Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Innlandet (RFFINNL)

Frist Utlysning
Løpende Regional kvalifiseringstøtte for søknader til EU Velg
Løpende Regional kvalifiseringsstøtte Velg

Mål og prioriteringer:

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

Aktiv utlysning: Kvalifiseringsstøtte

Søknader mottas og behandles fortløpende på berammete styremøter.

Søknadsfrister høst 2018: 1. september og 1. november.

 

Generelt mottar fondet søknad fra:

Bedrifter, næringsklynger, FoU-institusjoner, universitets- og høgskolesektoren, samt offentlige virksomheter og institusjoner. Det fremkommer av utlysningsteksten hvilke av disse målgruppene som har anledning til å søke ved de enkelte utlysningene.

Varighet:

De regionale forskningsfondene er planlagt som en permanent ordning.

Totalbudsjett:

Fondets tilgjengelige midler for 2018 er ca. 20 millioner kroner.