Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fondsregion Hovedstaden - et tyngdepunkt for kunnskaps- og forskningsbasert innovasjon

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har utarbeidet en felles regional FoU-strategi i samarbeid med det regionale partnerskapet innenfor næringsliv, forskning og utdanning. FoU-strategien ligger til grunn for fondets prioriteringer og skal styrke regionens internasjonal posisjon som kunnskaps- og verdiskapingsregion for bærekraftig utvikling.

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Dette skal oppnås gjennom:
• et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor
• å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene
• å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Regionens prioriterte områder er:

• FoU i næringslivet innenfor
   - Miljø- og energiteknologi
   - Livsvitenskap i en bred betydning
   - IKT

• Forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor
   - Miljø, klima, integrasjon og innovasjonsevne for bærekraftig utvikling i regionen.
   - Tjenesteyting og organisering innenfor skole, helse- og omsorgssektoren og
      transportsystem
   - Innkjøp og anvendelse av kunnskapstjenester i kommunal og fylkeskommunal
     sektor

• Kompetanseoppbygging i FoU-institusjonene
   - Innovasjonsdynamikk og – betingelser
   - Økt internasjonal konkurranseevne
   - Bærekraftlig regional utvikling

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt fondsstyret i oppdrag å lyse ut midler i henhold til gjeldende bestillingsbrev som snevrer inn de tematiske områder og målsetningen ytterligere. Fondsstyret på sin side reviderer sin strategi hvert år og tar beslutninger om hvilke tematiske områder og søknadstyper som skal prioriteres til enhver tid.

For perioden 2016-2019 har fondsstyret fokus på:

Innovasjonsprosjekter innenfor:

-  Læringsteknologi - "EdTech"
-  Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
-  IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner

Vi ser mange spennende resultater fra prosjekter som har vært finansiert i tidligere perioder. Nå fokuserer vi på at noen av disse innovasjonene skal bli tatt i bruk og vi stimulerer derfor til å gjennomføre forprosjekter for innovative offentlig anskaffelser innenfor:

- Læringsteknologi
- Velferdsteknologi

- Vann- og avløpssektoren
- Samferdsel & transport
- Digitalisering av kommunale tjenester

Se utlysningene for detaljer

 


Fotokredit:
Bildet av orange byggning i banneret på hovedsiden: Thomas Ekström

Bildet av forsker med plante: OREEC/Kunnskapsbyen  

Skrevet av:
Kjell Øygarden
Publisert:
23.03.2010
Sist oppdatert:
06.12.2016