Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Nye nettsider for RFF Hovedstaden - oppdatert nyhet

Sidene er fortsatt under arbeid og kan være ufullstendige eller inneholde feil. Det er laget en mulighet for direkte tilbakemeldinger via de nye nettsidene fram til de er i normal drift fra 23. april
Dato: 12.04.2019

Nye nettsider vil bli laget med brukerens perspektiv i fokus

Ingen nye utlysninger fra RFF Hovedstaden før de nye nettsidene er satt i drift, fylt med innhold og kvalitetssikret tiltenkt funksjon.
Dato: 27.01.2019

Julehilsen 2018

Regionalt forskningsfond Hovedstaden takker for godt samarbeid i 2018, og ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Dato: 19.12.2018

40 millioner kroner til hovedprosjekter - søknadsfrist 13. februar 2019

Utlysningen er en åpen konkurransearena med bred tematisk innretning. Prosjekteier som søker kan enten være en bedrift eller en offentlig aktør innenfor fylkeskommunal eller kommunal sektor, med underliggende etater. Samarbeid mellom offentlig - bedrift og FoU-miljø er fortsatt vårt varemerke for hovedprosjektene vi finansierer. Vi anbefaler at potensielle søkere tar kontakt med oss i tidlig fase for å diskutere prosjektet i god tid før innsending av søknad. Vi ønsker å bidra til at flere søkere øker sin mulighet for å få positivt utfall på søknaden. Se utlysningene for nærmere detaljer.
Dato: 05.11.2018

Utlysninger og søknadsfrister i 2019

Søknadsfrist hovedprosjekter - 13. februar Planlagte søknadsfrister kvalifiseringsstøtte / forprosjekter: 1. mars, 1. juni*, 1 september og 1. november * med forbehold pga omlegging av nettsidene for utlysninger
Dato: 25.10.2018

Men kven skal styre pengesekken?

At eit regionalt perspektiv må sterkare inn i norsk forskings- og innovasjonspolitikk, var det stor semje om på årskonferansen for dei regionale forskingsfonda (RFF). Korleis dette skal skje – og ikkje minst kven som skal ha hand om pengesekken – er likevel spørsmål som skapar debatt.
Dato: 20.09.2018

Ros for arbeid med offentleg sektor

Dei regionale forskingsfonda (RFF) hausta mykje ros på konferansen – og då ikkje først og fremst frå seg sjølve – for å ha bidratt til å sette fokus på det store innovasjonsbehovet i offentleg sektor.
Dato: 20.09.2018

Fleire forskarar ut i bedriftene

Å få fleire forskarar ut av kontora og inn i bedriftene, kan vere eit godt grep for å auke innovasjonstakta i næringslivet. Det meiner økonomiprofessor Ragnar Tveterås.
Dato: 20.09.2018

Regionale forskingsfond gir viktig risikoavlastning

For Noregs største farmasiselskap har støtte frå dei regionale forskingsfonda vore særs viktig for å oppretthalde tempoet i heilt nødvendig utforsking av nye produksjonsprosessar.
Dato: 20.09.2018

Regionalisering av forsking og utvikling i Europa

Hagen-utvalet sitt forslag om å overføre to milliardar forskingskroner årleg til dei nye fylkeskommunane, skaper debatt. Ein ny rapport viser at store delar av Europa no går i retning av ein meir desentralisert forskings- og innovasjonspolitikk.
Dato: 10.09.2018

Vedtak - søknadsbehandling juni 2018

Detaljer finnes i vedlagte dokumenter, som også er tilgjengelig under fanen "Vedtak søknader".
Dato: 25.06.2018

Velkomen til Årskonferanse for Regionale forskingsfond 2018

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådet sin administrerande direktør John-Arne Røttingen kjem, saman med fleire fylkesordførarar, sentrale personar i forskingsmiljø og samarbeidspartnarar til dei regionale forskingsfonda. Kjem du?
Dato: 21.08.2018

Årsrapport for RFF Hovedstaden 2017

Årsrapporten for 2017 er tilgjengelig som vedlegg til denne nyheten og under "Årsrapporter" i hovemenyen til venstre side.
Dato: 17.04.2018

Forprosjektmidler - søknadsfrist 1. juni 2018

Utlysningen av forprosjektmidler med søknadsfrist 1. juni 2018 er åpnet for innsending av søknader. Bedrifter og offentlig aktører innenfor angitt målgruppe kan søke i samarbeid med forskningsmiljøer. I tillegg er det løpende søknadsfrist for avklaringsmidler/forundersøkelse for offentlig sektor innenfor flere tematiske områder og for forskningsmiljøer innenfor bioteknologi som kan bidra til å løse noen av offentlig sektors utfordringer og behov.
Dato: 17.04.2018