Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale bedriftsprosjekter - tjenesteinnovasjon basert på utnyttelse av digital teknologi

Utlysningen er åpen for bedrifter, næringsklynger og -nettverk i Agder.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
14.02.2018 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen aktiveres 3. januar 2018. Inntil denne datoen kan det bli foretatt mindre endringer i utlysningsteksten.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Antatt samlet ramme for regionale bedriftsprosjekter, regionale offentlige prosjekter og regionale forskerprosjekter er 14 millioner kroner. Rammen kan bli endret som følge av endringer i tildelinger til fondet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen publiseres på norsk. Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer gitt i utlysningen.

 

Om regionale bedriftsprosjekter

Et regionalt bedriftsprosjekt omfatter FoU-aktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjonen.

FoU-utfordringene må være slik at bedriften har behov for samarbeid med en ekstern FoU-institusjon regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt.

Behov for og innholdet i FoU-samarbeidet må tydeliggjøres. Prosjektet skal utvikle ny kunnskap gjennom FoU-samarbeidet.

 

Tematiske føringer:

Agder står overfor  store utfordringer forbundet med omstilling og fornyelse av både næringsliv og offentlig sektor. Her kan tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi spille en viktig rolle. Digitalisering forstås i denne sammenheng som det å bruke digitale løsninger til å utvikle, forenkle, forbedre og/eller effektivisere tjenester

Utlysningen retter seg mot prosjekter der målet er gjennomføring av tjenesteinnovasjoner basert på utnyttelse av digital teknologi. En søknad kan omfatte én eller flere av følgende innovasjonsområder:

  • nye/forbedrede tjenester
  • nye/forbedrede måter å produsere tjenestene på
  • nye/forbedrede måter å organisere produksjon av tjenestene på
  • nye/forbedrede måter å levere tjenestene på
  • nye/endrede forretningsmodeller der en økende anndel av inntektene kommer fra nye/forbedrede tjenester.

 

Prioriteringer:

Fondsstyret vil spesielt prioritere søknader som

  • bidrar til omstilling
  • har stort innovasjons- og verdiskapingspotensial
  • har tydelig regional relevans.

Tjenesteinnovasjon forutsetter ofte kopling av kompetanse og kunnskap fra ulike nærings- og fagmiljøer. Samarbeid mellom aktører på tvers av fag og næringer vil telle positivt i vurderingen av prosjektet.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

 

 

Kontaktpersoner