende kvalifiseringsstøtte offentlig sektor Velg

Meldinger:

Neste utlysningsfrist er for å søke er februar 2019. Se Handlingsplan for nærmere informasjon.

Pga stor tilgang, vil mesteparten av være midler for 2018 snart være disponert. Innkomne søknader på løpende støtte må regne med å ikke behandles før ny tildeling fra departementet foreligger tidlig feberuar 2019.

På grunn av stor pågang og ferieavvikling må man beregne noe mer behandlingstid på løpende søknader enn oppgitt.

Mål og prioriteringer:

De regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.


Fondsregion Nord-Norge skal støtte opp om prosjekter med regional relevans som bidrar til å utvikle verdiskapning og forskningsbasert kunnskap som styrker utviklingen av nord-norsk arbeidsliv og FoU-miljøene i regionen.


Ved siden av virksomheter i offentlig og privat sektor er både mindre og større FoU-miljøer aktuelle målgrupper for fondet. Fondet ønsker å få frem samarbeidsprosjekter for å utvikle slagkraftige kompetansemiljøer som kan konkurrere om tildelinger over nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Kunnskap som etterspørres i Nord-Norge står i fokus.

 

Fondsregion Nord-Norge har følgende hovedmål:


• Styrke regional innovasjon og regional utvikling
• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionen
• Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen
• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter
• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter 
 

Generelt mottar fondet søknad fra:

- Bedrifter
- Offentlige virksomheter
- Universitet- og høgskoler
- Forskningsinstitutter

Varighet:

Utgangspunktet for de regionale fondene er at det skal være en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Årlig budsjett for RFFNORD er på ca NOK 34 mill, inkludert administrasjonskostnader.

Kontaktpersoner