Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Nyheter

 • RFFNORD lyser ut 33,5 millioner høsten 2017.

  Styret i det regionale forskningsfondet i Nord-Norge lyser ut totalt 33,5 millioner med frist 11. oktober høsten 2017. Det vil lagt ut utlysninger for regional kvalifiseringsstøtte, regionale bedriftsprosjekter og regionale institusjonsprosjekter.

 • RFFNORD bevilgninger fra vårutlysningen 2017

  Regionale forskningsfond NORD (RFFNORD) hadde utlysningen «Regional kvalifiseringsstøtte» med frist 15. februar 2017.

  2.5 millioner var satt av til kvalifiseringsstøtteutlysningen.

  RFFNORD mottok 33 søknader om kvalifiseringsstøtte og det ble bevilget midler til 9 kvalifiseringsprosjekter à 300 000,-. Fondsstyret behandlet søknadene 30. mai 2017.

 • RFFNORD-bevilgninger fra høstutlysningene 2016

  Styret i Det regionale Forskningsfond tildelte 29,5 million til 18 forskningsprosjekter som kom inn ved høstens utlysninger.

Flere nyheter