Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Løpende behandling av posisjoneringsstøtte - internasjonale forskningsprosjekter

Målet med posisjoneringsstøtte er å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Posisjoneringsstøtte (POS) kan benyttes til å etablere konsortier og forberede en søknad mot EU-prosjekter eller tilsvarende ordninger.

Forprosjekt Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er avsatt en ramme på 4 millioner kroner til utlysning av løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte og løpende behandling av posisjoneringsstøtte.

Søknader innenfor disse to utlysningene behandles fortløpende inntil rammen er disponert.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det forutsettes at man søker prosjektetableringsstøtte fra Norges forskningsråd der hvor dette er mulig. (Man kan da ikke søke om posisjoneringsstøtte fra RFF Agder.)

Søknad og prosjektbeskrivelse skal skrives på norsk/skandinavisk eller engelsk.

Nye søkere oppfordres til å ta kontakt med Forskningsrådets regionansvarlig i Agder Siren M. Neset, Bodil Lindestad i RFF Agder eller Manuel Birnbrich i RFF Agder/ Vest-Agder fylkeskommune før søknad sendes inn.

RFF Agder forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

 

Kontaktpersoner