Gå direkte til innhold

Kvalifiseringsstøtteprosjekter Vår 2017

Av de 33 innkomne søknadene til utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2017» fikk følgende prosjekter bevilget midler av fondsstyret:

 

 

Tittel

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Tildeling

Polychaeta (børstemark) oppdrettet på slam fra fiskeoppdrett - en ny marin fôr-råstoff ressurs

Akvaplan-Niva AS

Atle Foss

300 000,-

Seaweed cultivation in Northern Norway: assessing ecological effects for a growing bioeconomy

Nord Universitet

Katrin Reiss

300 000,-

What's up? Health party as intervension to improve health literacy among immigrant women in North Norway

Nord Universitet

Trude Gjernes

300 000,-

International Network on Fish InteStinal Health- building expertise in Northern Norway

Nord Universitet

Kiron Viswanath

300 000,-

AREALGE helhetlig vurdering av kvalitet på areal for oppdrett av makroalger

Nordlandsforskning AS

Ingrid Bay-Larsen

300 000,-

Samskapt og samlokalisert: Nye boformer og økt integrering for personer med utviklingshemming

Tromsø Kommune

Morten Hatling

300 000,-

Smart måling og visualisering av svevestøv

Northern Research Institute (Tromsø)

Daniel Stødle

300 000,-

Pre-project: Wound dressing with advanced healing and antimicrobial properties

Northern Research Institute (Narvi)

Nga Phuong

300 000,-

Newton-rom som lærings- og rekrutteringsarena

Nord Universitet

Wenche Rønning

300 000,-

 

 

Skrevet av:
Line Mervi Jacobsen
Publisert:
27.06.2017
Sist oppdatert:
27.06.2017