Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Mobiliseringsprosjekter

 

Forprosjekter 2016      
Prosjektnummer Prosjekt Prosjekteier Prosjektleder Tema
         
258102 Kognitiv trening med Minecraft: utprøving i et skolemiljø Digitalpedagogene AS Øystein Imsen Utdanning
258138 Produksjon av mikroalger med rensing av sigevann og deponigass Romerike Avfsallsforedling IKS (ROAF) Tore Filbakk Vann & Avløp
261331 Væskebalansemåler for eldre Mode Sensors AS Martin Engebretsen Helse & Omsorg
263434 Følgeforskning: Dragonbox et heldigitalt læreverk for å fremme tallforståelse i begynneropplæringen Skedsmo kommune Audun Uggerud Utdanning
263636 Pustestyrt strålebehandling og avbildning Technoinn AS Kato Presterud Helse & Omsorg
264196 CC mobiliseringstiltak. En innovativ behandlingstilnærming til gallegangskreft Seald AS Tove Cecilie Viebe Helse & Omsorg
267368 Early detection - Early response: Tidlig deteksjon av epidemier gjennom feberovervåking Intermed AS Amir Zarei Helse & Omsorg
268568 Kunnskapsbasert innføring av velferdsteknologi i hjemmebaserte tjenester Fet kommune Kristin Halvorsen H&O, velferdsteknologi
268628 SISA - Stimulering av interaksjon og læringseffekt mellom studenter i asynkron utdanning NKI AS Morten Ulriksen Utdanning
         
Forprosjekter 2015      
247139 Søknad om forprosjektmidler fra RFF Rensing av tunnelvaskevann Statens vegvesen Kajsa, Frost Samferdel & Transport
247477 Store endringer i Oslos transportsystem: Kunnskapsgrunnlag for bedre løsninger Oslo kommune Tennøy, Aud Samferdel & Transport
247554 Companion Diagnostic for Medical Nutrition;,
Combining a Pre Diagnostic biomarker to verify the beneficial effects of
Smartfish-juice
Pre-Diagnostics Christensen, Erik Helse & Omsorg
248578 Utvikling av verktøy for valg og avspilling av preferansemusikk for mennesker med kognitiv svikt og med demens Oslo kommune Pedersen, Jorun Helse & Omsorg
248600 Robust og kostnadseffektiv drikkevannsforsyning OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Lium, Arnt-Gunnar Vann & avløp
251412 EziSmart: En vei til sosial kontakt og støtte for hjemmeboende eldre EziCare Tech AS Chan, Richard Helse & Omsorg
251577 Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester Bærum kommune Berit Skjerve Helse & Omsorg
257529 Forprosjekt for løsning som gir trygghet til eldre samt
identifiserer endringer i adferdsmønstre
X-center AS Tor Kveim Helse & Omsorg
257927 Brukergenerert Innhold i Utdanningen Edtech Foundry Geir Sand Nilsen Utdanning
258007 Utredning av ny teknologi for videreutvikling og forbedring av Colifast sine produkter Colifast Michal Mielnik Vann & avløp
         
Forprosjekter 2014      
Prosj.nr. Prosj.tittel Prosj.ansv. Prosj.leder Tema
236390 MODERNE SENSORTEKNOLOGI VED UTVIKLING AV INNOVATIVE ORTOPEDISKE HJELPEMIDLER SOPHIES MINDE ORTOPEDI AS Jensen, Håkon Helse & Omsorg
237131 Håndtering av kildeseparert urbant svartvann i Nittedal kommune Nittedal kommune Hanserud, Ola Stedje Vann & Avløp
237249 DYNAMisk samferdsel i Oslo med IKT (DYNAMO) OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Sund, Astrid Bjørgen Transport & Samferdsel
237274 Mulighetsstudie på metalliske nanopartikler for anvendelse innen helse og vannrensning REACTIVE METAL PARTICLES AS Glenne, Rita Vann & Avløp
237305 Utvidet forprosjekt: BFE - brukerfokusert, forenklet og effektiv ASKER KOMMUNE Graff, Geir Helse & Omsorg
237593 Teknologi og tjenester for eldre hjemme basert på stor skjerm og et tjenestenav med tilbydere innen trening, ernæring og sosial kontakt Sinsero AS Skogsfjord, Alfhild Helse & Omsorg
238647 Velferdstorget Bærum Kommune Bang-Olsen, Christina Helse & Omsorg
238649 Samhandling- og oppgavestøtte Kommunal Akutt Døgnenhet OSLO KOMMUNE HELSEETATEN Nejad-Trondsen, Trond Morten Helse & Omsorg
238794 Digital matkunnskap; økt matkunnskap og matglede blant barn og unge gjennom digitale læringsverktøy. WNDR AS Brusselmans, Jonas Utdanning
239370 Forprosjekt for myGuard mobil sikkerhetstjeneste: ny interaksjonsdesign og samarbeid med offentlige etater i Oslo/Akershus regionen Summit Management Tunaal, Ragnhild Trygge gater
239793 Mobile Application and Physical Therapy Motivation Device Balans Science AS Scheuring, Adam Helse & Omsorg
241133 SENIORHUSET - PRIVATLIV OG FELLESSKAP UNDER SAMME TAK KNARK - KJERSTI NERSETH ARKITEKTKONTOR Hatling, Morten Helse & Omsorg
241709 Utvikling av brukertilpasset trygghetsalarm hvor radiofrekvens som lokalisering- og kommunikasjonsverktøy benyttes, med energihøsting. Hospital Organiser AS Gyrre, Andreas Trygge gater
241821 Utvikling av prosess for meget lave utslipp av totalfosfor fra kommunale avløpsrenseanlegg Ullensaker kommune Skjefstad, Jostein Vann & Avløp
241883 INNOVATIV OKSYGENBEHANDLING AV KOLS-PASIENTER - EVALUERING AV TEKNOLOGI Oxy Solutions AS Haglerød, Camilla Helse & Omsorg
242890 Etablering av et algeproduksjonsanlegg basert avløpsvann og CO2 fra Biogassproduksjonsanlegget på Esval i NES kommune BIOPHARMIA AS Råheim, Arne Vann & Avløp
244724 Muskelaktivering og skuldersmerter hos rullestolbrukere NECKGRAPH AS Jakobsen, Thomas Helse & Omsorg
245006 Utvikling av spill- og sensorteknologiske verktøy/hjelpemiddel for stressreduksjon og funksjonsforbedring hjå pasientar med KOLS Lökki Lök Design Løk, Tone Helse & Omsorg
245980 Bruk av mobilteknologi i skolen for å redusere fravær og til bruk som kommunikasjonsplattform ved kritiske situasjoner. MOBILSKOLE AS Kalbakk, Håkon Utdanning
246519 Tellu Fall - Falldeteksjon basert på endring i differensialtrykk TELLU AS Boye, Lars Thomas Helse & Omsorg
246914 Helhetlig vurdering av miljøeffektene av tiltak på VEAS Vestfjorden avløpsselskap IKS   Vann & Avløp
         
