Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Innlandet (RFFINNL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål og prioriteringer:

NB! Merk at vi har en alternativ søknadsprosedyre til fristen 1. mai 2019. Ta kontakt på e-post hege.taarud@hedmark.org for å få tilsendt informasjon.

 

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

Aktiv utlysning: Kvalifiseringsstøtte

Søknader mottas og behandles fortløpende på berammete styremøter.

Søknadsfrister 2019: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november.

Planlagt utlysning: Regionale bedriftsprosjekter

Regionalt hovedprosjektet rettes mot de prioriterte utviklingsområdene for FoUi-innsats i Innlandet:

  • Reiseliv & kreative næringer
  • Industri
  • IKT/Informasjonssikkerhet
  • Digitalisering/spill/opplæring
  • Bioøkonomi
  • Tjenesteinnovasjon i offentlig og privat sektor
  • Helse- og velferdsteknologi

Regionalt hovedprosjekt skal gi et løft for nærings- og klyngesamarbeid. Aktuelle klyngesamarbeid: NCE Raufoss, NCE Heidner, 7 Sterke, Norwegian Wood Cluster, VRInn, HelseINN, AgroToten, CyberRange og Snowball.

Se handlingsplan for flere detaljer.

Søknadsfrist: 25. september 2019 kl. 13.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, næringsklynger, FoU-institusjoner, universitets- og høgskolesektoren, samt offentlige virksomheter og institusjoner. Det fremkommer av utlysningsteksten hvilke av disse målgruppene som har anledning til å søke ved de enkelte utlysningene.

Varighet:

De regionale forskningsfondene er planlagt som en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Fondets tilgjengelige midler for 2019 er ca. 16 millioner kroner.