Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionalt forskningsfond Midt-Norge (RFFMIDT)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål og prioriteringer:

Mål og prioriteringer:

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag, fylkesrådet i Nord-Trøndelag og Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtok alle i september 2016 bestillingsbrev til styret for Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Bestillingsbrevet angir hvilke prioriterte satsinger og innretninger som skal legges til grunn for fondets arbeid i perioden 2016-2019.

RFF Midt-Norge skal bidra til å forsterke regionens konkurransemessige fortrinn og det er tre overordna perspektiver:

 • Bærekraft
 • Mobilisering i hele regionen
 • Samiske interesser

Når det gjelder utfordringene i næringslivet peker bestillingsbrevet på tre tema:

 • Muliggjørende teknologier
 • Havrommet
 • Det grønne skiftet og bioøkonomi

Når det gjelder offentlig sektor retter man seg spesielt mot kommunenes utfordringer.

Det er viktig med bred mobilisering til mer forskning i og for kommunal sektor, og til innovasjon i kommunene. Det er viktig med samarbeid på tvers av fagområder, næringer og bransjer, og utvikling av nye forretningsområder eller nye næringer. Prosjekter der næringsliv, kommunal sektor og FoU-miljø samarbeider og lærer av hverandre, er også ønskelig. I fondets utlysninger vil små- og mellomstore bedrifter prioriteres.

Forskningstemaene i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge er til dels overlappende med programmer i Forskningsrådet. Det regionale perspektivet er imidlertid forskjellig fra det nasjonale. Regionalt forskningsfond Midt-Norge skal ha:

 • En forberedende funksjon i forhold til nasjonale program
 • En kompletterende funksjon i forhold til områder der det ikke lyses ut midler nasjonalt, men som er viktige for regionen
 • En forsterkende funksjon i forhold til områder som lyses ut i nasjonale program på områder som er spesielt viktige for regionen

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, næringsklynger, næringsorganisasjoner, virksomheter og institusjoner innen kommunal sektor samt forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren.

Varighet:

Regionale forskningsfond er en varig ordning.

Dokumenter