Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søknadsinformasjon

Fondet lyser ut midler hvert år. Se nyheter og utlysninger for flere detaljer. Søknader innsendes via fondets nettsider som benytter systemet for eSøknad i Forskningsrådet. Det er kun søknader sendt inn via nettsidene innenfor den angitte søknadsfristen som vil komme i betraktning.

Det er etablert felles søknadstyper for alle fondsregioner med samme minimumskrav til vurderingskriterier. Tema og krav til søkere og søknader går fram av utlysningsteksten. De regionale kriteriene kan variere fra region til region og i konkurransen om tildeleing av midler må man score høyt både på kriteriene som vurderes av eksperter i samråd med Forskningsrådet og de regionale kriterene som vurderes av regionale ekspertpaneler. Fondsstyret tar den endelig beslutning om hvilke prosjektsøknader som får tilskudd.

Generell informasjon om hvilke søknadstyper som kan være aktuelle for de regionale forskningsfondene kan finnes via de felles nettsidene.

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFF Hovedstaden) søker å utgjøre en forskjell fra andre virkemidler innenfor innovasjon og forskning gjennom å mobilisere til økt FoU-innsats i bedrifter og den offentlige sektoren der vi adresserer noen av regionens sentrale utfordringer. Vi krever samarbeid mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøer eller FoU- institusjoner der annet ikke er spesifisert i utlysningen. Vi vektlegger potensialet for å realisere innovasjonen i søknadsbehandlingen, slik at prosjektresultater kommer til nytte for offentlig sektor, og bedrifter finner sine nasjonale og internasjonale markeder med produkter eller tjenester.

Fondstyrets fokus er på de potensielle resultater som kan komme ut av prosjektene uansett søknadstype. Det betyr blant annet at fondsstyret kan velge å finansiere deler av et prosjekt og at videreføringen er resultatavhengig. Det medfører at vi primært ikke finansierer Dr-grads stipendiater, selv ikke i de regionale forskerprosjektene.

Alle de regionale forskningsfondene har elektronisk søknadsinnsending med bruk av systemet til Norges Forskningsråd. Alle søknadstypene, unntatt regional kvalifiseringsstøtte / forprosjekt, vurderes av et nasjonalt fagpanel som organiseres av Forskningsrådet.

På grunnlag av innstillingen fra fagpanelene foretar de regionale sekretariatene en selvstendig vurdering av søknadene basert på de regionale føringene og prioriteringene som er gitt i den aktuelle utlysningen. Sekretariatet legger søknadene fram for endelig vedtak i det regionale fondsstyret. Fondsstyret forbeholder seg retten til å gå i dialog med søker vedrørende gjennomføringsplanen for prosjekter som får innvilget støtte.
 

Publisert:
06.04.2010
Sist oppdatert:
07.11.2017