Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

RFF NORD bevilger 27.6 millioner til bedrifter og institusjoner

Fondsstyret for Regionale forskningsfond NORD (RFF NORD) besluttet i styremøte 10.januar 2018 å bevilge 27,6 millioner kroner til bedrifter og forskningsinstitusjoner. Fondet hadde to utlysninger høsten 2018; «Regional bedriftsprosjekter» og «Regionale institusjonsprosjekter» med søknadsfrist 10. oktober. Fondet mottok totalt 37 søknader og det ble innvilget støtte til 10 prosjekter. Under følger oversikt over tildelingene. Styret ønsker lykke til med prosjektene.
Dato: 11.01.2019

Men kven skal styre pengesekken?

At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.
Dato: 20.09.2018

Ros for arbeid med offentleg sektor

Dei regionale forskingsfonda (RFF) hausta mykje ros på konferansen – og då ikkje først og fremst frå seg sjølve – for å ha bidratt til å sette fokus på det store innovasjonsbehovet i offentleg sektor.
Dato: 20.09.2018

Fleire forskarar ut i bedriftene

Å få fleire forskarar ut av kontora og inn i bedriftene, kan vere eit godt grep for å auke innovasjonstakta i næringslivet. Det meiner økonomiprofessor Ragnar Tveterås.
Dato: 20.09.2018

Regionale forskingsfond gir viktig risikoavlastning

For Noregs største farmasiselskap har støtte frå dei regionale forskingsfonda vore særs viktig for å oppretthalde tempoet i heilt nødvendig utforsking av nye produksjonsprosessar.
Dato: 20.09.2018

Regionalisering av forsking og utvikling i Europa

Hagen-utvalet sitt forslag om å overføre to milliardar forskingskroner årleg til dei nye fylkeskommunane, skaper debatt. Ein ny rapport viser at store delar av Europa no går i retning av ein meir desentralisert forskings- og innovasjonspolitikk.
Dato: 10.09.2018

Velkomen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeidspartnarar til dei regionale forskingsfonda. Kjem du?
Dato: 21.08.2018

Skifte til fakturabasert utbetalingsprosess på RFFNORD-prosjekter.

Vi går over til fakturabasert utbetalingssystem i disse dager. Det innebærer for våre brukere at skriftlig utbetalingsanmodning forsvinner og at dette vil inngå i innsendt økonomirapport. Når man får godkjent økonomirapport (og vedlegg), vil det komme en e-post med godkjent beløp som skal faktureres, informasjon og krav til innsendt faktura. Det vil i overgangsfasen kunne ta litt lengre tid å få utbetalinger effektuert, og vi ber om tålmodighet for dette hos våre brukere.
Dato: 23.04.2018

Invitasjon til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018 på Sola

På konferansen den 11. – 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.
Dato: 22.06.2018

Flytting av utlysninger 2019

RFFNORD flytter alle utlysninger planlagt høst 2019 til vår 2019. Dette gjelder følgende utlysninger; Regionale bedriftsprosjekter, Regionale offenlige prosjekter og utlysning med samisk tema.
Dato: 23.02.2018

Utlysninger som kommer i løpet av 2018 og 19

Styret i RFFNORD har vedtatt handlingsplanen for 2018 og 2019 og lagt frem sine prioriteringer for neste periode.
Dato: 30.11.2017

Kvalifiseringsstøtteprosjekter Vår 2017

Av de 33 innkomne søknadene til utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2017» fikk følgende prosjekter bevilget midler av fondsstyret:
Dato: 27.06.2017