Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

91 treff
11.01.19

RFF NORD bevilger 27.6 millioner til bedrifter og institusjoner

Fondsstyret for Regionale forskningsfond NORD (RFF NORD) besluttet i styremøte 10.januar 2018 å bevilge 27,6 millioner kroner til bedrifter og forskningsinstitusjoner. Fondet hadde to utlysninger høsten 2018; «Regional bedriftsprosjekter» og «Regionale institusjonsprosjekter» med søknadsfrist 10. oktober. Fondet mottok totalt 37 søknader og det ble innvilget støtte til 10 prosjekter. Under følger oversikt over tildelingene. Styret ønsker lykke til med prosjektene.
17.09.18

Men kven skal styre pengesekken?

At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.
17.09.18

Ros for arbeid med offentleg sektor

Dei regionale forskingsfonda (RFF) hausta mykje ros på konferansen – og då ikkje først og fremst frå seg sjølve – for å ha bidratt til å sette fokus på det store innovasjonsbehovet i offentleg sektor.
14.09.18

Fleire forskarar ut i bedriftene

Å få fleire forskarar ut av kontora og inn i bedriftene, kan vere eit godt grep for å auke innovasjonstakta i næringslivet. Det meiner økonomiprofessor Ragnar Tveterås.
14.09.18

Regionale forskingsfond gir viktig risikoavlastning

For Noregs største farmasiselskap har støtte frå dei regionale forskingsfonda vore særs viktig for å oppretthalde tempoet i heilt nødvendig utforsking av nye produksjonsprosessar.
07.09.18

Regionalisering av forsking og utvikling i Europa

Hagen-utvalet sitt forslag om å overføre to milliardar forskingskroner årleg til dei nye fylkeskommunane, skaper debatt. Ein ny rapport viser at store delar av Europa no går i retning av ein meir desentralisert forskings- og innovasjonspolitikk.
03.05.18

Velkomen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeidspartnarar til dei regionale forskingsfonda. Kjem du?
23.04.18

Skifte til fakturabasert utbetalingsprosess på RFFNORD-prosjekter.

Vi går over til fakturabasert utbetalingssystem i disse dager. Det innebærer for våre brukere at skriftlig utbetalingsanmodning forsvinner og at dette vil inngå i innsendt økonomirapport. Når man får godkjent økonomirapport (og vedlegg), vil det komme en e-post med godkjent beløp som skal faktureres, informasjon og krav til innsendt faktura. Det vil i overgangsfasen kunne ta litt lengre tid å få utbetalinger effektuert, og vi ber om tålmodighet for dette hos våre brukere.
21.02.18

Invitasjon til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018 på Sola

På konferansen den 11. – 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.
21.02.18

Flytting av utlysninger 2019

RFFNORD flytter alle utlysninger planlagt høst 2019 til vår 2019. Dette gjelder følgende utlysninger; Regionale bedriftsprosjekter, Regionale offenlige prosjekter og utlysning med samisk tema.
23.01.18

28,4 mill til forskning og innovasjon i Nord-Norge.

01.12.17

Nedetid på RFFs søknadssystemer.

21.11.17

Utlysninger som kommer i løpet av 2018 og 19

Styret i RFFNORD har vedtatt handlingsplanen for 2018 og 2019 og lagt frem sine prioriteringer for neste periode.
17.07.17

Høstens 2017 utlysninger hos RFFNORD

27.06.17

Kvalifiseringsstøtteprosjekter Vår 2017

Av de 33 innkomne søknadene til utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2017» fikk følgende prosjekter bevilget midler av fondsstyret:
24.03.17

RFFNORD-bevilgninger fra høstutlysningene 2016

04.11.16

Tar tak i livsviktig fosfor-utfordring!

