Gå direkte til innhold

Nyheter

Kvalifiseringsstøtteprosjekter Vår 2017

Av de 33 innkomne søknadene til utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2017» fikk følgende prosjekter bevilget midler av fondsstyret:
Dato: 27.06.2017

Tar tak i livsviktig fosfor-utfordring!

Akvaplan-Niva i Tromsø forsker på ny metode for utvinning av fosfor fra oppdrettsslam. Prosjektet er et regionalt EU- og internasjonalt kvalifiseringsstøtteprosjekt, delfinansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge og skal løpe i perioden 01.10.2016 til 30.09.2017.
Dato: 04.11.2016

RFFs årskonferanse 2016 i Trondheim

Omstilling og mobilisering til forskning og innovasjon var viktige tema under årskonferansen, som ble holdt i Trondheim 1. og 2. juni.
Dato: 13.09.2016

Rådgiver i det Regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det lyses med dette ut 100% stilling som rådgiver i det Regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Fondet har et eget styre med sekretariat, som totalt består av tre stillinger fordelt på fylkene i Nord-Norge. Stillingen inngår som del av fondssekretariatet og arbeidsstedet blir i næringsetaten i Troms fylkeskommune i Tromsø.
Dato: 13.09.2016

Viktig informasjon til våre brukere!

RFFNORD ser seg nødt til å prioritere henvendelser, som rapportering, utbetalingsanmodninger og avtaler, som sendes skriftlig (i henhold til kontrakt), fremfor innsendt materiale på e-post en periode fremover.
Dato: 13.09.2016

Midlertidig behandlingsstopp av søknader til RFFNORDs løpende utlysninger

Grunnet årsavslutning av regnskapet vil Regionale forskningsfond Nord-Norge ha midlertidig behandlingsstopp av søknader til de løpende utlysningene til over nyttår.
Dato: 13.09.2016

Årlig framdriftsrapport – frist 1. desember

Pågående prosjekter hos Regionale forskningsfond Nord-Norge skal levere årlig framdriftsrapport – frist for denne er 1. desember.
Dato: 13.09.2016

Nyhetsbrev november 2015

Dato: 12.11.2015

RFFNORD bevilger 13,3 mill. til institusjonsprosjekter og 2,5 mill. til kvalifiseringsstøtte

Regionale forskningsfond Nord-Norge hadde utlysningene «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2015» og «Regionale institusjonsprosjekter vår 2015» med søknadsfrist 11 februar. 2.5 millioner var satt av til kvalifiseringsstøtteutlysningen, og 6 millioner til institusjonsprosjekter.
Dato: 13.09.2016

- Hopp i det!

– Flere forskere bør våge seg frampå. Mange vil finne ut at de mestrer formidlingskunsten. Det sier Jo Røislien, matematiker, forsker og profilert programleder i NRK. Sammen med Nina Kristiansen fra forskning.no og TV-profilen og fysikeren Andreas Wahl snakket han om veien fra forskning til folk flest på RFFs årskonferanse på Scandic Holmenkollen Park Hotel onsdag 27. mai.
Dato: 13.09.2016

Hva er nøkkelen til suksess i EU-programmer?

Nofima er en privat forskningsinstitusjon grunnlagt i 2008 med hovedkontor i Tromsø, og over 350 ansatte fordelt på seks lokaliteter i Norge. Hovedområder for forskningen inkluderer havbruk og fiskeri, mat fra landbruk og havbruk, økonomi og markedsundersøkelser. Nofima har fått totalt 8 søknader innvilget hos Regionale forskningsfond Nord-Norge, og har lykkes med flere søknader til EU-programmer.
Dato: 13.09.2016

Forskning og utvikling (FoU) gir verdiskapning og samfunnsnytte i og for offentlig sektor

Satsing på forskning og utvikling (FoU) har potensiale for betydelig verdiskapning og samfunnsnytte i og for offentlige virksomheter. Regionale forskningsfond Nord-Norge ønsker derfor å mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig sektor.
Dato: 13.09.2016