Forprosjekter 2013      
         
Prosjekt nr Prosjekt Prosjekteier Prosjektleder Tema
230096 Prevensjonsapp for ungdom-SpermAlarm Ravn Studio as Tinka Town Spill2013
230101 Med rullestol i virtuelle omgivelser Kunst og designhøgskolen i Bergen Erlend Bleken Spill2013
230102 Lek deg til vinnerskalle M4INFLUENCE AS Kari Jorunn Kværner Spill2013
230115 «La meg» - rehabilitering gjennom øvelser DIPS ASA Liv Bollvåg Spill2013
231194 Hvordan kan to-veis kommunikasjonsanlegg på sykehjem bidra til økt
omsorgskvalitet for beboere og stressmestring for medarbeidere
Nordlandia Care /Gullhaug bo- og behandlingshjem Bærums Verk Cecilie Tjersland Helse & Omsorg
231289 Velferdsteknologi i rehabilitering og helsefremming for eldre med langvarige og
tilbakevendende depressive lidelser
DIAKONHJEMMET SYKEHUS ALDERSPSYKIATRISK AVDELING TÅSEN Marianne Thorsen Gonzalez Helse & Omsorg
232188 APPETITT (APPlikasjon for Eldre - TIltak mot vekTTap) UiO. Spinn off fra HP - Oslo Komune Helseetaten, Bærum komm, Drammen komm Anne Moen Helse & Omsorg
234659 Forbedret drikkevannsovervåkning Colifast as Goran Khalaf Vann&Avløp
         
         
Forprosjekter 2012      
Prosjekt nr Prosjekt Prosjekteier Prosjektleder Tema
221268 Mobil-app for omsorgssektoren Designit as   Mobil-app
221287 Mobil Applikasjon i helse og omsorgssektoren Studenter   Mobil-app
222487 Utvikling av terapeutisk dataspill for arbeidsminnetrening hos barn og unge med oppmerksomhetsvansker Oslo Universitetssykehus Lunde, Charlotte Teraputisk dataspill
224785 Jeg skulle ønske jeg hadde kunnskap om effekten av Follo-nettverket - samarbeid mellom frisklivssentraler i Follo. Utarbeidelse av en modell Tårnåsen aktivitetssenter, Oppegård kommune Backer, Trude M. Folkehelse
224791 Jeg skulle ønske jeg hadde et it-system laget spesielt for dokumentasjon av virksomheten på Frisklivssentralen Tårnåsen aktivitetssenter, Oppegård kommune Backer, Trude M. Folkehelse
224836 Jeg skulle ønske jeg hadde kunnskap om hva som virker og hvordan denne effekten kan måles, av forebyggende tiltak i frisklivssammenheng Tårnåsen aktivitetssenter, Oppegård kommune Backer, Trude M. Folkehelse
225249 Hvordan kan arbeidsreisene gjøres miljø- og klimavennlige Transportøkonomisk institutt   Samferdsel reisevaner
225251 Jeg skulle ønske jeg hadde et webbasert verktøy- gjerne også som app, til registrering av tiltak som kostholdsendring, trening og røykeslutt Tårnåsen aktivitetssenter, Oppegård kommune   Folkehelse
225824 User and Service Provider attitudes toward and experiences with the Contraceptive Implant- Improving Reproductive Health Services Removaid AS Bratlie, Marte Helse-teknologi
225864 Mobile Unit Sensor Processing Transisto AS Hauge, Stian Velferdsteknologi
226676 Mobil-app for Akutt-tjenesten Instant Language as Rysst, Cathrine Mobil-app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert:
07.04.2016