Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Utlysninger og søknadsfrister i 2019

Søknadsfrist hovedprosjekter - 13. februar

Planlagte søknadsfrister kvalifiseringsstøtte / forprosjekter:
1. mars, 1. juni*, 1 september og 1. november

* med forbehold pga omlegging av nettsidene for utlysninger

Samfunnsutfordringene, definert som offentlig sektors behov og utfordringer, skal fortsatt ligge til grunn for prosjektene. Vi fortsetter med de tematiske områdene vi har fokusert på de siste to årene, men utvider med de tematiske områdene vi tidligere har utlyst midler til. Prosjekter som har som målsetning å komme fram til en innovativ offentlig anskaffelse vil også bli en mulighet.

Søkere kan være bedrifter eller kommunal/fylkeskommunal aktører i vår region og søknadene må vise til at innovasjonen vil ha en effekt i vår region.

Prosjekter som adresserer utfordringer i statlig sektor kan søke forskningsrådets utlysninger for innovasjon i offentlig sektor i samarbeid med bedrifter.

Vi vil prioritere prosjekter som, hvis de lykkes, endrer praksis i offentlig sektor og/eller gir en kommersiell mulighet for de bedriftene som deltar. Prosjektene skal dermed gi en målbar effekt i fondets region, Oslo og Akershus, men de innovative løsningene som skal kommersialiseres bør ha et nasjonalt og aller helst et internasjonalt potensial i tillegg.

Søknader til hovedprosjekt hos RFF Hovedstaden krever et samarbeid mellom tre parter: offentlig kommunal/fylkeskommunal aktør - kommersiell bedrift(er) - FoU miljø.

Tematiske områder vil inkludere:

  • Ed-tech - for utdanning og oppvekst
  • IKT for smartere regioner
  • Bioøkonomi
  • Bioteknologi
  • Samferdsel
  • Vann og avløp
  • Velferdsteknologi

Dette er slik vi planlegger utlysningene nå og som vil bli tilgjengelig på våre nettsider innenfor noen få uker. Vi tar forbehold om endringer. Det er utlysningsteksten i den endelig aktive utlysningen etter at det er åpnet for søknadsinnsending som er bindende fra vår side.

Skrevet av:
Kjell Øygarden
Publisert:
24.10.2018
Sist oppdatert:
25.10.2018