Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

De løpende utlysningene vil fortsette så lenge det er midler tilgjengelig. Fra 05. april til 15. mai, vil det ikke være mulig å sende inn søknader. Allerede opprettede søknader kan sendes inn på e-post.

Mål og prioriteringer:

De regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling.


Fondsregion Nord-Norge skal støtte opp om prosjekter med regional relevans som bidrar til å utvikle verdiskapning og forskningsbasert kunnskap som styrker utviklingen av nord-norsk arbeidsliv og FoU-miljøene i regionen.


Ved siden av virksomheter i offentlig og privat sektor er både mindre og større FoU-miljøer aktuelle målgrupper for fondet. Fondet ønsker å få frem samarbeidsprosjekter for å utvikle slagkraftige kompetansemiljøer som kan konkurrere om tildelinger over nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Kunnskap som etterspørres i Nord-Norge står i fokus.

 

Fondsregion Nord-Norge har følgende hovedmål:


• Styrke regional innovasjon og regional utvikling
• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionen
• Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen
• Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i forhold til nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter
• Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter 
 

Generelt mottar fondet søknad fra:

- Bedrifter
- Offentlige virksomheter
- Universitet- og høgskoler
- Forskningsinstitutter

Varighet:

Utgangspunktet for de regionale fondene er at det skal være en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Årlig budsjett for RFFNORD er på ca NOK 34 mill, inkludert administrasjonskostnader.

Kontaktpersoner