Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regional kvalifiseringstøtte for søknader til EU

Utlysningen er åpen for FoU-miljø, bedrifter og virksomheter i offentlig sektor. Søker skal være lokalisert i Hedmark eller Oppland. Relevant samarbeid som samsvarer med det aktuelle EU-programmets krav skal være etablert når det søkes om kvalifiseringsstøtte.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Søknadene vil bli behandlet fortløpende på fondets berammede styremøter.

Ta gjerne kontakt med fondets sekretariat i forbindelse med opprettelse og levering av søknad.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Fondsstyret har satt av inntil 6 millioner kroner til kvalifiseringsstøtte i 2018. Rammen inkluderer alle utlysningene om mobiliseringstiltak. Fordeling mellom utlysningene bestemmes av kvaliteten på innkomne søknader.

Det kan søkes om inntil kr 500.000,- i støtte pr prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Regional kvalifiseringsstøtte tildeles prosjekter for at disse skal videreutvikles og kvalifisere til videre støtte fra andre relevante ordninger. Kvalifiseringsstøtteprosjektet skal dermed ha karakter av et forprosjekt med en helt klar intensjon om videreføring. Det er forventet at resultatene fra kvalifiseringsstøtte prosjektene skal bidra til å heve hovedprosjektets kvalitet. Forprosjektet skal dermed adressere utfordringer som er kritiske for at et hovedprosjekts kvalitet skal forbedres. Hovedprosjektet og dets målsettinger, samt hvordan hovedprosjektet kan forbedres gjennom kvalifiseringsstøtten, skal derfor eksplisitt beskrives i søknaden. 

Støtten kan ikke benyttes til å etablere nettverk, klynger eller konsortier per se. Støtten kan heller ikke betraktes som støtte til å skrive en søknad om midler til et hovedprosjekt.

 

Prosjekteier skal være lokalisert i fondsregionen, og det skal være dokumentert samarbeid som tilfredsstiller de krav som er satt til aktuelt hovedprosjekt.
 

Søknader som ikke oppfyller de formelle krav gitt i denne utlysningen, vil bli avvist.
 

Kontaktpersoner