Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Nyheter

 • Tildelinger fra RFF Midt våren 2017

  Styret i RFF Midt Norge har tildelt midler til 12 kvalifiseringsprosjekter fra søknadsfristen i februar 2017. I tillegg er det gitt midler til 10 omstillingsprosjekter i Møre og Romsdal.

 • Forlenget frist for ekstraodrinære omstillingsmidler i Møre og Romsdal

  Det har kommet inn flere søknader til midlene som er øremerket omstilling i petroleumsbasert næringsliv i Møre og Romsdal. Disse behandles fortløpende. Men fremdeles er det midler igjen og det er anledning til å søke om disse midlene også i første halvår i 2017.

 • Veileder for lokalt folkehelsearbeid

  Prosjektet "Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap" som har fått støtte fra RFF-Midt Norge både i kvalifiseringsfasen og som hovedprosjekt, har nå resultert i en veileder for folkehelsearbeid, «Veileder for Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid».

 • Fra avfall til ressurs

  Regionalt industrisamarbeid for økt verdiskapning basert på ikkefornybare mineralressurser.

 • Tradisjonsmat og innovasjon møtes på Røros

  Røros Food & Beverage Group viderefører og utvikler gamle mattradisjoner.

Flere nyheter