Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskning som innsatsfaktor for vekst og verdiskaping

RFF Innlandet mobilserer til og finansierer forskning i Hedmark og Oppland.

Vi vet at kunnskap og kompetanse er blant de viktigste konkurransefaktorene vi har. Utvikling av nye produkter og tjenester som løser samfunnsutfordringer vil legge til rette for verdiskaping i både offentlig sektor og i næringslivet. Derfor jobber Regionale forskningsfond (RFF) for å mobilisere til økt forskningsinnsats og bidra til økt forskningskvalitet. 

RFF Innlandet har fått i oppdrag å finansiere forskning som bidrar til innovasjon og utvikling i Hedmark og Oppland. Vi vet at samspill mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia er et kjennetegn på miljøer som lykkes. RFF Innlandet finansierer derfor prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i vår region, som er til nytte for bedrifter og offentlige virksomheter, og som løses i samarbeid med forskningsmiljø.

RFF forvalter tilskudd tildelt fra Kunnskapsdepartementet. RFF skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Dette ivaretas gjennom bestillerbrev og FoUi-strategi fra fylkeskommunene og forvaltning i regionalt fondsstyre. 

RFF er en viktig finansieringskilde for forskning i næringslivet i Hedmark og Oppland. RFF Innlandet finansierer også prosjekter i offentlige virksomheter og i forskningsinstitusjoner.

Publisert:
06.07.2016