Akvaplan-Niva i Tromsø forsker på ny metode for utvinning av fosfor fra oppdrettsslam. Prosjektet er et regionalt EU- og internasjonalt kvalifiseringsstøtteprosjekt, delfinansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge og skal løpe i perioden 01.10.2016 til 30.09.2017.
17.06.16

Line Mervi Jacobsen er ny medarbeider i RFFNORD sekretariatet

15.06.16

RFFs årskonferanse 2016 i Trondheim

Omstilling og mobilisering til forskning og innovasjon var viktige tema under årskonferansen, som ble holdt i Trondheim 1. og 2. juni.
25.04.16

Rådgiver i det Regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det lyses med dette ut 100% stilling som rådgiver i det Regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Fondet har et eget styre med sekretariat, som totalt består av tre stillinger fordelt på fylkene i Nord-Norge. Stillingen inngår som del av fondssekretariatet og arbeidsstedet blir i næringsetaten i Troms fylkeskommune i Tromsø.
10.02.16

Viktig informasjon til våre brukere!

RFFNORD ser seg nødt til å prioritere henvendelser, som rapportering, utbetalingsanmodninger og avtaler, som sendes skriftlig (i henhold til kontrakt), fremfor innsendt materiale på e-post en periode fremover.
09.12.15

Midlertidig behandlingsstopp av søknader til RFFNORDs løpende utlysninger

Grunnet årsavslutning av regnskapet vil Regionale forskningsfond Nord-Norge ha midlertidig behandlingsstopp av søknader til de løpende utlysningene til over nyttår.
27.11.15

Årlig framdriftsrapport – frist 1. desember

Pågående prosjekter hos Regionale forskningsfond Nord-Norge skal levere årlig framdriftsrapport – frist for denne er 1. desember.
11.11.15

Nyhetsbrev november 2015

02.06.15

RFFNORD bevilger 13,3 mill. til institusjonsprosjekter og 2,5 mill. til kvalifiseringsstøtte

Regionale forskningsfond Nord-Norge hadde utlysningene «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2015» og «Regionale institusjonsprosjekter vår 2015» med søknadsfrist 11 februar. 2.5 millioner var satt av til kvalifiseringsstøtteutlysningen, og 6 millioner til institusjonsprosjekter.
29.05.15

- Hopp i det!

– Flere forskere bør våge seg frampå. Mange vil finne ut at de mestrer formidlingskunsten. Det sier Jo Røislien, matematiker, forsker og profilert programleder i NRK. Sammen med Nina Kristiansen fra forskning.no og TV-profilen og fysikeren Andreas Wahl snakket han om veien fra forskning til folk flest på RFFs årskonferanse på Scandic Holmenkollen Park Hotel onsdag 27. mai.
21.04.15

Hva er nøkkelen til suksess i EU-programmer?

Nofima er en privat forskningsinstitusjon grunnlagt i 2008 med hovedkontor i Tromsø, og over 350 ansatte fordelt på seks lokaliteter i Norge. Hovedområder for forskningen inkluderer havbruk og fiskeri, mat fra landbruk og havbruk, økonomi og markedsundersøkelser. Nofima har fått totalt 8 søknader innvilget hos Regionale forskningsfond Nord-Norge, og har lykkes med flere søknader til EU-programmer.
09.04.15

Forskning og utvikling (FoU) gir verdiskapning og samfunnsnytte i og for offentlig sektor

Satsing på forskning og utvikling (FoU) har potensiale for betydelig verdiskapning og samfunnsnytte i og for offentlige virksomheter. Regionale forskningsfond Nord-Norge ønsker derfor å mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig sektor.
30.03.15

20 % bedre vekst hos laks ved bruk av lys gjennom vinteren ved lave sjøtemperaturer

Hovedmålet for «NORDLYS-prosjektet» er å utvikle en ny optimalisert produksjonsprotokoll for lysstyring for å forbedre slaktekvalitet av laks i Nord-Norge.
09.03.15

Forskerprosjekt for utvikling av artsselektiv snurrevad

«Utvikling av artselektiv snurrevad» er et regionalt bedriftsprosjekt delfinansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge som løper i perioden 01.01.2014-31.12.2015. Prosjektets hovedmål er å utvikle en fangstbegrensende innretning til snurrevad i fiske etter torsk og hyse for å forbedre råstoffskvaliteten.