Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Nyheter

 • Prosjekter bevilget av RFF Midt-Norge 2010-2017

  Her er liste over avslutta og pågående prosjekter som har fått støtte fra RFF Midt-Norge fra starten i 2010 og frem til våren 2017. Det er 315 prosjekter i alt til nå.

 • RFF Midt Norge lyser ut midler til hovedprosjekter

  Midlene som har søknadsfrist i februar, er beregnet på FoU-prosjekter i bedrifter og kommunal sektor. FoU-institusjoner kan også søke forutsatt at de samarbeider med disse.

 • Overvekt blant bygdebarn

  Andelen unge med overvekt og fedme har økt de siste årene, og størst er forekomsten av overvekt på bygda. Dette representerer et alvorlig helseproblem både for den enkelte og for samfunnet.

 • Tildelinger fra RFF Midt våren 2017

  Styret i RFF Midt Norge har tildelt midler til 12 kvalifiseringsprosjekter fra søknadsfristen i februar 2017. I tillegg er det gitt midler til 10 omstillingsprosjekter i Møre og Romsdal.

 • Forlenget frist for ekstraodrinære omstillingsmidler i Møre og Romsdal

  Det har kommet inn flere søknader til midlene som er øremerket omstilling i petroleumsbasert næringsliv i Møre og Romsdal. Disse behandles fortløpende. Men fremdeles er det midler igjen og det er anledning til å søke om disse midlene også i første halvår i 2017.

Flere nyheter