Gå direkte til innhold

Nyheter

Velkomen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeidspartnarar til dei regionale forskingsfonda. Kjem du?
Dato: 19.06.2018

Skifte til fakturabasert utbetalingsprosess på RFFNORD-prosjekter.

Vi går over til fakturabasert utbetalingssystem i disse dager. Det innebærer for våre brukere at skriftlig utbetalingsanmodning forsvinner og at dette vil inngå i innsendt økonomirapport. Når man får godkjent økonomirapport (og vedlegg), vil det komme en e-post med godkjent beløp som skal faktureres, informasjon og krav til innsendt faktura. Det vil i overgangsfasen kunne ta litt lengre tid å få utbetalinger effektuert, og vi ber om tålmodighet for dette hos våre brukere.
Dato: 23.04.2018

Invitasjon til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018 på Sola

På konferansen den 11. – 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.
Dato: 22.06.2018

Flytting av utlysninger 2019

RFFNORD flytter alle utlysninger planlagt høst 2019 til vår 2019. Dette gjelder følgende utlysninger; Regionale bedriftsprosjekter, Regionale offenlige prosjekter og utlysning med samisk tema.
Dato: 23.02.2018

Utlysninger som kommer i løpet av 2018 og 19

Styret i RFFNORD har vedtatt handlingsplanen for 2018 og 2019 og lagt frem sine prioriteringer for neste periode.
Dato: 30.11.2017

Kvalifiseringsstøtteprosjekter Vår 2017

Av de 33 innkomne søknadene til utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte vår 2017» fikk følgende prosjekter bevilget midler av fondsstyret:
Dato: 27.06.2017

Tar tak i livsviktig fosfor-utfordring!

Akvaplan-Niva i Tromsø forsker på ny metode for utvinning av fosfor fra oppdrettsslam. Prosjektet er et regionalt EU- og internasjonalt kvalifiseringsstøtteprosjekt, delfinansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge og skal løpe i perioden 01.10.2016 til 30.09.2017.
Dato: 04.11.2016

RFFs årskonferanse 2016 i Trondheim

Omstilling og mobilisering til forskning og innovasjon var viktige tema under årskonferansen, som ble holdt i Trondheim 1. og 2. juni.
Dato: 13.09.2016

Rådgiver i det Regionale forskningsfondet i Nord-Norge

Det lyses med dette ut 100% stilling som rådgiver i det Regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Fondet har et eget styre med sekretariat, som totalt består av tre stillinger fordelt på fylkene i Nord-Norge. Stillingen inngår som del av fondssekretariatet og arbeidsstedet blir i næringsetaten i Troms fylkeskommune i Tromsø.
Dato: 13.09.2016

Viktig informasjon til våre brukere!

RFFNORD ser seg nødt til å prioritere henvendelser, som rapportering, utbetalingsanmodninger og avtaler, som sendes skriftlig (i henhold til kontrakt), fremfor innsendt materiale på e-post en periode fremover.
Dato: 13.09.2016