Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Tildelinger av kvalifiseringsstøtte høsten 2018

Styret i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge vedtok 06.12.2018 å gi støtte til følgende prosjekt:
Dato: 03.01.2019

Men kven skal styre pengesekken?

At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.
Dato: 20.09.2018

Ros for arbeid med offentleg sektor

Dei regionale forskingsfonda (RFF) hausta mykje ros på konferansen – og då ikkje først og fremst frå seg sjølve – for å ha bidratt til å sette fokus på det store innovasjonsbehovet i offentleg sektor.
Dato: 20.09.2018

Fleire forskarar ut i bedriftene

Å få fleire forskarar ut av kontora og inn i bedriftene, kan vere eit godt grep for å auke innovasjonstakta i næringslivet. Det meiner økonomiprofessor Ragnar Tveterås.
Dato: 20.09.2018

Regionale forskingsfond gir viktig risikoavlastning

For Noregs største farmasiselskap har støtte frå dei regionale forskingsfonda vore særs viktig for å oppretthalde tempoet i heilt nødvendig utforsking av nye produksjonsprosessar.
Dato: 20.09.2018

Regionalisering av forsking og utvikling i Europa

Hagen-utvalet sitt forslag om å overføre to milliardar forskingskroner årleg til dei nye fylkeskommunane, skaper debatt. Ein ny rapport viser at store delar av Europa no går i retning av ein meir desentralisert forskings- og innovasjonspolitikk.
Dato: 10.09.2018

Tildeling hovedprosjekter vår 2018

Tildeling hovedprosjekter vår 2018
Dato: 13.06.2018

Velkomen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeidspartnarar til dei regionale forskingsfonda. Kjem du?
Dato: 21.08.2018

Kart over bevilgninger fra RFF MIDT i perioden 2010 - 2017

Kartbilde av søknader og bevilgninger i Regionalt Forskningsfond Midt-Norge i perioden 2010 - 2017.
Dato: 06.03.2018

Tildeling etter søknader om kvalifiseringsstøtte høsten 2017

Kvalifiseringsstøtte høsten 2017
Dato: 06.03.2018

Prosjekt om laksens tarmmikrobiota

Alle dyr og mennesker lever med store og komplekse mikrobesamfunn i tarmen. Ny forskning har vist at tarmmikrobiotaen, som disse mikrobesamfunnene kalles, er av stor betydning for helsa vår.
Dato: 05.03.2018

Invitasjon til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018 på Sola

På konferansen den 11. – 12. september ser vi spesielt på samspelet mellom regional og nasjonal forskingspolitikk i lys av regionreforma. Vi får innsikt i regionale forskings- og innovasjonssystem og blir kjend med nye forskingsresultat.
Dato: 22.06.2018

Prosjekter bevilget av RFF Midt-Norge 2010-2017

Her er liste over avslutta og pågående prosjekter som har fått støtte fra RFF Midt-Norge fra starten i 2010 og frem til våren 2017. Det er 315 prosjekter i alt til nå.
Dato: 27.10.2017

RFF Midt Norge lyser ut midler til hovedprosjekter

Regionalt forskningsfond Midt‐Norge lyser ut midler til hovedprosjekter. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, kommuner eller FoU-institusjoner i Midt-Norge. Søknader som følger opp tidligere kvalifiseringsprosjekter vil bli prioritert. Utlysningen har en økonomisk ramme på 9 millioner kroner til bedriftsprosjekter og 9 millioner kroner til prosjekter i kommunal sektor. Øvre støttegrense for hvert hovedprosjekt er på 1,5 millioner kroner. Trykk på den grønne knappen på forsiden for å se utlysningsteksten!
Dato: 27.10.2017