Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Kvalifiseringsstøtte Vår 2017

Utlysningen retter seg mot utfordringer og behov som næringsliv og kommuner selv opplever som relevante.

Forprosjekt Velg
Søknadsfrist:
15.02.2017 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 15. februar 2017 har en økonomisk ramme på 6 millioner kroner. Av dette er 2 millioner kroner satt av til innovasjon i kommunene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke

Små og mellomstore bedrifter (SMB – se kriteriene på neste side), næringsklynger og næringsnettverk, samt kommuner i regionen.

Universitet, høgskoler og FoU-institusjoner kan søke om et kvalifiseringsprosjekt når det er i samarbeid med en eller flere bedrifter i SMB-segmentet og/eller kommuner i regionen.

Mål for utlysningen

Målet med kvalifiseringsstøtten er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante ordninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifiseringsstøtte gis til forprosjekter med klare intensjoner om videreføring i hovedprosjekt. Kvalifiseringsprosjektet skal adressere utfordringer som er kritiske for etablering og/eller gjennomføring av et hovedprosjekt.

Kvalifiseringsprosjekter skal ha et tydelig definert forskningsinnhold. Støtte kan ikke benyttes til følgende:

  • Etablering av nettverk, klynger eller konsortier
  • Kartlegging av litteratur og forskningsfront
  • Markedsundersøkelser og markedsføring
  • Å utforme en hovedprosjektsøknad

Særskilt for kommuner

I søknader fra kommuner legges det vekt på at kommunene er problemeier, og at forskningsinnsatsen skal komme sluttbrukeren til nytte. Aktører fra næringsliv og frivillig sektor kan delta for å løse kommunene sine utfordringer. For å sikre god gjennomføring av prosjekter i kommunene skal prosjektene være forankret i styrende organ/ledelse i kommunene.

Samisk

RFF Midt-Norge har et særskilt ansvar for å ivareta samiske forskningsinteresser og -behov. Vi oppfordrer søkere i regionen med samiske forskningsproblemstillinger om å søke kvalifiseringsstøtte.

Kontaktpersoner