Gå direkte til innhold

28,4 mill til forskning og innovasjon i Nord-Norge.

Styret behandlet innkomne søknader fra oktober 2017 i styremøtet i januar. Det ble sendt inn 36 søknader, henholdsvis fordelt på 22 institusjonsprosjekter og 14 bedriftsprosjekter. Kun 4 prosjekt ble avvist på formelle mangler (dvs. at de manglet CV’er eller andre påkrevde vedlegg som gjør at de ikke er mulige å vurdere), noe som er veldig bra i forhold til tidligere.

Prosjektene har blitt vurdert i nasjonale ekspertpaneler, administrert av Forskningsrådet før det ble lagt frem for styrets beslutning 16. januar.

I denne søknadsrunden var det jevnt over meget god kvalitet på mange av søknadene og styret ønsker at flere av prosjektene kommer tilbake med forsterkede prosjekter til høstens utlysning.

 

Neste søknadsfrist for regionale institusjons- og bedriftsprosjekter er i oktober 2018.

En oversikt over hvilke søknader som fikk tilsagn finnes under «prosjekter» i venstremenyen.

Skrevet av:
Steffen Ahlquist
Publisert:
23.01.2018
Sist oppdatert:
23.01.2018