Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

RFFNORD-bevilgninger fra høstutlysningene 2016

Regionale forskningsfond NORD (RFFNORD) hadde utlysningene «Regional kvalifiseringsstøtte», «Regionale bedriftsprosjekter» og «Regionale offentlige prosjekter», samt «Regionale forskerprosjekter med frist 12. oktober 2016.

2.5 millioner var satt av til kvalifiseringsstøtteutlysningen. 17 millioner var satt av til bedriftsprosjekter og 9 millioner til offentlige prosjektet. For Regionale forskerprosjekter omhandlet utlysningen prosjekter innen tematikken Samhandling mellom FoU og næringsliv og det var satt av 9 millioner til denne utlysningen.

RFFNORD mottok 18 søknader om kvalifiseringsstøtte, 7 søknader om offentlig prosjekter og 11 bedriftssøknader. Til forskerutlysningen kom det inn 6 søknader. Fondsstyret behandlet søknadene 10. januar 2017.

Det ble bevilget midler til 8 kvalifiseringsprosjekter à 250 000,-. 4 bedriftsprosjekter fikk innvilget sine søknader på totalt NOK 9 561 000,-. Det ble bevilget totalt NOK 8 999 000,- fordelt på 3 offentlige prosjekter, samt 9 millioner kroner fordelt på 3 forskerprosjekter.

 

Kvalifiseringsstøtteprosjekter

Av de 18 innkomne søknadene til utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte høst 2016» fikk følgende prosjekter bevilget midler av fondsstyret 10.1.2017:

Tittel

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Tildeling

What is egg quality in spotted wolffish (Anarhichas minor).The key to reproductive performance evaluation

Nord Universitet

Jose Beirao

250000,-

Elvesnelle -fra problem til ressurs

NIBIO

Erling Fjelldal

250000,-

Utvikling av metode for kartlegging av sannsynlig fordeling av marin forsøpling (strandsøppel) ved hjelp av GIS

Salt Lofoten AS

Kjersti Eline Tønnessen Busch

250000,-

Noise barriers: One step towards silence.

UiT- Norges Arktiske Universitet

Irina Pettersson

250000,-

Optimisation of an ambient mass spectrometric technique for metabolomic analysis in the biomedical field

NORUT

Terje Vasskog

250000,-

Fra VTA i skjermet virksomhet til ordinært arbeid via arbeidsutprøving og kvalifisering

UiT- Norges Arktiske Universitet

Hege Gjertsen

250000,-

Developing a proof-of-concept of a design process for composites supported by geometric invariants

UiT- Norges Arktiske Universitet

Klas Pettersson

250000,-

Levende landskap. Samisk bruk og forståelse av landskap som grunnlag for opplevelsesproduksjon og verdiskapning

Arran – Julevsame guovdasj lulesamisk senter

Oddvar Svendsen

250000,-

 

Regionale bedriftsprosjekter

De 4 bedriftsprosjektene som fikk innvilget sine søknader var;

- Utvikling av mindre næringstett fôr til rognkjeks for optimal tilvekst og helse, BIOMAR AS v/ prosjektleder Thea Morken

- Automatisert produksjon av komposittruller og videre utvikling av komposittrullekonseptet, Narvik Composites AS v/ prosjektleder Raymond Johnsen

- Økt stabilitet og kvalitet i oppdrett av rognkjeks for høy produksjon av en mer robust og effektiv lusespiser, Ecomarin Seafarm AS v/ prosjektleder Cecilia Campos Vargas

- Binding av organiske stoffer i innbundet avfall, Miljøteknikk Terrateam AS v/ prosjektleder Reidun Sundvor

Offentlig prosjekter

Av de 7 innkomne søknadene til regionale offentlige prosjekter fikk følgende prosjekter bevilget midler:

Tittel

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Tildeling

Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII)

Tromsø kommune

Yngve Antonsen

3000000,-

Restaurering av tareskog som økosystem i Hammerfest, Finnmark

Hammerfest kommune

Camilla With Fagerli

2999000,-

Fravær i videregående skole i Nord-Norge

Troms fylkeskommune

Hilde Åse Fuhr

3000000,-

 

Regionale forskerprosjekter

RFFNORD har et spesielt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser, og ønsker å bidra til å bygge forskningsbasert kunnskap om samhandling mellom FoU-miljø og næringsliv som berører samisk kultur og bosetting, og det er derfor øremerket 3 millioner kroner til et eget prosjekt på dette tema. Ved denne utlysningen ble det bevilget midler til prosjektet «Sami entrepreneurs and research collaborations: The effect of socio-cultural dimensions on entrepreneurs scope of action» ledet av Line Mathisen i Norut, avd Alta.

De øvrige forskerprosjektene som fikk sine søknader innvilget var;

    • "University-industry collaboration in Northern Norway: drivers and barriers" v/prosjektleder Roger Sørheim ved Nord universitet.
    • "Developing research-entrepreneurship linkages: Co-creating new business activity in Northern Norway" også Nord universitet v/prosjektleder Einar Rasmussen
Skrevet av:
Line Mervi Jacobsen
Publisert:
24.03.2017
Sist oppdatert:
24.03.2017