Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fondsstyret Nord-Norge

  • Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet.
  • Fondsstyret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av deltakerfylkeskommunene.
  • Fondsstyret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale.

Fondsstyret til og med 2019 består av:
 

Toini Løvseth (styreleder), Nordic Energy Director  

Arbeidssted:
Alcoa
 

Bjørn Audun Risøy (Nestleder), Daglig leder  

Arbeidssted:
Kunnskapsparken Helgeland
 

Kjersti Markusson (styremedlem) , Rektor  

Arbeidssted:
Liland skole
 

Widar Skogan (styremedlem), Gårdbruker/Politiker  

 

Ingvild Wartiainen (Styremedlem), Enhetsleder  

Arbeidssted:
Sør-Varanger Kommune
 

Torgeir Nilsen (Styremedlem), Koordinator  

Arbeidssted:
Cermaq
 

Tove Klæboe Nilsen (Styremedlem), Forskningssjef  

Arbeidssted:
Helse Nord
 

Jan Olli (Styremedlem), Direktør  

Arbeidssted:
FEFO
 

Astri Dankertsen (Styremedlem), Postdoktor  

Arbeidssted:
Nord universitet
 

Trine Kvidal Røvik (1. vara, Finnmark), Førsteamanuensis  

Arbeidssted:
UIT
 

Johnny-Leo Jernsletten (2. vara, Finnmark), Direktør  

Arbeidssted:
Tana og Varanger Museumssida
 

Ketil Rye (1. vara, Nordland), Technology Manager Smelting in Alcoa CoE  

Arbeidssted:
Alcoa
 

Monica Paulsen (2. vara, Nordland), Prosjektleder  

Arbeidssted:
Kunnskapsparken Helgeland
 

Irene Lange Nordahl (1. vara Troms), Samfunnskontakt  

Arbeidssted:
Salmar
 

Øystein Skallebø (2. vara Troms), Kvalitetsleder  

Arbeidssted:
Lerøy Aurora
 

Arne Karlsen (1. vara Forskningsrådet), Daglig leder  

Arbeidssted:
Gunnar Klo AS
 

Gry Alsos (2. vara, Forskningsrådet), Professor  

Arbeidssted:
Nord universitet
 

Line Kalak (Vara Sametinget), Prorektor  

Arbeidssted:
Samisk Høyskole
 
Publisert:
05.05.2010