Gå direkte til innhold

Utlysninger som kommer i løpet av 2018 og 19

Styret i RFFNORD har vedtatt handlingsplanen for 2018 og 2019 og lagt frem sine prioriteringer for neste periode.

Handlingsplanen prioriterer bruken av fondsmidlene med henhold til tematikk, målgrupper og vektlegging av de ulike søknadstypene.

Siden regionreformen ser ut til å medføre endringer i strukturene for de regionale forskningsfond fra og med 2020 har styret valgt å lage en handlingsplan som går til og med 2019.

Målsetningen med handlingsplanen for 2018-2019 er å mobilisere regionens næringsliv og offentlig sektor til forskningsdrevet innovasjonsarbeid, samt å skape tettere samarbeid mellom disse og forskningsmiljøene i regionen. Styret viderefører satsingen på å stimulere regionens FoU-aktører til å kvalifisere seg for internasjonale forskningsprogrammer som Horisont 2020.

Fondsstyret har valgt å videreføre prioriteringen av mobiliseringsarbeidet mot næringsliv og offentlige virksomheter i kommende periode. Dette innebærer oppsøking av bedrifter og klynger, regionråd, relevante offentlige institusjoner, samt kommuner. Denne prioriteringen vil også gjenspeiles i at hoveddelen av fondets utlysninger for perioden vil være rettet mot disse sektorene i regionen.

Verdt å merke seg med kommende utlysninger er at styret lyser ut ordinær kvalifiseringsstøtte med frist den 14. februar 2018, og at for kvalifiseringsstøtte vil dette være den eneste ordinære utlysningen for 2018. Løpende utlysninger og hovedutlysninger vil gå som planlagt.

Interesserte finner en komplett oversikt over fondets utlysningsplaner i handlingsplanen for 2018-2019.

Skrevet av:
Steffen Ahlquist
Publisert:
21.11.2017
Sist oppdatert:
30.11.2017